SELVSTÆNDIG – ET ÆGTE ALTERNATIV?

SELVSTÆNDIG - ET ÆGTE ALTERNATIV?

Samfundet ønsker igangsættere og giver gerne tilskud til den, som vil forsøge sig. Erhvervslivet har indstillet sig på at “outsource” opgaver i stedet for selv at ansætte medarbejdere. Og så er der for resten også holdningen om, at hvis man ikke kan andet, kan man da altid blive konsulent! Der er mange gode grunde til at blive selvstændig, men er det et ægte alternativ for dig?

Virkeligheden er nemlig også, at dødeligheden blandt små nystartede virksomheder er uhyggelig høj. Én årsag kan være, at der er for mange, som springer ud i det uden at have de nødvendige faglige kvalifikationer eller menneskelige egenskaber.

IT-branchen mangler dygtige fagfolk og er næsten villig til at betale hvad som helst for at få dem. Sådan kan man i hvert fald tolke lønstatistikkerne fra ComputerWorld fornylig. Det er en branche, som netop nu er udklækningssted for mange nye enkeltmandsvirksomheder. “Hvorfor arbejde her, når andre virksomheder står på spring for at købe min viden?” Det spørgsmål er der med garanti mange IT-folk, der stiller sig. 

AF afholder iværksætterkurser som et alternativ til ledighed. Kan du eet-eller-andet, kan det måske omsættes til et forretningsgrundlag. 

Nogle ledere får et gyldent håndtryk og bruger de økonomiske muligheder til at etablere sig som virksomhedskonsulenter.

Har du kvalifikationerne? 

Der er nogle helt afgørende forudsætninger for, at man kan lykkes med at være selvstændig. Én af dem er, at man skal være “verdensmester på alle distancer.” Som ansat i en virksomhed får man som regel opgaverne serveret. Man kan koncentrere sig om sit fag og den specialistviden, man sætter pris på. Som selvstændig må man selv opsøge opgaverne, og man må bruge tid på opgaver, som man ikke altid synes er lige spændende:

 • Aktivt salg: Opgaverne kommer ikke af sig selv. Derfor må du være indstillet på at skulle sælge dig selv og din viden hele tiden. Faktisk kan det sammenlignes med, at du konstant skal til jobsamtaler. 
 • Administration: Ikke mindst de offentlige myndigheder – de samme som for resten gerne vil fremme en iværksætterkultur her i landet – stiller store krav til dig. Du skal uden betaling bruge megen tid med at rapportere, lave afregninger og udfylde underlige blanketter. 
 • Produktion: Det, du sælger, er dig selv og det, du kan. Men du skal også selv producere ydelsen. Er du IT-specialist, skal du programmere; er du underviser, skal du lave dine undervisningsprogrammer selv; er du marketingrådgiver, skal du levere faglige oplæg af en høj kvalitet. Det hjælper for resten ikke, at du bliver syg, hvis du har solgt en opgave til en kunde!
 • Sekretariat: Hvis du er vant til at have nogle til at hjælpe dig med at tage fotokopier, læse korrektur, bestille rejser eller passe din telefon, vil du få en brat opvågen som selvstændig.

Har du personligheden?

Værdien af den personlige frihed, man oplever som selvstændig, kan ikke undervurderes. Men den har også nogle konsekvenser, man må leve med:

 • Risiko: Der kommer ikke automatisk en løncheck hver måned! Selv om du er i gang med én stor opgave hos én kunde, skal du hele tiden tænke over, hvor den næste opgave kommer fra. 
 • Forandring: Enhver kunde forventer med rette, at du lever dig helt og holdent ind i hans situation. Det betyder, at du konstant skal kunne omstille dig fra den ene kunden til den næste. Men samtidig må du leve med, at du aldrig bliver opfattet som én af teamet!
 • Selvstarter: Der er perioder, hvor du må hive dig selv op ved hårrødderne – det er for resten altid i de situationer, hvor man har allermest brug for hjælp fra andre.
 • Belastning: Der er ikke noget, som hedder en fast arbejdstid som selvstændig. For resten kan det også knibe med at komme til at holde ferier og helligdage. 

Der findes mange succeshistorier om virksomheder, der er startet med én person, en god ide og hårdt arbejde. Men der findes også mange eksempler på, at det går galt. Ved rekruttering ser man efterhånden mange – specielt ansøgere til lederstillinger – der angiver, at de i en periode var selvstændige. Det kan være svært for disse ledere at argumentere for, at de er kompetente til at forvalte en virksomheds ressourcer og udvikling!

nystartet iværksætter

nystartet iværksætter

Hvis der er én ting, der er møgirriterende ved at være nystartet iværksætter, så er det den pekuniære situation, man tit og ofte befinder sig i den første laaaange tid. Hvis man da ikke hedder Peter Mugge og vælger at pløje den anden grøft op – eksemplet taler for sig selv.

Som voksent menneske har man voksne venner med voksne vaner. Dyre voksne vaner. Som fattig iværksætter føler man sig uvægerligt som lidt af en anakronisme, som en studerende der aldrig er blevet færdig, eller bare en, der har været arbejdsløs lidt for lang tid. Bevares, man er det ikke, snarere tværtimod, men det kan være vanskeligt at overbevise sig selv om, når man ikke skal på sommerferie, eller skiferie, eller bare ud at spise på endnu en af de mange (dyre) restauranter, som vennerne aflægger situationsrapport fra i tide og utide.

Det er i grunden en ikke ringe del af den tid, man er sammen med andre mennesker, hvor der tales om ting, der koster penge. Én har lige købt sommerhus. En anden overvejer at supplere legetøjsbestanden med en båd. En tredje følte, at tiden var inde til at opgradere køretøjet til noget lidt mere mondænt. Efter at man lige var kommet hjem fra en weekend i New York. 

Sådanne problemer har man ikke, hvis man er den nystartede, ædle type iværksætter, der holder likviderne fri til højere formål. Gudskelov, for hvor skulle man også få tiden fra? 

Livet er faktisk fuld af billige fornøjelser, når man tænker over det, og er der ikke smukt i danevang når sommersolen står højest på himlen, softicemaskinerne arbejder på højtryk, og fadøl udskænkes i metermål på hvert et gadehjørne. Man kan cykle sig en tur. Man kan smøre sig en madpakke og tage i skoven. Man kan få nye solbriller i tidens snit i H&M for bare 49,75 kr.

Og man kan lægge sig ned på stuegulvet, stikke fødderne ind under sofaen og få trimmet mavemusklerne til 0 kr. i minuttet, mens man styrker sig ved tanken om, at alle store forretningsimperier er startet af en lille iværksætter, der i årevis knoklede, mens andre holdt fri.

Det er livets skole, når den er bedst. Men hvilken fryd, når det bliver vores tur til at holde fri. Hele tiden!

VÆRDIER FOR ARBEJDSLIV OG FAMILIELIV

VÆRDIER FOR ARBEJDSLIV OG FAMILIELIV

Problemstillingen med at få arbejdet og familielivet til at hænge sammen har jeg selv inde på livet som mor til to fantastiske unger, samtidig med at jeg arbejder med emnet som konsulent for Arbejdsmarkeds-Etisk Råd. Det er et selvstændigt råd, der ønsker at præge arbejdsmarkedet med etiske vinkler og værdier. Vedrørende problematikken arbejds- og familieliv har vi udviklet fem værdier som vi ser som et godt udgangspunkt for en bedre sammenhæng.

Først lidt om, hvad det er børnefamilierne står i af konflikter. Vi får det ofte til at lyde som om det at få arbejde og familie til at hænge sammen er et problem, der er opstået inden for de sidste par år. Faktisk har det jo været svært de sidste 25 år, hvor kvinden er kommet mere og mere ud på arbejdsmarkedet. Og i 1977 var der kun tre måneders barsel, få pasningsmuligheder, ingen orlovsmuligheder, ingen barnets første sygedag eller omsorgsdage. 

Så selv om vi klager os i dag, så har vi det immervæk meget bedre end både børn og forældre i 70´erne og 80´erne, hvor begge forældre var udearbejdende. Så måske er det på tide, at vi flytter fokus væk fra hvad arbejdsgiveren og politikerne bør gøre, for jeg ser egentlig, at de ydre rammer for en bedre sammenhæng er ret gode de fleste steder – selvom der stadig er arbejdspladser, der fungerer som i 1977.

Brug for at flytte fokus

Jeg vil i stedet sætte fokus på det individuelle ansvar vi har som arbejdstager og forælder. Det er jo ikke altid bare chefens skyld at arbejdsugen ryger op over de 37 timer og det er ikke altid arbejdets skyld, at børnene er meget i institutionen. Det er også min skyld, for det er mit ansvar at få det til at hænge sammen som forældre. (Her skelner jeg ikke mellem mor og far, for det kan faktisk godt lade sig gøre, at begge tager lige meget ansvar for en bedre sammenhæng). 

Det er os som forældre, der selv sætter dagsordenen for vores liv og vore børns liv. Det er vores valg, om vi vil have stort hus med meget plads, eller vi vil nøjes med noget mindre. Det er vores valg om boligen skal ligne Bo Bedre eller bare være funktionel og hyggelig. Det er vores valg om vi allerede nu skal have de samme goder i livet som vore forældre har, der har slidt hele livet for dem. For det hele er et spørgsmål om prioritering. Og her er forbrugersamfundet ved at løbe af med os. Vi er forblændede af alt det vi bare må have, vi er forblændede af at hus, have, børn og os selv skal ligne modemagasinerne for at vi kan have det godt. Vi er nødt til begge at arbejde fuld tid for at få råd til det hele – eller er vi?!? 

Stop lige op

Det er én måde at se det på: vores høje forbrug styrer vores arbejde, så vi ikke har tid til andre værdier i livet, tid til familien. En anden problemstilling er at vi også rent karrieremæssigt skal nå det hele inden vi bliver 40. Hvorfor skal vi det? Hvem siger livet er forbi som 42-årig? Politikerne snakker konstant om, at vi må arbejde længere end til vi bliver 60 år, for at samfundet kan køre rundt. Hvorfor så ikke vente med det helt store karriereræs til børnene er så store, at de alligevel ikke gider have mor og far hængende over dem hele tiden? Hvorfor køre karriere i de år, hvor børnene er mest afhængige af en? 

Det er igen et spørgsmål om, at vi hver især tager ansvar for vores liv og ikke kører med på karrierebølgen. Naturligvis er det også et spørgsmål om, at hele arbejdskulturen på arbejdspladsen ændres, så der ikke bliver set skævt til de, der sætter karrieren i bero, men mere om det under Arbejdsmarkeds-Etisk Råds værdier.

Også ansvar for andre

Ansvar er også hele grundtemaet for de fem værdier som Arbejdsmarkeds-Etisk Råd har opstillet for en bedre sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv. Vi har alle et individuelt ansvar for ikke blot vores eget liv, men også for at andres liv kan hænge sammen. En basal tanke i menneskelivet, er at vi ikke kan leve alene, at vi altid er afhængige af hinanden og at vores liv er viklede ind i hinanden. Uanset om vi er arbejdstager, arbejdsgiver eller forældre. 

Forviklethed er et hjemmestrikket, men godt ord, der betyder at man ikke kan være menneske uden at have andre mennesker omkring sig. Der er altid en gensidig afhængighed. Vi har alle et livsrum, nogle  muligheder / drømme / ambitioner med vores liv. Det livsrum har andre magt til at udvide eller indskrænke. Hver gang vi kommer en anden person i møde, så giver vi et stykke magt til den anden. Han/hun har magt til at møde mig positivt eller negativt som kollega, chef eller ægtefælle. Vi har alle et ansvar i livets forskellige situationer – hver gang vi står over for et andet menneske, om det så er vores børn eller chefen.

De fem værdier

De fem værdier Arbejdsmarkeds-Etisk Råd har fundet for arbejdsliv og familieliv, håber vi kan være med til at vi alle stopper op og overvejer vores situation. Der er nemlig ikke andre, der kan lave op på situationen end os selv, og det kan godt være det kommer til at koste noget, hvis tingene skal forbedres, men hvem gider at der på ens gravsten skal stå: “Han var en god arbejder”? “Eller hun blev chef som 35 årig”?

De fem værdier er:

 1. Partnerskab mellem arbejdsgiver og arbejdstager 
 2. Fokus på familieværdier 
 3. Arbejdets prioritering
 4. Positiv familiekultur på arbejdspladsen 
 5. Fleksibilitet i ansættelsen

Ad 1. Partnerskab mellem arbejdsgiver og arbejdstager

Det er vigtigt at arbejdstageren og arbejdsgiveren ser det som et fælles projekt at familie- og arbejdsliv skal have gode rammer. Der er behov for samarbejdsaftaler, hvor alle føler en ansvarlighed for at børnene får en god opvækst og bliver fremtidige gode samfundsborgere. 

 • Arbejdsmarkeds-Etisk Råd anbefaler at man på alle arbejdspladser, store som små, får diskuteret en familiepolitik. At alle får mulighed for at komme med deres holdninger. Målet er at skabe en sammenhæng, så det enkelte menneske, virksomheden og familien erkender og møder hinandens behov og forventninger på en hensigtsmæssig måde, så der opstår synergi. 
 • Sker det, har virksomheden vist social ansvarlighed og den enkelte ansatte har vist ansvarlighed for egen familie og virksomheden.

Ad 2. Fokus på familieværdier

Som forældre har man først og fremmest et ansvar for de børn man sætter i verden. Det primære ansvar for børneopdragelsen ligger hos forældrene, hvor skole og institutioner bærer med i anden omgang. 

 • Arbejdsmarkeds-Etisk Råd anbefaler at man som forældre til små børn sætter egne personlige behov til side for en tid. 
 • Samtidig er det vigtigt at forældrenes forhold plejes og ikke prioriteres lavere end børn og arbejde. Udgangspunktet for at børnene har det godt, er at forældrene har det godt med hinanden. 
 • Familien skal arbejde på, at hjemmet er den trygge ramme for alle familiemedlemmer, hvor man kan hvile ud og “være sig selv”. Arbejdsgivere og ledere kan være gode forbilleder, hvis de går foran med et godt eksempel ved at prioritere familien.
 • Arbejdsmarkeds-Etisk Råd ønsker at fokusere på værdier og holdninger. Den enkelte familie skal have frihed til at indrette sig som det passer bedst for dem. Derfor skal far eller mor selv afgøre, hvem der holder orloven.

Ad 3. Arbejdets prioritering

Arbejdet fylder meget i mange menneskers liv. Arbejdsmarkeds-Etisk Råd vil være med til at sætte en anden dagsorden, hvor arbejdet er vigtigt, men ikke målet med livet. Hvor arbejdet giver identitet, men menneskets primære identitet er at have værdi som menneske. Hvor arbejdet betyder et godt socialt fællesskab, men det primære fællesskab er med dem “derhjemme”. Hvor arbejdet er vigtigt for at kunne tjene penge til livets ophold, men livet er mere end materielle goder. 

 • Arbejdsmarkeds-Etisk Råd vil opfordre alle mennesker, der arbejder til at stoppe op og overveje, hvad det er der styrer vores liv? Er det anerkendelse og magt, er det et behov for materielle ting, er det familietiden, er det konstant udvikling eller er det…? 

Ad 4. Positiv familiekultur på arbejdspladsen

Arbejdsmarkeds-Etisk Råd vil være med at til at fremme en kultur på alle arbejdspladser, hvor det er muligt at gå hjem efter en 8-timers arbejdsdag med god samvittighed. Hvor det er i orden at far tager barnets første sygedag eller ønsker at arbejde på nedsat tid. 

 • Hvor det accepteres af både kollegaer og chefen, at mor går ned i arbejdstid i en periode. Og at hun samtidig ikke behøver at miste alle de spændende og sjove arbejdsopgaver. Arbejdsmarkeds-Etisk Råd vil gå foran i en holdningsændring og gøre det legitimt at prioritere familien højere end arbejdet – eller bare være med til at ligestille familieliv med arbejdsliv.

Ad 5. Fleksibilitet i ansættelsen

Mangfoldighedsledelse er mest et begreb der bruges til integration af indvandrere, men det er også et aktuelt begreb i forhold til familieliv og arbejdsliv. Der skal være plads til en mangfoldighed af ansættelser. Der skal herske en fleksibilitet og frihed, så eksempelvis småbørnsforældre har mulighed for at arbejde på deltid permanent eller i perioder, have flekstid, omsorgsdage og mulighed for hjemmearbejdsplads, hvor det er relevant samt orlovsmuligheder.

Disse aftaler mellem arbejdsgiver og arbejdstager må løbende evalueres og justeres. Fleksibiliteten på arbejdet skal bruges på familien, og det vil den blive, hvis de øvrige værdier her får betydning. 

Stress i virksomheden?

Stress i virksomheden?
Som medarbejder kan du bringe stress med på arbejdspladsen, og det er i sig selv en væsentlig problemstilling. I denne artikel sætter vi dog fokus på den modsatte situation – arbejdspladsen er så stresset, at du ikke kan undgå at blive smittet af stemningen. Du bringer den uhåndgribelige stress med dig hjem, når dagen er slut.

Der er få ting, som spreder sig så hurtigt som en dårlig stemning i en gruppe eller virksomhed. Og kollektiv stress har den helt tydelige effekt, at den efterlader sig en dårlig eller trykket stemning. Stemningen bliver til vrede – døden skal have en årsag, det kan de fleste blive enige om. Hvis ledelsen er for langt væk, kan man hurtigt blive enige om, at der skal  findes en syndebuk.

Et billede på, hvordan kollektiv stress ”ser ud” kender en del af os fra hold sportens verden – når f.eks. håndbold holdet pludseligt går i opløsning for øjnene af os tilskuere. Man fornemmer hvordan hver enkelt spiller bliver frustreret over, at ingen ting tilsyneladende vil virke. Man fornemmer, at enkelte gør en kraftanstrengelse for at redde situationen – men fordi det sker ukoordineret og sporadisk bakker resten af holdet ikke op. Og endnu en spiller føler sig pludseligt gammel, træt og udbrændt. 

Stress er et emne, som har fået stigende aktualitet i den senere tid – og med god ret. Det handler mest om, at vi alle har ret til et harmonisk liv – jobbet skal bidrage aktivt til vores livskvalitet.

Stress i almindelighed

Ordet Stress dækker over en situation i ubalance – virksomhedernes systemer, procedurer og værdier kan være i en sådan ubalance, at det påvirker alle i virksomheden. Der tales om positiv og negativ stress.

Den positive hænger sammen med ”forventningens glæde” – den fælles indsats, som fejres af alle, når ordren er kommet i hus eller når en stor og vanskelig opgave er lykkedes er typiske eksempler. Men positiv stress er nu alligevel et udtryk for en ændring i forhold til den daglige rytme og balance.  Og bliver der trukket for mange veksler på medarbejdernes indsats vil det på eet eller andet tidspunkt give bagslag – alle bliver slidt op. 

Unge og entusiastiske virksomheder kan samle en stab af motiverede medarbejdere, som med glæde overnatter på feltsenge på kontoret for at fællesskabet opnår den næste sejr. Det er en positiv og berigende oplevelse at være med i et sådan fællesskab bare een gang i sit liv. Men det er en situation, som de færreste kan overleve i mange år. Set fra et virksomhedssynspunkt bliver situationen nemt en skrue uden ende – man kan simpelthen ikke finde ud af, hvordan man skal organisere et fornuftigt brug af de menneskelige ressourcer. Personalepolitikken kan nemt få karakter af ”brug og smid væk” mentaliteten. Dermed er positiv stress i virksomhedssammenhæng en faktor, som ledelsen eller den ansvarlige for personalepolitikken skal være påpasselig med ikke at misbruge.

Den negative stress er den, som belaster organisationen, afdelingen og den enkelte medarbejder på en måde, som er destruktiv og ødelæggende. Hvor den positive stress trods alt giver positive oplevelser og berigende udfordringer vil den negative stress medføre store, uforskyldte og unødvendige menneskelige omkostninger for den enkelte medarbejder.

Den negative stress går naturligvis ikke kun ud over medarbejdernes trivsel – det kan ikke undgås, at virksomheden vil blive påvirket rent forretningsmæssigt og i sidste ende vil situationen kunne ses ”på bundlinien.”

Eksempler fra virkelighedens verden

Stemningen fra håndboldholdet, der går i opløsning, kan genfindes i mange og vidt forskellige  virksomheder. Forskellen til håndboldholdet er måske, at medarbejderne selv vælger at rejse – virksomheden drænes for  viden, erfaring og rutine. Nye medarbejdere bliver rekrutteret og kan give organisationen et nyt, forfriskende og optimistisk pust. ( Men det er ofte kortvarigt fordi de hurtigt vil blive fanget af stemningen.) 

I fem meget forskellige virksomheder har vi oplevet denne stemning – men årsagerne til den kollektive stress var forskellige.

Læs også:

Virksomhed 1 er en mindre, men utrolig succesfuld virksomhed rent forretningsmæssigt. Man var eksperter indenfor elektriske løsninger. Man har fundet en niche som underleverandør, hvor man kan producere et produkt, som alle indenfor en speciel branche har brug for. For ledelse og medarbejdere var den direkte anledning til stressen, at hver dag var fuldt besat med brandslukningsopgaver. Argumentet for, at sådan måtte det jo være, var at det var prisen for den kraftige vækst. Set udefra var det slående, at hverdagens største og mest belastende udfordringer for hovedparten af medarbejdere var at rette fejl! ”Når tingene går hurtigt, må der jo komme fejl…” var ledelsens undskyldning. (Men, når den samme fejl opstår igen og igen burde det få en alarm til at ringe for de fleste!) Med andre ord kan det hævdes, at den reelle årsag til virksomhedens stress var manglende organisering af opgaver og organisationen.

Virksomhed 2 er en gammel og veletableret virksomhed indenfor den finansielle sektor. Økonomien er god og generelt set var der en god stabilitet i medarbejderstaben. Problemet opstod, da den øverste direktør efter mange år valgte at rejse – og en række nøglemedarbejdere brugte anledningen til at søge nye græsgange. Der opstod i medarbejdernes øjne et ledelsesmæssigt vakuum. Hurtigt blev medarbejderne splittet i to grupper: De, som var loyale overfor fortiden ( den gamle direktør, som jo var rejst.) og de, som ønskede at støtte den nye ledelse. Den gamle direktør gik så vidt som til at headhunte en række af sine tidligere medarbejdere. Situationen var borgerkrigsagtig!! – Hver måned bragte nye fratrædelser og man vidste aldrig helt, hvor man havde den kollega, som man havde siddet overfor i mange år. Den stressende faktor for denne virksomhed kunne helt entydigt henføres til ændringer i virksomhedens ledelsesstruktur.

Virksomhed 3 er en tragisk gyser. For få år siden var det en spændende og blomstrende forretning i vækst. Virksomheden havde udviklet, produceret og markedsført en række internationalt kendte mærkevareprodukter  Der var en utrolig korpsånd blandt medarbejderne – man var stolte af at være ansat. I dag er virksomheden en skygge af sig selv. På gangene er der i dag en gravkammeragtig stemning  – mange kontorer er ledige.

Problemet for medarbejderne er, at de gennem de senere år har set, hvordan det er gået nedad med salget. De har set, hvordan der konstant er sket besparelser på de faste omkostninger – herunder nedlæggelse af hele afdelinger i virksomheden – for at sikre positivt et økonomisk resultat på bundlinien. De har samtidigt set, at den øverste ledelse år efter år ikke havde vilje, evner eller handlekraft nok til at gøre noget effektivt for at vende billedet. Situationen her var kendetegnet ved, at medarbejderne blev efterladt i et informations/kommunikationsmæssigt vakuum – man manglede tillid til ledelsen og kunne konstatere, at organisationen gradvist blev reduceret i en grad, så den ikke ved egen kraft kunne skabe de nødvendige resultater.

Virksomhed 4 er en dot.com-virksomhed. Den blev født ud fra en ambition om, at enhver virksomhed, der har et godt softwareprogram kan sælges med stor fortjeneste. Virksomhedens ledelse var så fikseret på at puste virksomheden op, at man kritikløst ansatte en lang række medarbejdere –  evner og kvalifikationer for den enkelte var uinteressante, bare man overfor den mulige køber kunne demonstrere, at man troede så meget på forretnings ideen, at man havde investeret i nyansættelser og vækst i organisationen. 

Problemet i organisationen blev hurtigt, at der den enkelte medarbejder så sig omkring og hurtigt kunne konstatere, at kollegerne ikke var kvalificeret til at bringe virksomheden fremad!!

Virksomhed 5 er en virksomhed, som ikke kan følge med omverdenens krav.: Da muren faldt blev den store udfordring for forsvaret at finde ud af, hvad der nu var eksistensberettigelsen for væbnede styrker. Forsvaret fandt ud af det, men dagligdagen viser, at mange institutioner og myndigheder i dag står i samme identitetskrise. Som bekendt bides hestene, når krybben er tom – derfor er der mange institutioner som bruger megen tid og energi på at opfinde en ny eksistensberettigelse.

Ta et online stress kursus her

UDBRÆNDT

Vi kender alle til “forårstræthed”, hvor man for alvor er udkørt og kun trænger til sol og varme. Det er ikke den type udbrændthed, der her tænkes på.

I mange virksomheder er jeg stødt på medarbejdere, som tydeligvis ville have godt af luftforandring – de er kørt sur i en daglig trummerum. De har mistet gnisten og er ofte i første række, når virksomheden skal skære ned. Lykkeligvis er der mange, som blomstrer op, når de så har fået et nyt job.

Symptomerne på udbrændthed er som regel:

 • Manglende engagement og kan ikke begejstres
 • Selv nemme opgaver bliver uoverstigelige
 • Temperamentet kommer hurtigt i kog – mavesår eller mavesurhed

Omvendt er jeg sikker på, at udbrændthed ikke har noget at gøre med at have travlt!

Er du selv udbrændt – og hvad vil du gøre for at genopdage den forelskelse, du følte, da du i sin tid blev ansat?

Er din chef udbrændt? Hvad gør du og dine kolleger ved det problem? Og hvordan oplever I det forresten i dagligdagen?

Udbrændt – det er ikke sjovt!

Læs Bentes egne erfaringer:

Jeg har prøvet en sygemelding i næsten 3 måneder pga. udbrændthed. Jeg er ansat i en konsulentfunktion i en offentlig uddannelsesinstitution. Pudsigt nok var jeg også sikker på, at nu mistede jeg mit job, jeg var ikke god nok.

Min reaktion inden sygemelding var hovedpine, søvnproblemer og allergi. Psykisk var jeg utrolig træt, irritabel og kunne kun se “lukkede” døre.

Det er særdeles sundt at blive stoppet i dagligdagen, – at få tid til at fundere over dagligdagen.

Min årsag til udbrændthed var følgende:

A. Min hverdag og min jobprofil passede ikke sammen.

B. Mine jobværdier blev overhovedet ikke indfriet

Der var en skjult dagsorden fra en leder, der så mig som en rival og saboterede/stoppede mit arbejde på pæneste embedsmandsmaner.

Det er svært at gennemskue, når man står midt i dagligdagen, men efter min sygemelding, gik jeg i gang med at arbejde for sagen.

Jeg elsker de opgaver, jeg har i min jobprofil, og jeg er glad for mine kollegaer, så jeg ville gerne kæmpe for sagen.

Først havde jeg en samtale med min leder, hvor jeg meget ærligt fremlagde mine jobværdier og konsekvensen af at negligere dem:

Opgaverne bliver slet ikke løst, og jeg bliver rimeligt umulig (det kan altså kun lade sig gøre, fordi det er en offentlig institution). Jeg gjorde krav på de jobfunktioner, der er i min jobprofil, og det lød, som om vi havde en vældig gensidig forståelse.

Men ak og ve. Min ærlighed blev i den grad brugt mod mig, så jeg oplevede mig selv en dag som en furie, der fik et så voldsomt raserianfald, at det ikke er noget at prale af.

Så måtte jeg et trin længere op i hierarkiet og kontaktede min forstander. På det tidspunkt var jeg klar til at miste jobbet og forventede at gøre det!

Jeg afleverede en skriftlig klage over min leder og mine begrænsede muligheder for at udføre mit job tilfredsstillende. Jeg bad om en ny leder.

Se, nu er jeg jo en heldig kartoffel: Jeg er ikke den eneste, der har haft problemer med vedkommende. Jeg fik en ny leder og har det som blommen i et æg nu. Jeg laver et godt stykke arbejde og har det skægt.

Men-men, det har været en hård pris, og det tager et års tid, at komme på mærkerne og få tillid til verden igen.

Hilsen Bente

På vej op igen

Læs Jonnas beretning om hendes udbrændthed:

Hejsa

Jeg er i den situation, at jeg er total udbrændt som socialpædagog. Har arbejdet med små børn, sorg, krise, død – og som afd.leder på en lille specialafdeling for syge og døende børn.

Nu er den del slut – jeg har været sygemeldt et år – og er ude i lyset igen – MEN HVAD NU ??

Livsglæden er tilbage – til en helt, helt anden type job!

Jeg får attest på, at jeg ikke skal arbejde som socialpædagog, men hvad med “når man ved, hvad man har” – men ikke aner, hvad man får – eller skal søge ??

Jeg er utrolig livsglad og får det ofte at vide: at jeg spreder liv og glæde. Det må være min natur.

Jeg er engageret, når det, jeg er interesseret i, griber mig – og det er meget!

Jeg har en vild drøm om at starte en lille blomsterforrretning med loppeting også – jeg er god til at tale med folk, god til at få triste folk til at le -jeg skriver lynhurtigt på PC (Windows 98 og Office 2000), skriver digte, sange – o.s.v. Kreativ og udadvendt.

At Blive En Writing A Blog Succes: Start Med Disse Tips

nystartet iværksætter

En glimrende måde at placere dig selv i en myndighed position og hjælpe din virksomhed er at starte en blog. Running A Blog er nu en vigtig del af samfundet og populariteten af nogle mennesker. Men, mange mennesker undgår blogging; Hvis du virkelig ønsker at starte en blog, vil denne artikel hjælpe dig med at begynde.

For din blog til at blive en succes, sikre, at søgemaskine optimering er udnyttet i indholdet. Hvis du vil tiltrække din målgruppe, skal din blog vises i søgeresultaterne for de emner, du fokuserer på. Vælg specifikke, populære søgeord til brug i både din blog titel og i hele posten selv, så du vil tiltrække flere læsere.

Når du er begyndt at blog, er det vigtigt, at du aldrig give op. Du vil ikke få en masse læsere din første dag, og selv din første uge, og det er okay. Bare holde skrive, hvad du brænder for, og læserne vil komme til dig.

Undlad at overdrive plug-ins, annoncer, nøgleord eller billeder. Disse adfærd vil sikre søgemaskinerne flag dit websted som bryder reglerne, begrænse din læserskare. Lad din prosa flyde jævnt og naturligt.

Må ikke være lang omstændelig i din blogindlæg. Selv om du bør give læserne de oplysninger, de er på udkig efter, kan for meget information kede dem. Læsere, der søger oplysninger gennem Blogs sandsynligvis ikke forventer shakespearian behandling af relativt verdslige detaljer eller emner. De er interesseret i funktion, ikke form.

Hvis du planlægger at starte din egen blog, tænke grundigt over, hvad du ønsker at skrive om. Du skal ikke bare skrive om, hvad du tror, andre vil høre. Du skal skrive om, hvad du kan lide, og hvad der interesserer dig mest. Ved at skrive, hvad du elsker, vil dine blogindlæg hopper ud med spændende, interessante oplysninger!

Din Blog

Brug billeder i dit indhold. Du må have hørt, at et billede er værd 1000 ord. Dette absolut gælder, når det kommer til running a blog. Billeder kan også hurtigt formidle aspekter om din blog, såsom emne eller tone i din skrivning, uden at bruge en masse ord til at beskrive disse funktioner i din blog. Således, det giver mening at supplere dine indlæg med billeder, når du kan.

Sørg for, at du har SEO venlige temaer, plug-ins og skabeloner. Dette vil gøre det muligt for din blog til at indlæse meget hurtigt. Jo hurtigere noget belastninger, jo flere mennesker vil være villige til at se på det. Hvis en side tager for lang tid at indlæse, vil mere end sandsynligt en besøgende bare lukke siden.

Lad ikke kommentarer og feedback påvirke dig personligt. Ligegyldigt hvad du skriver om, nogen vil finde noget at kritisere. Brug enhver konstruktiv kritik for at gøre forbedringer til din blog. For negative kommentarer, der er mere ødelæggende, efterlade en høflig og kort svar og ikke se tilbage. Du vil give læserne det indtryk, at du er en moden person, der bekymrer sig om, hvad læserne har at sige, hjælper med at dyrke dit forhold til alle dine besøgende på webstedet.

Dit Websted

Vær sikker på at du tager passende pleje af dig selv. Du vil have din skrivning til at være frisk og spændende, og det er svært at tænke godt, når du er alt for træt eller sulten. Mens du arbejder, tage pauser ofte for at give din hjerne en chance for at hvile, og sørg for, at du spiser hele dagen.

Giv læserne mulighed for at skrive kommentarer og svare på dem. Dette gør det muligt for læseren at blive en aktiv del af dit websted og giver dig mulighed for at udvikle et forhold til dine læsere. Hvis læserne ser dig svare på seerens kommentarer, vil de komme tilbage til dit websted i håb om at læse et svar.

Fokuser på dit indhold, når du skriver din blog. Sørg for, at indholdet er inspirerende, informativt og interessant. Hvis besøgende finder dit indhold engagerende og hjælpsom, vil de være meget mere tilbøjelige til at besøge igen. De vil være endnu mere interesserede, hvis dit indhold har en ærlig, personlig fornemmelse.

Du bør tilføje nyt indhold til din blog på daglig basis. Hvis du ønsker at holde dit websted fremtrædende med søgemaskinerne, så skal du løbende post nye poster. Sørg for, at hvad du skriver er faktisk nyttigt, ikke bare en masse fnug at sige, at du har lavet en form for indrejse.

Vælg unikke søgeord, som andre Blogs ikke bruger. Hvis du vælger søgeord, der bruges af utallige andre websteder, vil din blog ikke være i stand til at tiltrække meget søgemaskine trafik. Være original for at tiltrække læsere.

En succesfuld blogger forstår, at blogging er en kompleks aktivitet. I stedet, behandle blog posting som en virksomhed, og udføre masser af forskning, så du altid lære noget nyt. Tag dine stikord fra erfarne bloggere, og Integrer altid nye teknikker og ideer. Løbende forbedre og lære om nye blogging metoder, der vil hjælpe dig med at komme videre.

En nem ting at gøre, som vil hjælpe dine læsere gennemgå relevant materiale i din blog, er at medtage prik punkter. Disse ikke kun støtte læseren i scanning, men vil også bryde op din adgang til en mere let at læse brik. Gør dine kugler fed for at øge brugervenligheden så godt.

Din Blog

Oprettelse af relevante blogindlæg vil forbedre din chance for at få din hjemmeside fundet af søgemaskinerne. Som et resultat, vil du gøre din blog lettere at finde, hvilket resulterer i et løft i besøgende. Følg denne artikel råd til at øge din læserskare for din blog.

Når du beslutter dig for at begynde en blog, være sikker på, at emnet er noget, du finder engagerende, og som tænder dit ønske om at dele med andre. Skrivning af indholdet af din blog vil tage flere timer hver uge. Du vil være sikker på, at du har en passion for emnet.

Opdel dine blogindlæg i mindre stykker. En blog, der er virkelig lang er svært for en læser til at beskæftige sig med. Så, Sørg for at bryde dine lange segmenter i kortere dem, så den gennemsnitlige person kan tage det i lettere.

Din Blog

Undersøge de forskellige blog-platforme, der er tilgængelige på nettet og deres funktion sæt, før du vælger, hvad du vil bruge. WordPress, Blogger, og Tumblr er tre af de mest populære, og de har alle deres egne fordele og ulemper. Gør din forskning på de forskellige platforme og se, hvad der fungerer bedst for dine mål.

På dette tidspunkt, bør du være parat til at begynde at blogge for at lade verden kender dine tanker. Altid huske, at mulighederne for din blog er grænseløs. Tingene ændrer sig, så sørg for at du altid er på udkig efter nye oplysninger til brug i din blog, og du vil altid lykkes.

Mere fra bloggen her

Det gode liv

Det gode liv

Helseguruer og terapeuter over hele verden vil gerne hver især tage patent på deres anvisninger på et bedre liv, men de har mere til fælles, end de vil indrømme. Hvis man nærlæser deres gode råd, er der nogle bestemte, der går igen. De fleste handler om at anerkende den nære sammenhæng mellem kroppen og psykens velvære. Her er 10 bud, der er bred enighed om blandt eksperterne.

1. Korrigér din vejrtrækning
Se på en, der sover, og læg mærke til, hvordan maven roligt hæver og sænker sig. Øv dig i at trække vejret med maven i stedet for brystkassen. Du får mere ilt i blodet og dermed til både hjernen og musklerne. 

2. Gå til massage
Affaldstoffer og negative oplevelser lagres i din krop (myoser er ikke bare muskelspændinger). Jævnlig massage rydder op og lader energierne flyde uhindret, både de fysiske og de psykiske.

3. Se mod Øst
Lær Qi Gong eller Yoga for at opnå ro, koncentration og energi. Mange orientalske kampsporter indeholder også elementer af meditation og mental selvkontrol. 

4. Gå en tur
Hvis ikke du cykler til arbejde eller dyrker sport et par gange om ugen, så sørg for at gå en tur hver dag. Hvis ikke du har hund, så spred fx dine indkøb på ugens dage, så der er noget at gå efter (husk en behagelig rygsæk).

5. Drik vand 
Væn dig til at have en kande eller flaske med vand stående, så du kan tage en slurk, hver gang du i dagens løb holder en lille pause eller stopper op for at tænke. Både kroppen, huden og hjernen har godt af væsken. Hvis ikke du skal tisse mindst hver tredie time, får du får lidt vand.

6. Vær lidt alene
Hver dag skal du sørge for at have mindst et kvarter helt for dig selv, hvor du kan sidde (ikke ligge) i stilhed og tænke – eller lade være med at tænke. Hvis ikke du kan sidde i en have og lytte til vindens susen i træerne eller på en strand og lytte til bølgernes brusen, så brug evt. bånd/CD med blid musik eller naturlyde. 

7. Prioritér venskab
Lad ikke huslige pligter og andre praktiske gøremål komme i vejen for samværet med en god ven eller din partner. Hvis han/hun har behov for at snakke eller trænger til trøst, så lad opvasken ligge. Den er der stadig i morgen. 

8. Realisér dine drømme 
Konkretisér dine håb og ønsker for fremtiden og arbejd hen imod at realisere dem i små, overskuelige bidder. Husk at fejre hvert resultat, inden du fortsætter mod næste delmål.

9. Spis lidt og tit
Et stabilt blodsukkerniveau er godt for både kroppen og hjernen. Mange, mindre måltider i dagens løb sikrer stabiliteten. Hvis du er vant til få, store måltider, vil denne omlægning sandsynligvis endda give et vægttab, selv om det totale antal af kalorier er uændret.

10. Programmér din hjerne med dufte
Anskaf en duftlampe (eller brug et fyrfad med en skål vand) og afprøv nogle af de klassiske aromaterapiolier, fx lavendel for afslapning, ylang-ylang for stimulering osv.

11. Gør din nattesøvn bedre
En god nattesøvn er alfa og omega for et godt liv. Gør dit soveværelse hyggeligt, – køb evt. et pænt nyt sæt sengetøj, som du kan glæde dig over. Læs i en god bog eller et blad, inden du skal sove, hør afslappende musik. 

12. Hav kontakt med dyr
Hvis du har hund eller kat, ved du, hvor positiv en indflydelse samværet med dyr har på menneskers psyke. For nogle kan en undulat eller et marsvin gøre det. Eller hvad med at gå til ridning?

13. Find noget at glæde dig over hver dag
Du kan sagtens identificere mindst een ting hver dag, som er værd at glæde sig over: En smuk solopgang, ros fra din chef, din bedstemors glæde over dit besøg, en sjov film i fjernsynet osv.


Hvis du ser igennem de ofte selvhøjtidelige selvhjælpsguruers råd – som af og til har karakter af religiøse budskaber – ser du disse praktiske, næsten banale råd, som alle og enhver kan realisere og have glæde af.

Kineserne har et ord for denne måde at “reformere” sit liv på: 

“Kaizen” = små daglige skridt i den rigtige retning

Læs også:

https://borgerligvielse.blogspot.dk

https://fotografer-bryllup.blogspot.dk

https://bryllupsfotografne.blogspot.dk

https://bryllupsfotografvoresstoredag.blogspot.dk

https://fotografaalborg.blogspot.dk

https://fotograffredericia.blogspot.dk

https://fotografhorsens.blogspot.dk

https://fotografkolding.blogspot.dk

https://fotografodense.blogspot.dk

https://fotografrodekro.blogspot.dk

https://fotografsilkeborg.blogspot.dk

https://fotografvestjylland.blogspot.dk

https://fotografer-fotograf.blogspot.dk

https://bryllupsfotografiets.blogspot.dk

https://portraet-fotograf.blogspot.dk

https://portraetfotografen.blogspot.dk

https://professionelbryllupsfotografi.blogspot.dk

https://raadhusbryllup.blogspot.dk

https://professionelbryllupsfotografi.blogspot.dk

https://borgerligvielse.blogspot.dk

https://fotografer-bryllup.blogspot.dk

https://bryllupsfotografne.blogspot.dk

https://bryllupsfotografvoresstoredag.blogspot.dk

https://fotografaalborg.blogspot.dk

https://fotograffredericia.blogspot.dk

https://fotografhorsens.blogspot.dk

https://fotografkolding.blogspot.dk

https://fotografodense.blogspot.dk

https://fotografrodekro.blogspot.dk

https://fotografsilkeborg.blogspot.dk

https://fotografvestjylland.blogspot.dk

https://fotografer-fotograf.blogspot.dk

https://bryllupsfotografiets.blogspot.dk

https://portraet-fotograf.blogspot.dk

https://portraetfotografen.blogspot.dk

https://professionelbryllupsfotografi.blogspot.dk

https://raadhusbryllup.blogspot.dk

Man ved, hvad man har

”Man ved, hvad man har” er nok den holdning, som afholder mange af os fra at springe ud på det dybe vand. Den faste løn hver måned er en nødvendighed for de fleste af os. Men prisen kan nemt være, at vi vælger vores ”jobliv” ud fra logik og ikke med hjertet. Og resultatet kan blive en ond cirkel, hvor vi ikke engagerer os i det job, vi har, og andre betragter os som fast inventar.

Den nagende fornemmelse af at være på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt og med de forkerte opgaver er bestemt ikke behageligt, og at dømme efter de mange mails, vi får fra Jobm@gasinets læsere, er der rigtig mange, som kender den. 

Der er to væsentligt forskellige baggrunde for, at følelsen dukker op – og eet gennemgående problem, som er svært at tackle. De tre emner behandles nedenfor:

Uddannelsestyranniet

Har man gennemført en uddannelse inden for et bestemt område er der en (naturlig) tendens til, at man vælger jobs, hvor man kan bruge den uddannelse. Et eksempel er den, som har afsluttet sine studier med et flot diplom som ingeniør. Her vil alle forvente, at den nyuddannede naturligvis søger en stilling der passer til uddannelsen.

Men hvad nu, hvis ingeniøren efter kort tid på arbejdsmarkedet finder ud af, at ingeniørjobs bestemt ikke svarer til drømmene? Eller hvis motivet for overhovedet at blive ingeniør i virkeligheden var, at det blev forventet af familien, som gennem flere generationer har været ingeniører? ( Nogle vil hævde, at ingeniører er så bredt uddannede, at de sagtens kan anvendes indenfor alverdens discipliner. Så erstat eksemplet med skolelærere, sygeplejersker, korrespondenter eller andre grupper J).

Sandheden er også, at erhvervslivet ikke er specielt fleksibelt, når man som ansøger har en anden uddannelsesmæssig baggrund end den, der er beskrevet i jobannoncen. 

Nogle eksempler fra læserne giver nogle tankevækkende eksempler på misforholdet mellem uddannelse/job og der, hvor hjertet reelt ligger:

 • Uddannet cand.merc. i revision – og ville meget hellere have en butik med modetøj
 • Uddannet ingeniør med fysik som speciale – men vil meget hellere arbejde med mennesker og sprog

Hvis du genkender denne situation, foreslår vi, at du gør følgende: 

 • besvarer spørgsmålene i ”Motivationsfaktorer”*) og undersøger, hvor dit reelle potentiale bedst kan anvendes
 • vurderer, om du har modet – og mulighederne – for at udskifte trygheden med udfordringerne
 • Hvis du bliver i jobbet, så find fritidsinteresser, hvor du frit kan afprøve dit potentiale (fx Junior Chamber)

Det grønne græs

Det danske sprog er fuldt af gode ordsprog, som meget præcist kan beskrive en situation eller en stemning. Tænk fx på ” Græsset er altid grønnere på naboens mark”.

Virksomhederne bliver mere og mere bevidste om, at de skal sælge selv overfor mulige ansøgere. Stillingsannoncerne bliver større og større, og tilbudene om personlig udvikling og trivsel bliver bestemt ikke mindre. Har du set Post Danmarks kampagne med temaet: ”Hvem vil have en chef på nakken?” Mon ikke mange, som har en chef på nakken altid, vil begynde at overveje, om de er kommet på den forkerte hylde? 

Vi bliver naturligvis påvirket af de spændende stillingsannoncer og ikke mindst af, at medierne konstant fortæller om mangel på kvalificeret arbejdskraft. (Og du er jo kvalificeret – med potentiale til meget mere, end de udfordringer, som tilbydes i dagligdagen J).

Det er interessant, når man hører om, hvad andre oplever i deres virksomheder: Spændende personalearrangementer (”…..Hele afdelingen blev sendt til konference i Miami hvor de i en uge boede på luksushotel”), succes og positivt omdømme ( ”…Man kan ikke undgå at være lidt stolt af at være med i den succes”), og ikke mindst spændende og udviklende opgaver. 

Man vil nødigt lyde misundelig og slet ikke forbindes med ordsproget: ”De er sure, sagde ræven om de rønnebær, den ikke kunne nå.” Men man kan vel ikke helt undgå at reflektere over sin jobglæde, når man bagefter sidder i den lille frokoststue i den kendte hørm af madpakker og skal sætte en streg på køleskabet, når man tager en sodavand.

Men inden du går for langt i dine overvejelser, vil det være klogt at vurdere, om det, du hører om andre firmaer, nu også er sandt. Der er jo altid en slange i paradiset. Læs artiklen ”Lugten i bageriet” *).

Hvis du genkender denne situation, foreslår vi, at du gør følgende:

 • Undersøger mulighederne for at få ændret på din stillingsbeskrivelse i dit nuværende job. Sommetider rejser en kollega – så er det om at melde sig hos chefen og bede om de af vedkommendes opgaver, som du gerne vil have. Ofte bliver chefen glad for denne hjælp til at få et puslespil til at gå op. 
 • Alternativt kan du – især i større firmaer – bede om jobrotation. 
 • Den tredie og sidste mulighed er at tage konsekvensen af de manglende udsigter til en bedre situation, og søge helt væk.

Den svære beslutning

Et gennemgående træk for alle de mails vi har fået – og alle de karrieresamtaler, vi har gennemført – har vist, at der er en afgørende grund til, at man bliver hængende ”på den forkerte hylde.” Det er den præcise formulering af, hvad man vil, der mangler! 

Fordi det er svært at sætte ord på, hvordan man gerne vil leve sit liv på jobbet, er det svært at finde det optimale job. Eller for den sags skyld at kunne sætte ord på, hvad man er utilfreds med i sit nuværende job. Hvis det er dit problem, kan vi foreslå kurset ”Karriererådgivning for voksne” *).

I et par tidligere artikler i Jobm@gasinet har vi beskæftiget os med præcist det problem. Prøv at læse kapitlet om nytårsforsætter fra “Frihed til at vælge” *) eller artiklen ”Er det nu, jeg skal skifte?” *)

Der er naturligvis lige det praktiske problem for mange, at de ikke helt ved, hvad de kan tillade sig at forvente af et godt job. Det kan du få et konkret bud på ved at læse Jobm@gasinet idegrundlag *). Her er et kort uddrag:  

 • Alle mennesker har enestående og værdifulde kvaliteter, som andre har brug for 
 • Sammenfaldet mellem jobindhold og personlige kvaliteter er forudsætningen for jobglæde 
 • Et positivt og optimistisk livssyn er afgørende for personligt velbefindende 
 • Ethvert menneske har behov for at føle sig værdsat og anerkendt – også på jobbet 

På redaktionen ønsker vi dig held og lykke med din søgen efter den rette hylde. Har du selv erfaringer  både positive eller det modsatte, som du vil dele med andre, hører vi meget gerne fra dig. Vi vil så bringe dine synspunkter i bunden af denne artikel (Anonymt, hvis du ønsker det – bare vi kender din identitet.)  

Læs også:

STRESS – GØR NOGET VED DET!

STRESS

Stress er en af de hyppigste årsager til sygdom, nedsat arbejdsevne og i værste fald årsag til at mennesker dør. Med andre ord forringet livskvalitet.

I mit arbejde som konsulent ude på de danske arbejdspladser og i mit arbejde som terapeut oplever jeg mange former for stress blandt de mennesker jeg møder. På alle niveauer i virksomhederne, både private, offentlige og kommunale, giver medarbejderne udtryk for ”at der er tryk på” – ”vi stresser rundt og når ikke noget” – ”vores sygefravær er højt” – ”hvis det her bliver ved – så finder jeg et andet job” osv. Alle udsagn vi kender til og har hørt – Men det der virkelig fik mig til tasterne var dette – sagt af en ledende medarbejder (i frustration over ikke at kunne dæmme op for en løbsk situation) ”ja – sådan er det altså at være ansat her, det følger med jobbet” – ”dem der ikke kan klare det, må finde noget andet”.

Når vi nu taler så meget om Det Rummelige Arbejdsmarked og om at forebygge og fastholde medarbejderne på arbejdspladserne så skurrer sådan en udtalelse i ørerne. Det hænger altså ikke sammen!

På en anden arbejdsplads er det blevet legalt at medarbejderne melder sig syge på grund af stress. Resultatet er at der er opbygget en kultur, hvor negativ stress er en del af arbejdslivet.  Det er en tikkende bombe!

Nogle arbejdspladser giver medarbejderne professionel hjælp eller sender dem på udmærkede kurser, så medarbejderen kan blive rettet op. Men det hjælper ikke, når medarbejderen kommer tilbage til de samme psykiske eller fysiske forhold på arbejdspladsen. 

Den usynlige grænse

Stress har mange ansigter – nogle er positive og nogle er negative – hvor går grænsen og hvem sætter den ?

Positiv stress oplever vi når vi i travlheden bliver hørt, har indflydelse, er med i fællesskabet, får arbejdet gjort og ikke mindst når vi trives i travlheden og har det sjovt eller godt. Så får vi energi, lyst og inspiration til at klare de gøremål der er i vores hverdag – både privat og på arbejdspladsen.

Negativ stress oplever vi, når vi i travlheden møder modstand, ikke bliver hørt, er uden indflydelse på tingene, når arbejdet hober sig op og vi ikke når noget, når der er tomgang. Så mister vi lysten og energien, motivationen til at klare opgaverne forsvinder, humøret daler og vi bliver triste i humøret. De ganske almindelige gøremål bliver store som bjerge og ikke til at klare. Udbrændtheden lurer lige om hjørnet!

Som terapeut har jeg assisteret ganske unge mennesker på mellem 23 og 25 med et så stresset liv, at de ikke kunne fungere og få tingene til at hænge sammen. De led af angst, søvnproblemer og diverse fysiske belastninger.

I aviserne kan vi læse at helt unge mennesker går på førtidspension på grund af stress. Jamen er det rimeligt?  – Ikke at de får pension, men at de har fået ødelagt deres helbred af en stresset arbejdssituation.

Selv børn i alle aldre fra vuggestuen til skolen har tegn på stress og udkørthed – det er da for galt!

Gør noget! 

Stress, udbrændthed og depression – tre tilstande der går hånd i hånd og som bliver mere og mere udtalt i det danske samfund og på arbejdspladserne. Det rammer alle uanset alder. Hvis vi vil have et godt liv, privat og på jobbet, så må vi tage fat i stressen – før det er for sent!

Heldigvis sker der noget, nogle få steder –  et firma har ansat en ombudskonsulent der har til opgave at gribe ind over for medarbejderne før stressen sætter ind, et andet sted har man en kærlighedskonsulent hvis formål er det samme – kært barn får sikkert mange navne i fremtiden – og det synes jeg er rigtig godt. Der kan ikke komme fokus nok på emnet. Mit bud er en trivselskonsulent der ikke blot ser på den enkelte medarbejder men også har et helhedssyn på virksomheden.

Men indtil vi alle har en ombuds-, trivsels- eller kærlighedskonsulent på arbejdspladsen til at passe på at vi ikke får stress – må vi selv gøre noget ved det.

Det kan du bla. gøre ved at deltage i et stress-seminar hvor du vil få indblik i hvad du kan gøre for dig selv, hvor du ofte møder både læger og terapeuter i såvel krop som psyke og konsulenter med hver deres bud på hvordan du kan forebygge stress.

Stående Ud I Bloggen Crowd: Ekspertrådgivning

Et afgørende område for at hjælpe med at opbygge din online tilstedeværelse er gennem kunsten at blog posting. Mange muligheder kan følge fra at skabe en vellykket blog. Hvis du har en lille virksomhed, kan blog posting hjælpe dig med at dyrke det. Hvis du bare ønsker at stemme din mening om et emne, som du har ekspertise, kan du blive betalt for at dele dine tanker via din blog. Hold læsning for flere ideer om at skrive en blog.

For din blog til at blive en succes, sikre, at søgemaskine optimering er udnyttet i indholdet. Hvis du vil tiltrække din målgruppe, skal din blog vises i søgeresultaterne for de emner, du fokuserer på. Vælg specifikke, populære søgeord til brug i både din blog titel og i hele posten selv, så du vil tiltrække flere læsere.

Gør det nemt for læserne at dele dine blogindlæg ved hjælp af deres foretrukne sociale mediekanaler. Disse dage, kan dette gøres gennem standardiserede knapper, der lader læserne automatisk syndikere hele eller en del af dit indlæg indhold til deres foretrukne sociale medier tjenester og kommentere dem i realtid.

Skriv blogindlæg, der er interessante for dine læsere. Almindelige gøremål som at vaske og rengøre køkkenet er velkendte for alle. De fleste læsere vil ikke være interesseret i at læse om disse gøremål. Selvfølgelig, hvis du kan præsentere et unikt spin på at gøre gøremål, gå efter det. Vælg emner, som du ved, folk bekymrer sig om. Hovedformålet med blog posting er at få læserne til dit websted.

Din Blog

Bliv ikke fanget med “lige nu”. Hot topic skrivning kan kun vare så længe de varme emner gør. Mange gange, det er en meget kort tidsperiode. Prøv at skrive indhold, der let kan læses måneder og år ned ad vejen. Selv hvis indholdet handler om et varmt emne, så prøv at inkludere noget tidløst i det.

Vær sikker på din blog tilbyder noget, der er forskellig fra alle andre. At være unik og tilbyde en usædvanlig smag til dit indhold vil lokke læsere. Svært at finde oplysninger vil gøre det samme. Prøv at skrive om usædvanlige tidsfordriv eller viden. Giv specifikke oplysninger om, hvordan du konstruerer widgets. Giv læserne en god grund til at besøge din blog for at finde de oplysninger, de ønsker.

Det bedste materiale er materiale, der har en luft af ægthed til det. Få det til at se ud som om, du er en “Kend-det-alle”. Prøv at være åben, ærlig og gennemsigtig. Gør dette til en prioritet. At have en blog viser en persons individualitet. Må ikke stræbe efter perfektion; Det er spild af tid. Bare stræbe efter at forbedre dig selv gennem dine Blogs. Der vil være tidspunkter, hvor du er forkert. Din blog handler om at udtrykke dig selv, og du er en unik, værdifuld person.

Din blog skal tilbyde overbevisende og unikt indhold, for at det kan blive en succes. For eksempel bør du ikke blot give nyheder opdateringer, der kan findes andetsteds. Der er mange Blogs, der allerede gør dette, og mange af dem er ikke vellykket. Gør din blog skiller sig ud ved at tilbyde dine egne unikke meninger, eller ved at skabe indhold, der ikke kan findes andetsteds.

Må ikke være lang omstændelig i din blogindlæg. Selv om du bør give læserne de oplysninger, de er på udkig efter, kan for meget information kede dem. Læsere, der søger oplysninger gennem Blogs sandsynligvis ikke forventer shakespearian behandling af relativt verdslige detaljer eller emner. De er interesseret i funktion, ikke form.

Tillad andre at bogføre gæsteindlæg på din blog. Dette er et godt netværk flytte, fordi det hjælper dig med at udvikle relationer med andre bloggere. Du ved aldrig, hvordan disse typer af relationer vil hjælpe din succes. Disse relationer kan vise sig at være til stor nytte ned ad vejen. Gæst Blog Posting vil give et løft til begge dine websteder. Der er også den ekstra fordel ved at have nogen, som du kan bede om favoriserer i fremtiden.

Kommentere på andre Blogs er en af de bedste måder at generere trafik til din blog. Hvis du læser en interessant artikel, skrive en overbevisende kommentar, der tilbyder et unikt perspektiv. Medtag et link til din blog. De mennesker, der læser din kommentar vil sandsynligvis ønsker at læse mere af, hvad du har at sige, og vil besøge din blog.

Din Blog

Hold din blog i godt helbred. Det betyder, at du sørger for at udføre alle de vedligeholdelse, der skal gøres, og også ændre små ting hver gang i et stykke tid. Dette vil hjælpe læserne fra at få keder sig, og vil også sikre, at ingen har et problem at besøge din blog.

Vær ikke bange for at indarbejde lister i din blog. Lister bliver meget nyttige, når du sender specifikke krav, såsom ingredienser til at indsamle eller værktøjer, der er nødvendige for et job. Brug lister sætter oplysningerne i en kortfattet form, ud foran og centreret, hvor det er let ses af din læser.

Giv læserne mulighed for at skrive kommentarer og svare på dem. Dette gør det muligt for læseren at blive en aktiv del af dit websted og giver dig mulighed for at udvikle et forhold til dine læsere. Hvis læserne ser dig svare på seerens kommentarer, vil de komme tilbage til dit websted i håb om at læse et svar.

Start en mailingliste for bloggen så hurtigt som muligt. Hvis du opretter listen tidligt nok, vil det have rigelig tid til at vokse. Du kan bruge denne liste til at tjene flere penge senere. Ikke begynder en postliste tidligt kan være en stor fejltagelse.

Bryd din blog op i passende overskrifter og under overskrifter. Dette tjener til at gøre materialet mere spiselig. Læsere ‘ har en tendens til at scanne siden for nøglebegreber, før de begynder at læse hele bloggen. Overskrifter og under overskrifter vil hjælpe dem med at få, hvad de leder efter, og sikre, at de bliver på din side længe nok til at læse hele bloggen.

Vellykket blog posting starter med passion for dit tema. Du vil lyde bedre og mere naturligt, når du skriver om emner, der interesserer dig. Dette vil give dig en stærkere forbindelse til din læser base, der vil tillade din running a blog til at trives!

Du Har

Gæst udstationering er en fantastisk måde at få målrettet trafik til din blog. Gæst udstationering er, når du skriver en artikel om en andens blog, som igen vil drive målrettet og relevant trafik til din egen blog. Bare sørg for at vælge en blog, der vil sende kvalitet trafik til din blog. Du kan gøre dette ved at vælge en blog, der har et godt omdømme og allerede har masser af trafik på vej til deres hjemmeside.

Nu, hvor du har læst denne artikel, du ved, hvordan running a blog kan hjælpe dig, og hvordan du kan gøre din blog stor. Sørg for, at du har internaliseret disse oplysninger, og Læs det mere end én gang.

Mere fra bloggen her