OM AT STARTE EGEN VIRKSOMHED

Har vi ikke alle leget med tanken? Specielt, når vi måned efter måned har søgt det ene job efter det andet uden resultat. Måske især, når vi har gået ledige i lang tid. Bonne Matthiesen, Erhvervsterapeut, HD-O og NLP-træner, har taget springet, og her giver hun praktiske anvisninger og gode råd. Vores konklusion er: Hvis du virkelig brænder efter at beskæftige dig med en bestemt ting, så er du allerede godt på vej.

Det er egentligt forbløffende nemt at starte egen virksomhed! 

Man henvender sig til sit Told- & Skattekontor i det område, hvor man bor og meddeler, at man ønsker at starte en virksomhed. Kort tid efter modtager man et skema og en iværksætterguide og en “Om moms m.v. når De starter virksomhed” . Og det kunne så være enden på historien. Man melder sig til, overholder de ting, der står i guiden og så kører det. Godt nok! – og alligevel, jeg mener, der er mere i det end det!

Jeg vil gerne indvie dig i, hvordan forløbet har været for mig. Jeg er overbevist om, at du, som påtænker at starte din egen virksomhed, kan finde tips og tricks til, hvordan du kan bære dig ad. Og stadigvæk har du din egen model af verden og dine helt særlige indfaldsvinkler til dette emne, og det skal du naturligvis skal holde fast i! 

For at du kan få en fornemmelse af, hvilke overvejelser jeg har gjort mig inden jeg startede min virksomhed, vil jeg kort fortælle baggrunden – du kan måske genkende en del af forløbet:.

Egen baggrund

Jeg har altid været optaget af den måde, mennesker fungerer sammen på – både professionelt og privat. Jeg har en baggrund indenfor IT-branchen på alle niveauer og har haft job i en række virksomheder – både offentlige og private – og oplevet mange spændende og udviklende situationer – både rimeligt. I forbindelse med HD-O-studiet for snart mange år siden blev jeg klar over, at mit fremtidige arbejdsfelt skulle være som konsulent for virksomheder, der havde ondt i samarbejdet.

Jeg fortsatte dog som ansat i forskellige virksomheder efter studiets afslutning. I starten af 90’erne stiftede jeg – lidt ad omveje – bekendtskab med Neuro Linguistisk Psykologi. I virkeligheden en håbløs betegnelse for en række meget effektive kommunikationsværktøjer. 

Jeg fortsatte med at udforske denne særlige NLP-verden i min fritid og bestod efterhånden alle de eksaminer, der var muligt at tage i Danmark samtidigt med, at jeg konstaterede, at alle de redskaber, jeg trænede med, kunne jeg anvende med stor succes både for mig og for de medarbejdere, jeg havde ansvaret for. 

Så min interesse for min oprindelige plan og disse værktøjer var usvækket, for jeg kunne registrere, at kommunikationen blev langt bedre og klarere – og medarbejderne trivedes med den måde, at forholde sig til problemstillingerne på.   Og selv de “svære samtaler” hvor der skulle håndteres medarbejdernes alkoholproblemer og afskedigelser, blev i langt højere grad win-win-situationer for begge parter.

Jeg vil lige gøre opmærksom på, at NLP er i bund og grund en række “værktøjer” som er baseret på modellering af, hvad “gør de bedste bedst” – altså en samling af erfaringer baseret på, hvordan succesrige mennesker håndterer forskellige problemstillinger.

I foråret 1999 afsluttede jeg NLP-træneruddannelsen og begyndte for alvor at overveje, at blive selvstændig. Jeg havde samlet så mange erfaringer og trænet både professionelt og i min fritid, så jeg kunne mærke, at nu var tidspunktet for at blive selvstændig presserende.

Så er det nu!

Jeg var så heldig at der kom professionelle opgaver til mig i løbet af forsommeren –99 og jeg besluttede mig for, at nu var det NU! – og hvad gør man så?? Jeg gjorde det, at jeg talte meget med de personer i mit netværk, som var selvstændigt næringsdrivende om, hvad man skal tage højde for som selvstændig og her er hvad jeg havde i overvejelse og har gjort:

 1. Kontaktet Erhvervsfremmestyrelsen , Langelinie Allé 17, 210 København Ø tlf. 35.46.60.00. De har et iværksætterprogram, man kan trække på, når man ønsker at blive selvstændig. 
 2. Jeg kontaktede en revisor som jeg umiddelbart kunne se, opfyldte mine behov. Vi gennemgik budgettet og planerne, moms, skatteregler, sygeforsikring osv., samt det, at organisere sig i de selvstændiges fagforening (ASE eller DANA) og sygeforsikring. Efter seancen guidede han mig videre til et reklamebureau, som kunne hjælpe mig med markedsføringsmaterialet. 
 3. Og så tilmeldte jeg mig hos Told&Skat. Og igen er de meget venlige og positive! Jeg har opfattelsen af, at man fra det offentliges side har en klar holdning til, at man ønsker at hjælpe iværksættere på bedst mulig måde!
 4. Og du skal snakke med din bank! Har du brug for en kassekredit? Eller kan du klare dig økonomisk – også i perioder, hvor der ikke er så mange ordrer? En god bank og god bankrådgiver er værd at skønne på. Naturligvis giver de ikke en kassekredit med mindre, de kan se, at de har en fordel af det i det lange løb – og kan tjene nogen penge på det – og tænk på, bankrådgiveren er højt uddannet indenfor deres felt og kan give dig en god sparring.
   
 5. Ud over dit SE-nummer skal du bruge en bankkonto til virksomheden, så dine kunder kan indbetale for de ydelser, de modtager og for at du kan holde privatøkonomien og virksomhedsøkonomien adskilt.
   
 6. Du skal kunne skrive nogle fornuftige fakturaer (snak med revisoren om dette) og evt. udsende nyhedsbreve om din virksomhed (snak med reklamebureauet om det – de ved, hvad der skal til) Omgivelserne skal finde ud af, at dit firma eksisterer og kan håndtere deres behov på en professionel måde.

Og så er et ellers med at komme i gang! Har du et godt netværk – så er det guld værd! Dyrk dem, der kender dig godt og kan stå inde for dig. Bed dem et godt råd – bed aldrig om opgaver!! Folk elsker at give gode råd! – De hader at få aben plantet hos sig – de har rigeligt at se til endda! 

Og hvor kan du få opgaver fra? 

 • Tænk på, når du går selvstændigt kommer der ikke automatisk en “fed” check hver måned. Har du alternative indtjeningsmuligheder, mens du bygger virksomheden op?
 • Er det nødvendigt med et selvstændigt lokale? Eller kan du køre virksomheden hjemme fra spisebordet? – Hold driftsomkostningerne nede i startfasen. – Lej dig ind i rimelige lokaler efterhånden som behovet opstår.
 • Hvis du starter med at køre virksomheden hjemmefra, kan du – hvis du indretter et lokale specielt til dette formål – trække huslejen for lokalet fra i skat. Du skal dog være opmærksom på, at for at kunne trække et beløb fra i skat, må lokalet kun bruges til virksomheden – ikke noget med en gæsteseng eller lignende i lokalet. 
 • Avisen, telefonen og dit IT-udstyr – PC, Internet osv. kan overflyttes i virksomhedens regi.
 • Bogholderisystem skal anskaffes – men vent med at anskaffe noget stort og dyrt – måske er dit regneark på pc’en godt nok i første omgang. Og husk at føre regnskab hver dag, du har haft et udlæg eller kørt kilometer i firmaets regi. Det gør din bogføring meget nemmere! 
 • Hvis du har megen kørsel kan du overveje at flytte bilen over i virksomheden – eller du kan tage den simple løsning med at registrere antal kørte kilometer og afregne dem til statens takster.
 • Telefonpasning kan man leje sig til hos professionelle bureauer for en ca. tusse om måneden.

Det vigtige navn

Og hvad skal “barnet” så hedde? Der er mange regler. Hvis du bruger dit eget navn eller forbogstaverne i det er der ikke så mange restriktioner. Hvis du derimod har fundet et perfekt navn, som indeholder koncentratet af det, du udbyder – så bed patentdirektoratet (det koster lidt, men er givet godt ud) om en kollisionsundersøgelse – er der andre, der laver det samme som din virksomhed og allerede har det geniale navn?

Ud over bøvlet med kollegerne og chefen, der hvor du er ansat nu, betyder det også, at du er alene i hverdagen. Medmindre, naturligvis at du indgår i et tæt samarbejde med andre. Har du overvejet, om du kan klare det rent psykisk, at du ikke skal stå op til andres krav hver morgen. At der ikke er noget krav – ud over dit eget – til at stå op hver dag? At du er på egen boldgade og at du hver dag selv skal finde dine kolleger og samarbejdspartnere. At du er alene i perioder? At der måske ind i mellem er flere dage, hvor du er fuldstændigt overladt til dig selv? Kan du klare det rent psykisk?

Det mentale

Hvis og når du har dette på det rene – og er helt afklaret med det – og stadigvæk ønsker at starte din egen virksomhed – så er tiden til det!!

Og så er det ellers at komme i gang! Forestil dig hvor mange penge du vil tjene i løbet af en periode. Lav en mental markedsføringsplan for dig selv og hav det som et mantra – d.v.s noget, du gentager for dig selv mindst 1 gang om dagen. Forestil dig, hvordan dit firma er om 2 år – er der stadigvæk kun dig, der kører det? Eller har du ansatte. Osv. osv.

Hvad specifikt, vil du gøre? Hvordan ved du, at du har nået målet? Er det attraktivt for dig – hvordan er det attraktivt? Er det realistisk med de ressourcer og den tid, du har til rådighed Tænk stort!! Hvilken tidshorisont har du sat dig? Er det i overensstemmelse med de omgivelser, du i øvrigt skal fungere i? Og har du formuleret det positivt – som noget, du gerne vil? Og er du kongruent – dvs. du er selv i overensstemmelse med dit budskab? Husk etikken og moralen og at vise, du er et menneske med alt, hvad det indebærer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *