OpenLogo

Der er faktisk mulighed for meget billig overnatning i telt rundt om i det ganske land. Hvis jeg husker rigtigt var det i starten Dansk cyklist forbund som fik deres medlemmer til at åbne deres græsplæner for andre cyklister på tur. Der skulle være adgang til vand og toilet og prisen var en flad 10ér pr person. Hvis jeg har forstået det rigtigt var og er der en del landmænd o. lign som holder dyr og som derfor ikke har så let ved at tage på ferie som tilsluttede sig ordningen. På den måde kunne de gøre en god gerning og få lidt sjov med de skøre turister. Ideen er vel tænkt lidt som en national friluftsudgave af Servas. I dag koster det i øvrigt max 20 kr. og er et samarbejde mellem mange organisationer og det offentlige. Der er venlige mennesker overalt – se hvor her. Her kan du også se hvordan du selv opretter en teltplads.

OpenLogo er en måde hvorpå man kan styrke små samfundsnyttige virksomheder (typisk enkeltmandsvirksomheder). Det gøres ved at skabe en produktstandard og et brand som leverandører der opfylder standarten frit kan tilslutte sig. Det har to fordele. For det første øger det salget af den pågældende vare eller serviceydelse og for det andet øger det overlevelsesgraden af de små virksomheder. Man kan måske kalde det en slags ”social ansvarlig franchising” eller en ”nænsomt topstyret andelsbevægelse”.

Det er vigtigt at notere sig at et OpenLogo IKKE køber og sælger varer men udelukkende laver rammerne for samfundsnyttige leverandører. På punktform kunne følgende være målsætningen for et Openlogo.

  • – At definere en standard for et samfundsnyttigt produkt eller serviceydelse.
  • – At skabe en visuel og skriftlig profil for standarden.
  • – (så vidt muligt) – At være åben for leverandører der lever op til standarden.
  • – At være ansvarlig for god og billig markedsføring af standarten. Her under PR og udvikling af praktiske værktøjer som de tilknyttede leverandører selv kan bruge til afsætning og salg af deres produkt.
  • – At knytte strategiske partnerskaber. Herunder at opnå de rigtige prise på produkter som leverandørerne typisk har brug for.
  • – At være ansvarlig for udveksling af information og erfaring i mellem de tilknyttede leverandører.

Standard og brand

Vi er meget fortrolige med den tanke at brandet (IKEA osv.) er den store og deres underleverandører er de små. Men den tanke kan vendes på hovedet. Brandet er utroligt vigtigt for kundernes kendskab, tillid og følgende køb af et produkt men det forhindre ikke at brandet kan spille en anden rolle. Brandet kan godt være den store udadtil men den lille indadtil.

Vores ide om produkter og brands er ikke en fast størrelse. To eksempler. Først shawarma. I dag er shawarma en standart som alle ved hvad er. Hvis man tager til Berlin er den godt nok anderledes og i Ankara er det igen noget helt andet men vi danskere mener at vide hvad en shawarma er. Derfor køber vi, uden at tænke yderligere over det, mange shawarmaer. Shawarma er så at sige blevet en åben standart hvor alle med en grill kan koble sig på ”brandet og standarden” shawarma.

Et, af utallige andre eksempler hvor denne proces er udnyttet mere bevist er Lurpak smør. Her gik mange små leverandører sammen om at definere en standard og lave et brand som gav øget afsætning og højere pris. Men det er også et eksempel på hvordan ”Brandet” vokser over hovedet på underleverandørerne og til sidst dominere dem. (Lurpak er ejet af Arla) Det er sikkert i mange sammenhænge fornuftigt (især) set ud fra et snævert økonomisk perspektiv men nogle gange, – nogle gange giver det mening og nye muligheder at skabe og beholde en åben standart.

Ved ikke kun at vælge hvilke varer eller ydelser man ønsker at promovere ud fra almindelige økonomiske kalkyler men også deres samfundsnytte kan man (op)finde levedygtige ”standarter og brands” som samfundet med fordel kunne have. Man får simpelthen nye og bedre ideer når man kikker på markedet fra en anden vinkel.

Enkeltmandsvirksomheder og deres problem

En ting er produktet men den anden del af OpenLogo er at sikre overlevelse af enkeltmandsvirksomheder. De små virksomheder har en stor andel i et fleksibelt og mangfoldigt samfund men især de ”videnslette” eller helt ufaglærte enkeltmandsvirksomheder lever statistisk set et meget farligt liv. Det er en meget svær opgave at holde styr på alle de meget forskellige opgaver man har som enkeltmandsfirma og har man ikke et produkt som giver mulighed for en høj indtjening har man ikke resurser til at købe sig hjælp. Derfor er der mange især nye iværksættere der får sig en dårlig oplevelse og et gevaldigt økonomisk rap over fingrene. Det skyldes i mange tilfælde altså ikke at de ikke er gode nok eller at der ikke er kunder til deres produkt men at selve processen med opstart af virksomhed kan være meget kompleks. Det betragtes almindeligvis som den enkeltes eget problem – egen virksomhed – egen risiko men man kan med fordel undgå det store forbrug af menneskelige og økonomiske resurser som denne holdning utilsigtet skaber.

I øvrigt er det væsentligt at bemærke at Openlogo ikke ændrer ved det grundlæggende drive der er i markedskræfterne. Den enkelte leverandør og bruger af et OpenLogo er helt og holdet selvstændig og selv ydelsen er ikke subsidieret på nogen måde. Der er bare skabt en ramme som er svær at lave for små leverandører fordi det kræver et overblik og overskud som de har svært ved at opnå.

3 eksempler

Mand&bil;

Mand&bil; er en virksomhed som i dag bliver drevet som et ”OpenLogo”. Vi er pt 12 enkeltmandsvirksomheder og Mand&bil; har følgende målsætning:

  • – At tilbyde lokal, erfaren, fleksibel, tilgængelig og pålidelig arbejdskraft til glæde og gavn.
  • – At danne rammerne for et afvekslende, indholdsrigt og velbetalt arbejdsliv for Mand&bil-m;ænd.
  • – At skabe en åben standard, netværk, koncept og logo som gør det nemmere at starte og/ eller drive et enkeltmandsfirma der har arbejdskraft som kerneydelse.

I tilfældet Mand&bil; er problemstillingen at der hvert år åbner og lukker rigtig mange (sandsynligvis op imod 2500) enkeltmandsvirksomheder hvis kerne på den en eller anden måde er praktisk arbejdskraft (arme og ben) og måske en bil. Rigtig mange af disse virksomheder lukker igen fordi de ikke formår at skaffe nye kunder. De mangler viden om og resurser til markedsføring. Resultatet er at mange får en dårlig oplevelse og en dårlig økonomi ud af at starte egen virksomhed.

Disse enkeltmandsvirksomheder og deres fleksible arbejdskraft forsvinder ikke fordi der ikke er brug for den, men fordi de ikke kan gøre sig tilgængelige. Mand&bil; kan med sin standard og brand – pt i det små og på sigt måske i større omfang gøre noget ved problemet.

Forretningsmodel
I eksemplet med Mand&bil; kommer indtægten fra et netværksbidrag som de enkelte Mand&bil-m;ænd betaler for at være med. Pt 700 kr. pr måned. Man kunne i andre sammenhænge måske forestille sig en forretningsmodel hvor det offentlige, interesseorganisationer eller fonde havde interesse i udvikling i et stærkt ”Brand” og derfor også ville bidrage.

Just-eat

Just-eat er et koncept som på mange måder bruger nogle af de samme tanker som OpenLogo bare ikke de socialøkonomisk. Det går ud på at samle små leverandører af fast food (læs pizza) og gøre dem tilgængelige og attraktive for kunderne. Hvad nu hvis man lavede Just-eat konceptet som OpenLogo for økologisk hverdagsmad. Et netværk, logo, hjemmeside, standard osv. for små økologiske køkkener som sammen kunne løse problemer som fx udbringning. Med fri adgang til et sådan netværk kunne man hurtigt starte et lille køkken, lukke det igen når man tog ud at rejse og åbne det igen når man kom hjem. Forbrugeren ville få adgang til prisbevist økologisk hverdagsmad – et tiltrængt alternativ til pizza?

Ø-mærket

Det røde Ø – økologimærket er selvfølgeligt ikke oprette som et OpenLogo men utilsigtet tjener det lidt samme formål. Staten ønsker at give forbrugeren en garanti men samtidigt skaber den jo et brand som leverandører kan tilknytte sig. Ø-mærket viser meget tydeligt det enorme samfundsnyttige perspektiv der er i åbne standarder og brands.

Nødder

Med det kæmpe forbehold at jeg ikke ved noget som helst om udvikling af 3. verdenslande så forekommer det mig alligevel at Openlogo giver muligheder i dette arbejde. Jeg tænker følgende: I et område er det muligt at indsamle en bestemt type nødder. Disse nødder bliver nemmere at sælge og indbringer en højere pris hvis de bliver tilført et brand. Det fælles brand vurderer kvaliteten af nødderne og hvis den er i orden kan indsamleren herefter få paket sine nødder i poser med etiket på. En pakning som leverandøren selv betaler men hvor aftalen med pakkeriet er lavet af ”Brandet” – så man får den rigtige pris. Herefter får leverandøren sine poser med nødder som hun kan sælge lokalt, regionalt eller måske ud af landet. Der vil naturligt opstå afsætningskanaler når man har en standard og brand og et netværk i ryggen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *