Med alderen…….

Man kan jo også inddele menneskene ud fra andre kriterier end alderen. Især fordi man efterhånden må erkende, at alderen ikke altid giver det korrekte billede af en person. Man kan derfor også tale om sunde og raske, syge og svagelige osv. Denne inddeling har ikke noget med alder at gøre, den er fælles for alle alderstrin om end den procentvise fordeling ændres med alderen.

Livet er som en elevator.

Livet er som en elevator. Man begynder i stueetagen ved år 0, og efterhånden som man bliver ældre, får en uddannelse og bliver mere erfaren, køres man op gennem etagerne, til man når slutetagen, der er forskellig for hver enkelt.

Når man undervejs ser ud til siderne, opdager man, at man er sammen med andre på ens egen alder, måske med samme uddannelse og erfaring. Alle har tidsperioder tilfælles f.eks. Besættelsestiden, Ungdomsoprøret, Den kolde Krig m.m.

Selvfølgelig har man undervejs oplevelser sammen med andre på et andet elevatorniveau f.eks. forældre, børn, elever m.fl. Med dem kan man mindes perioder i livet, man er fælles om. Sin egen tid kan man imidlertid ikke løbe fra.

Man kan forestille sig, at elevatoren og elevatorskakten er forsynet med gennemsigtige sider, loft og bund. Alle ser det samme, men opfatter det forskelligt, alt efter hvor højt elevatoren er kommet op. Udsynet præges af erfaring, livsindstilling m.v. og er forskelligt fra etage til etage.

Man er derfor præget af sin alder. Før i tiden var det let. Man var enten barn, ung, voksen eller gammel. Betegnelsen gammel er senere i korrekt sprogbrug skiftet ud eller suppleret med ældre, senior, det grå guld m.m.

Man kan jo også inddele menneskene ud fra andre kriterier end alderen. Især fordi man efterhånden må erkende, at alderen ikke altid giver det korrekte billede af en person. Man kan derfor også tale om sunde og raske, syge og svagelige osv. Denne inddeling har ikke noget med alder at gøre, den er fælles for alle alderstrin om end den procentvise fordeling ændres med alderen.

Hvem tegner billedet af de mere modne og erfarne?

Det gør vi alle. Tænk blot på, hvorledes man som barn opfattede sine bedsteforældre. Den opfattelse kan præge ens syn på ældre generationer livet igennem, indtil man selv nærmer sig det pågældende alderstrin. 
I offentligheden tegnes billedet fortrinsvis af den del af befolkningen, der sidder på de centrale funktioner i medierne, i erhvervslivet eller i den offentlige sektor. Kort sagt, kvinder og mænd i karrieren, hver set fra deres plads i elevatoren.

Ældre Sagen medvirker også hertil. Alene navnet Ældre Sagen!!! Hvad signalerer dette? Sammenhold det med de sager, som Ældre Sagen i øvrigt rejser over for politikere, offentligheden og i pressen.

Men ret beset, billedet er forkert. De mere modne og erfarne er lige så forskellige som resten af befolkningen. Uanset hvor meget man gør opmærksom på, at alder, erfaring og kompetence er tæt forbundne, er det reelt kun rejsebranchen og skatteministeren, der har fundet ud af, at det grå guld er værd at satse på. 

Hverken medier, erhvervsliv eller den offentlige sektor har som helhed erkendt, at i dag er de ældre generationer anderledes kompetente end for blot få årtier siden.

Derfor et stort HURRA for Ikast kommune. Her har man besluttet helt at droppe begrebet ældre, og den afdeling, der hidtil har heddet “Ældre – og Sundhedsafdelingen” er kommet til at hedde “Sundhedsafdelingen”.

Læs også:

One Reply to “Med alderen…….”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *