Det grå guld

Ordene god og gammel optræder tit sammen. Undtagen ét sted: I avisernes jobannoncer. Her hænger god og gammel absolut ikke sammen.

Hvad vil virksomhederne da have? Gerne en ung medarbejder med masser af erfaring. På baggrund af det paradoks er det ikke så underligt, at mange IT-stillinger i dag er ubesatte. Men samtidig går der ubeskæftigede folk med en IT-uddannelse rundt i Danmark.

Hvorfor får de så ikke et job? I nogle tilfælde er deres uddannelse forældet. Men her var det værd at tænke lidt utraditionelt: Måske er programmørens viden om PL/1-programmering ikke umiddelbart anvendelig i dagens Internetvirksomheder. Men hans/hendes viden om systemadministration eller god programmeringsskik har ikke nogen “sidste salgsdag”.

Efteruddannelse af de modne medarbejdere
Så i stedet for at vente i flere år på, at de unge, nyuddannede IT-folk kommer ud fra skolerne, kunne virksomhederne lige så godt ansætte en erfaren, ældre medarbejder og sende vedkommende på efteruddannelse.

Der er masser af kurser at vælge imellem. Og mon ikke en erfaren programmør hurtigere lærer at programmere i Visual Basic end en, der først skal have at vide, hvad en løkkestruktur er for en størrelse?

Desuden har de ældre medarbejdere andre fordele i forhold til de unge. Ganske vist kan de helt unge lægge en masse energi i jobbet. Men efter nogle år får de gerne andre interesser: Så skal der stiftes familie. Og nattegråd, bleskift og kolikanfald fylder pludselig meget mere end virksomhedens ve og vel i
medarbejderens bevidsthed.

Det problem har de modne medarbejdere ikke. Her er ungerne allerede fløjet fra reden.

Dermed er det ikke sagt, at virksomhederne ikke skal gå efter at få unge medarbejdere. Naturligvis skal de det. Men det er en dårlig vane at kigge på fødselsåret som det første, når bunken af ansøgninger til det nye job ligger på personalechefens bord.

JOBTRÆNING – EN FED FORRETNING

JOBTRÆNING - EN FED FORRETNING

Jobtræning er jo i al almindelighed noget, man ser ned på, og måske endda betegner som spild af tid eller det, der er værre… For mit eget vedkommende har jeg nu haft nogle rigtigt gode erfaringer i de to omgange, jeg har været i jobtræning.

Da jeg var blevet afskediget fra det job, jeg havde haft i 19 år, henvendte jeg mig på AF for at få et 10-ugers kursus i at bruge programmerne i Microsofts Office-pakke, som jeg på daværende tidspunkt ikke havde noget kendskab til. Men det fik jeg at vide, at det kunne slet ikke lade sig gøre. Det var jeg slet ikke arbejdsløs nok til! Til gengæld kunne jeg komme i jobtræning, og AF havde en tyk mappe med steder, hvor man kunne komme i jobtræning. I denne mappe valgte jeg et undervisningssted for voksne ledige, som jeg kendte lidt til i forvejen.

Det var da også et rigtigt dejligt sted at være i jobtræning. Jeg skulle udarbejde og korrigere undervisningsmidler samt også undervise i EDB, som er min store interesse. Alt i alt havde jeg en dejlig tid som edb-underviser. Når man ser bort fra lønnen, som var temmelig beskeden (ca. 66 % af den løn, jeg havde fået i det almindelige arbejde som lærer i folkeskolen).- Jeg var rigtigt glad for at være der og lærte selv mange af de ting, som jeg ikke kunne få bevilget kursus i. 

Normalt er man i jobtræning i 6 måneder ad gangen, men det lykkedes mig at få det forlænget til et år. Så var det imidlertid også slut. Selv om jeg havde fungeret udmærket og fik en god udtalelse af projektlederen, var der ikke noget at gøre: Jeg måtte holde op, så en anden kunne komme i jobtræning i den samme stilling. – Det undrede mig imidlertid, at det amt, der havde ansat mig i jobtræningen, ikke kunne finde et tilsvarende job et andet sted. Fra amtets side (og enhver anden arbejdsgivers side) er det jo en rigtigt god forretning: At man kan få en person til at udføre et ganske almindeligt job, men kun betale 2/3-dele af lønnen! Hvorfor skulle man så ansætte nogen på almindelige vilkår?

Jeg kom et år senere i jobtræning i en privat nystartet firma som edb-konsulent. Igen det samme billede: Et godt job, som jeg var glad for. – Efter tre måneder, hvor virksomheden fik 40 kr. i tilskud pr. time, ville virksomheden afskedige mig. Ikke fordi de var utilfredse, men fordi de ikke havde råd til mig. Denne jobtræning blev forlænget med en måned, så jeg i alt var i jobtræning i 4 måneder. Derefter var det slut.

Jeg har spekuleret en del over, hvorfor det er sådan. 

  • Hvordan kan det være, at jobtræning er så ringeagtet? 
  • Hvorfor fører jobtræning ikke til en almindelig ansættelse? 
  • Er det sådan, at virksomhederne er blevet vænnet til, at de kun skal ansætte folk, hvis der følger en pose penge med personen?

Der vil jo som regel være en indkøringsperiode, hvor den nyansatte person ikke yder en fuld arbejdsindsats. Men derefter er det jo et helt almindeligt stykke arbejde, som personen yder, bare til en væsentlig lavere løn. – Det er jo ikke bare mig, der har det sådan. Det er en historie, jeg har hørt mange gange: Jobtræningen fører ikke til en varig ansættelse. Ja, selv om det går godt, bringes jobtræningen til ophør uden videre. 

Med statsministerens ord: “Kan vi ikke gøre det lidt bedre?” Kan det ikke lade sig gøre, at ansætte en person i jobtræning med en efterfølgende regulær ansættelse? Eller i det mindste med en forpligtelse til at ansætte vedkommende x antal måneder/år efter jobtræningen?

Læs også:

Med alderen…….

Med alderen.......

Man kan jo også inddele menneskene ud fra andre kriterier end alderen. Især fordi man efterhånden må erkende, at alderen ikke altid giver det korrekte billede af en person. Man kan derfor også tale om sunde og raske, syge og svagelige osv. Denne inddeling har ikke noget med alder at gøre, den er fælles for alle alderstrin om end den procentvise fordeling ændres med alderen.

Livet er som en elevator.

Livet er som en elevator. Man begynder i stueetagen ved år 0, og efterhånden som man bliver ældre, får en uddannelse og bliver mere erfaren, køres man op gennem etagerne, til man når slutetagen, der er forskellig for hver enkelt.

Når man undervejs ser ud til siderne, opdager man, at man er sammen med andre på ens egen alder, måske med samme uddannelse og erfaring. Alle har tidsperioder tilfælles f.eks. Besættelsestiden, Ungdomsoprøret, Den kolde Krig m.m.

Selvfølgelig har man undervejs oplevelser sammen med andre på et andet elevatorniveau f.eks. forældre, børn, elever m.fl. Med dem kan man mindes perioder i livet, man er fælles om. Sin egen tid kan man imidlertid ikke løbe fra.

Man kan forestille sig, at elevatoren og elevatorskakten er forsynet med gennemsigtige sider, loft og bund. Alle ser det samme, men opfatter det forskelligt, alt efter hvor højt elevatoren er kommet op. Udsynet præges af erfaring, livsindstilling m.v. og er forskelligt fra etage til etage.

Man er derfor præget af sin alder. Før i tiden var det let. Man var enten barn, ung, voksen eller gammel. Betegnelsen gammel er senere i korrekt sprogbrug skiftet ud eller suppleret med ældre, senior, det grå guld m.m.

Man kan jo også inddele menneskene ud fra andre kriterier end alderen. Især fordi man efterhånden må erkende, at alderen ikke altid giver det korrekte billede af en person. Man kan derfor også tale om sunde og raske, syge og svagelige osv. Denne inddeling har ikke noget med alder at gøre, den er fælles for alle alderstrin om end den procentvise fordeling ændres med alderen.

Hvem tegner billedet af de mere modne og erfarne?

Det gør vi alle. Tænk blot på, hvorledes man som barn opfattede sine bedsteforældre. Den opfattelse kan præge ens syn på ældre generationer livet igennem, indtil man selv nærmer sig det pågældende alderstrin. 
I offentligheden tegnes billedet fortrinsvis af den del af befolkningen, der sidder på de centrale funktioner i medierne, i erhvervslivet eller i den offentlige sektor. Kort sagt, kvinder og mænd i karrieren, hver set fra deres plads i elevatoren.

Ældre Sagen medvirker også hertil. Alene navnet Ældre Sagen!!! Hvad signalerer dette? Sammenhold det med de sager, som Ældre Sagen i øvrigt rejser over for politikere, offentligheden og i pressen.

Men ret beset, billedet er forkert. De mere modne og erfarne er lige så forskellige som resten af befolkningen. Uanset hvor meget man gør opmærksom på, at alder, erfaring og kompetence er tæt forbundne, er det reelt kun rejsebranchen og skatteministeren, der har fundet ud af, at det grå guld er værd at satse på. 

Hverken medier, erhvervsliv eller den offentlige sektor har som helhed erkendt, at i dag er de ældre generationer anderledes kompetente end for blot få årtier siden.

Derfor et stort HURRA for Ikast kommune. Her har man besluttet helt at droppe begrebet ældre, og den afdeling, der hidtil har heddet “Ældre – og Sundhedsafdelingen” er kommet til at hedde “Sundhedsafdelingen”.

Læs også:

Vis respekt for en ansøgerens tid

Vis respekt for en ansøgerens tid

Efter en række jobsamtaler, hvoraf det tydeligt fremgår, at virksomhederne ikke har gjort deres hjemmearbejde. Dermed spilder de både deres egen og ansøgerens tid. De gør også sig selv en bjørnetjeneste på længere sigt, hvor vi oplever mangel på arbejdskraft i flere og flere områder af dansk erhvervsliv, skal de være på mærkerne for at tiltrække den nødvendige arbejdskraft. 

Under artiklen giver vi nogle bud på, hvordan man kan tackle sådanne samtaler og måske endda få noget positivt ud af dem.

Det manglende opslag

Jeg har sendt en del uopfordrede ansøgninger ud og blev indkaldt til første samtale angående et job i receptionen. Vi havde en god snak, men han ville godt lige snakke med andre også hvilket jo er fair nok, men han skulle lige ud at rejse i ugen efter, men så ville de slå jobbet op på AF’s hjemmeside og på deres egen hjemmeside. Jeg holdt øje med både AF’s side og deres egen, men stillingen blev aldrig slået op, men i slutningen af uge 2 fik jeg den besked, at stillingen var besat til anden side. Jeg har heller ikke siden set noget så de må jo have haft andre, som har søgt uopfordret. Men hvorfor så sige, at de vil slå den op?

Blæksprutte = hushjælp?

Dernæst var jeg til samtale hos 2 forskellige arkitekter som lige ville se giraffen, men egentlig ikke havde en decideret stilling, men kunne måske skabe en. Den ene mente i fuld alvor at hun – udover at være blæksprutte – kunne sætte mig til at skrælle kartofler og gulerødder og vaske op, hvilket jeg ikke lige mente, så det var en hurtig jobsamtale.

Bestyrelsens godkendelse manglede

Så kom den næste som var et lille familiefirma som godt kunne tænke sig at have en blæksprutte, hvilket de ikke havde i forvejen, men der var meget travlt. Vi fik en lang snak og de have udformet en masse spørgsmål og de sagde at de var vældig interesseret, men nu skulle bestyrelsen jo lige spørges og så viste det sig (efter 2 uger), at der ikke var penge til det og heller ikke plads. Jeg syntes jo, at man burde have gjort det i den modsatte rækkefølge og forhørt sig først om det kunne lade sig gøre inden de indkalder mig. Det tager jo både deres egen og min tid samt at det giver jo håb hver gang man bliver indkaldt.

Krav om ledererfaring ikke omtalt

Så blev jeg indkaldt til et advokatfirma, hvor det også var et job i receptionen. Her var det så positivt at man fik besked samme dag, men jeg fik det ikke fordi der var en anden som var mere kvalificeret fordi hun havde ledelseserfaring så de mente at hun var bedre til at styre piccolinerne end jeg og det kan jeg jo ikke stille noget op overfor, men hvorfor så de ikke det i min ansøgning og undlod at indkalde mig hvis det var kriteriet.

Software-kendskab ikke nødvendigt, eller?

Det næste firma kunne også give besked samme dag og jeg kom til samtale og det gik også fint og det betød ikke noget at jeg ikke kunne Navision for det kunne jeg lære, men det endte alligevel med at de ansatte en som kendte Navision. Hvis det var vigtigt, hvorfor så overhovedet indkalde mig når han godt ved at jeg ikke havde kendskab til det program.

Manglende forberedelse og langsommelighed

Nu følger så et firma – som fra jeg hørte fra dem første gang – og indtil jeg kom til samtale var der gået 1 måned og alligevel var han ikke særlig godt forberedt og var ikke særlig god til at føre en jobsamtale. Resultatet var, at han ville give besked sidst i denne måned og jeg har på nuværende tidspunkt ikke hørt noget endnu og det er 3 uger siden så man kan jo selv regne ud hvordan det er gået.

“Vi sender kontrakten i dag”

Det der slog hovedet på sømmet var, at jeg i går var til samtale og havde på forhånd udfyldt en personlighedstest, som skulle gennemgås, men vedkommende som skulle gøre det var blevet forhindret, men ham jeg talte med havde læst resultatet og der var ikke noget som forskrækkede ham og vi havde en god snak og han var meget interesseret og endte med at sige at jeg kunne gå hjem og sove på det men det syntes jeg ikke var nødvendig og det syntes han åbenbart heller ikke for han ville lige tage en snak med hende, som skulle have været med og så ville han sende ansættelseskontrakten den næste dag. Han ville så ringe til mig senere på dagen og det gjorde han også – blot for at fortælle at det ikke var mig som fik jobbet, men kunne tilbyde et barselsvikariat, som jeg selvfølgelig tog imod for trods alt at have noget og hvem ved hvad det kan føre til, men det var uden glæde fordi jeg blev så grusomt skuffet da jeg var overbevist om at jeg havde fået jobbet.

Software-kendskab, endnu en gang

Jeg får lyst til at fortælle om en anden jobsamtale jeg var til. Jeg havde faktisk snakket med vedkommende for 5 år siden da jeg også sendte uopfordrede ansøgninger ud og nu havde jeg så sat en annonce i avisen som han reflekterede på og vi fik en lang snak og han kunne godt huske mig og jeg sagde, at sidste gang strandede det på at jeg ikke kunne Navision men det betød ikke noget sagde han. Så jeg kom til samtale og han skulle selvfølgelig tale med andre og selvfølgelig var der en anden som fik det, som kunne Navision. Men hvorfor så indkalde mig?

Så tag jer dog sammen!

Jeg synes at de mennesker som indkalder til samtaler skal tænke på at det tit er mennesker som har oplevet mange skuffelser og som ikke nødvendigvis samler på dem og derfor skulle de tænke sig lidt om og kun indkalde dem som de ved har de kvalifikationer som de søger. Det er ikke så slemt at få et afslag om ikke at komme til samtale som det er at have været til samtale og så få et afslag. I det mindste skal de lade være med at sige noget som kan fortolkes derhen, at man får jobbet og frem for alt skal de lade være med lyve for en men hellere sige sandheden.

Intelligente mennesker kan ikke samarbejde?

Intelligente mennesker kan ikke samarbejde?

Der findes hos visse ledere en modvilje mod at ansætte medarbejdere med høj IQ. En typisk begrundelse vil være: “Samarbejdsevner er vigtigere end intelligens” (underforstået: Intelligente mennesker kan ikke samarbejde).

Omvendt finder man også ledere, der er begejstrede for medarbejdere, som lynhurtigt kan overtrumfe deres egne indfald og fungere som sparringspartner på højtflyvende ideer.

Du kender med garanti billedet af den distræte professor – i dagens Danmark: den nørdede kollega. Lidt virkelighedsfjern, eftertænksom og ofte med nogle skæve vinkler i diskussionerne. Faktisk kan det være lidt svært at følge med i deres argumenter – man ser ikke lige sammenhængen mellem, hvad de fortæller, og det, der diskuteres. Det kan så være den samme kollega, som med dødsforagt kaster sig ud i bordfodbold-matchen i frokostpausen, som livligt diskuterer de nyeste PC-spil og er lidenskabelig violinspiller i sin fritid. 

At en bestemt medarbejder har en høj IQ fortæller ikke i sig selv, hvilken persontype vi står overfor. Mennesker med en høj IQ findes i alle mulige udgaver – præcis ligesom resten af befolkningen. Nogle tænker mest med hjertet, andre mest med hjernen. Nogle er meget opmærksomme på, hvordan deres kolleger har det, andre har større fokus på opgavernes faglige indhold. Nogle er gode til at lytte og meddele sig, andre foretrækker at arbejde alene.

Ét træk har de højt intelligente mennesker dog til fælles: De kan sætte sig ind i komplicerede problemstillinger og hurtigt danne sig et overblik. Det er svært at forestille sig en situation, hvor dette karaktertræk vil være en ulempe.

Høj IQ = lav social intelligens?

Man kan i medierne undertiden se “eksperter” udtale sig om, at intelligente mennesker ikke kan samarbejde.

Det er en meget udbredt antagelse herhjemme, at “når folk er gode til noget, så må de nødvendigvis være dårlige til noget andet”. Måske ligger der noget ønsketænkning eller jantelov i det. Men denne antagelse holder ikke altid stik.

Vi har nok alle sammen haft klassekammerater, som var gode til både sprog og matematik. På samme måde er der masser af logisk begavede mennesker, som også har en høj grad af social intelligens. Faktisk er det mere reglen end undtagelsen, at de to ting følges ad. – Men her kommer jeg selvfølgelig med en udokumenteret påstand, ligesåvel som eksperternes påstand om det modsatte er…

Eksperternes påstand kan måske skyldes, at de tænker på personer med Aspergers Syndrom? Aspergere er netop kendetegnet ved høj IQ og lav social intelligens, ofte med den samme mangel på empati, som ses ved autister.

Fordelene ved medarbejdere med høj IQ

Trangen til at stille “dumme” spørgsmål og foreslå forandringer findes hos de fleste mennesker med en høj IQ. En sådan adfærd kan måske distrahere nogle kolleger og endda irritere visse ledere, men er faktisk nødvendig for virksomhedens og produkternes udvikling. Også i transformationsfasen fra idé til virkelighed, hvor et højt abstraktionsniveau og evne til at visualisere er væsentlige, kommer intelligensen ind som en nyttig faktor.

Det er jo værd at bemærke, at den offentlige holdning er, at Danmark skal overleve den globale konkurrence netop ved at sætte fokus på at kunne levere viden. Viden er vores relle konkurrencekraft.

I bogen “The General Intelligence Factor” af Linda S. Gottfredson fremgår det klart, at mennesker med høj IQ mindre ofte end andre bliver skilt, lever i fattigdom eller er på overførselsindkomst. Også i “The Bell Curve” af Richard J. Herrnstein og Charles Murray er der godt materiale der viser samme tendens. Se flere kilder nederst.

Vi taler altså her om produktive og værdifulde medarbejdere, som er stabile og gode kolleger.

Konklusion

Påstanden om, at intelligente mennesker ikke kan samarbejde, er ikke dokumenteret og siger nok mest om eksperternes egne fordomme. Det er en generalisering i stil med “Toyota’er ruster!” Ja, nogle af dem. Og det gør nogle Opel’er også. 

Læs også:

Hvilke Slankepiller der virker?

Der er mange slankepiller på det danske marked, og man kan købe en effektiv slankekur både i butikkerne og på nettet. Men hvilke slankepiller virker egentlig bedst, slankevejledning.dk giver dig her en oversigt over de bedste produkter.

Lysten til at tabe vægt hurtigt er svær at modstå – vi vil jo alle gerne have en lille talje og BMI. Men fungerer slankepillerne og slanker de andet end din pengepung? Og er de en sikker mulighed for effektivt og varigt vægttab?

Vi giver her et overblik over de forskellige slankepiller, deres virkning og bivirkning.

En række vægttabs piller er tilgængelige på dit lokale apotek, matas, supermarked eller helsekostforretning. Endnu flere slankepiller er tilgængelige online, både lovlige og ulovlige. Du skal dog aldrig nogensinde købe ulovlige og ikke godkendte slankepiller, de er nemlig ikke dokumenterede og i værste fald kan de være direkte farlige for dit helbred.

Kosttilskud og slankepiller er ikke underlagt de samme strenge standarder, som den almindelige receptpligtige medicin. Således kan de sælges med begrænset bevis for effektivitet og sikkerhed.

Sundhedsstyrelsen overvåger sikkerheden og kan tage skridt til at forbyde eller tilbagekalde farlige produkter. Faktisk har man forbudt salg af kosttilskud indeholdende ephedra og andre efedrin-lignende ingredienser.

Det er vigtigt at gøre dit hjemmearbejde, hvis du tænker på at prøve slankepiller. Læs etiketterne grundigt og tal med din læge eller på apoteket. Også være sikker på at tjekke de danske myndigheders hjemmeside for advarsler om sikkerhedshensyn og tilbagekaldelse af produkter.

Tabellen viser fælles vægttab piller og hvad forskningen viser om deres effektivitet og sikkerhed.

ProduktEffektVirkningBivirkninger/ulemper
Alli — også kendt som orlistat og XenicalForhindrer optaget af fedt i tarmen. Effektivt; men vægttabet er ikke så stort som ved den orginale XenicalDiarre, olie agtig afføring. I sjældne tilfælde kan det give leverskader
Bitter orangeØger kalorie forbrændingenSandsynligvis meget lille virkningEn smule forhøjet blodtryk og puls
ChitosanBlokere fedt optagetSandsynligvis lille virkningUrolig mave og svimmelhed. Mere luft i maven. Forstoppelse
ChromiumMindsker appetitten Øger kalorie forbrændingenMeget lille effektHovedpine, insomnia / søvnløshed. Humørsvingerne
Conjugated linoleic syreMindsker kropsfedtetVirker formodentlig efter hensigtenTræls mave og svimmelhed
Green tea ekstraktNedsætter appetiten. 
Øger forbrændingen og hæver kalorieforbruget
Begrænset videnskabelige beviserSvimmelhed, søvnløshed, irritation, opkast, opsvumlethed. Diarre 
Guar gumBlokere optaget af fedt. Øger mætheds følelsenSandsynligvis ikke eksisterende virkningAbdominal pain, gas, diarrhea
HoodiaMindsker appetittenBegrænset videnskabelige beviserIkke megen information tilgængelig

Slank – nemme måder at blive slank på

Sund kost og motion er de bedste måder at holde sig i god form, men undertiden kan vi alle have brug for en hjælpende hånd og nogle nemme genveje til en slank talje.

Hvis du er træt af konventionelle kost rådgivning og smarte diatister, så prøv vores sjove og lidt mærkelige tricks, der vil hjælpe dig med at tabe dig i en fart.

SLANK HURTIGT – SPIS FORAN ET SPEJL

Forskere har opdaget, at se sig selv spise kan være en kraftfuld motivator til at spise mindre. Under deres eksperimenter placerede de et spejl foran deltagerne, og opdagede herved at de mennesker der spiser foran et spejl, automatisk spiser mindre mad.

Forskerne mener, at se sig selv spise gør os mere bevidste om vores kroppe, og at vi ikke vil have en selvopfattelse som overvægtig og overspiser.

SLANK OG FEMININ – SPIS SAMMEN MED EN MAND

Hvis du ønsker at skære ned på dit madforbrug, så tyder den seneste forskning på, at hvis du vælger at spise sammen med en mand, så vil du spise mindre mad.
Forskerne har faktisk opdaget at det tricket gælder for både mænd og kvinder, man slanker sig i det mandelige selskab. Spiser du derimod sammen med kvinder, så vil snakken gå og ubevidst glider der mere mad ind, hvilket giver flere kalorier og kilo.

Man er mere opmærksomme på sit køn sammen med en mand, og da det bliver opfattet som feminint at spise begrænset, så ville denne adfærd være dominerende for langt de fleste kvinder der foretrækker maskulint selskab under frokosten.

KØB MERE SUNDT – KØB KONTANT

Danskerne er langt mere tilbøjelige til at smide mad i indkøbskurven, når indkøbet betales med dankort.

Vi bliver mindre kritiske ved brug af de populære kreditkort – den ubevidste adfærd gør indkøbene dyre og usunde. 

Det har længe været kendt, at plastikkortet er skidt for din talje, vi køber simpelthen meget mere sundt end når vi bruger gammeldags mønter. Når man står med kontanterne i hånden, vil man ikke så nemt falde for impulskøb, som sjældent er en pose æbler, men som regel kaloriebomber som slik og chokolade.

Utraditionel slankekur – tricks til slank krop

I en tid med fristelser overalt, så kan det være svært at holde vægten. Det er dog ikke altid nemt at smide de overflødige kilo igen, mange kæmper og kæmper for at tabe sig igen – desværre oftest uden resultat.

Slankevejledning er skabt af en række diætister med fokus på hverdagen, det betyder at vi ønsker at gøre en forskel for danskerne men med respekt for virkelighedens Danmark. Vi er realistiske i vores vejledning, og vi har haft stor succes med at guide overvægtige danskere til store og permanente vægttab.
Hjemmesiden slankevejledning er udelukket reklamefinansieret, og vi tilbyder også coaching til mennesker med vægttabs ønsker.

Hvorfor skal det være så besværligt at tabe sig permanent, kan man ikke bare leve en smule mere bevidst og dermed tabe sig hurtigt – Jo selvfølgelig kan man det.
Læs alle vores spændende artikler, men se også de sjove slankeråd herunder.

DUFT TIL VANILJE

Sukker trangen ødelægger dine kostvaner, er det ikke sandt? Men vidste du at vi kan nedsætte sukkertrangen ved at dufte til vanilje, det er utroligt men det virker, uanset om det er i form af duftlys eller vaniljedåsen eller vaniljestænger.

At vanilje kan virke som en alternativ slankekur kan virke overraskende, men det hænger sammen med at du bliver stimuleret af den søde duft.

SPIS ALDRIG I NATTØJ ELLER I DIN PYJAMAS

Når du spiser i din pyjamas kan det måske virke som afslappende, men det løsthængende tøj kan gøre at du bliver overvægtig og spise endnu mere.

Dette er fordi at løst tøj giver dig en illusion af at være slankere og får dig til at tænke mindre på din figur. Selv om du ikke skal klæde dig i ubehageligt og stramttøj til dine måltider, så skal du stadig være opmærksom på det. Iklæder du dig bare lidt strammere tøj kan hjælpe dig med, at tænke mere over din krop.
Som en ekstra gevinst kan det strammere tøj også hjælpe dig med, at holde øje med vægten, da du opdager hvis du pludselig ikke kan passe bukserne.

BLÅT ER DET NYE SORT

Dette slankeråd er vildt – og de færreste tror på at man kan slanke sig ekstra i blå omgivelser og med blåt service.

Blå er ikke kun en beroligende farve, det er også en ideel farve for dem, der forsøger at miste vægt. Så overvej at male væggene blå der hvor du spiser – og ja det virker faktisk. Den ene af forfatterne på denne side, Katrine, har tidligere hjulpet en svært overvægtig kvinde til permanente vægttab, blandt andet ved at hun malede stuen blå og købte blå tallerkener.

Det menes, at grønne og blå nuancer fungerer som en appetit undertrykker. Så vælg blå retter, duge eller vægge i din spisestue til at holde din sult nede.
Husk, at gul og rød stimulere appetitten, så er væggene gule og tallerkenerne røde – så er der stor risko for at blive tykkere!

SLANK DIG MED FACEBOOK

De fleste danskere har i dag en Facebook konto, og de fleste bruger det mest til at holde sig orienteret med gamle venner. Men nu tyder forskning på, at Facebook kan hjælpe dig med at tabe. Du kan få motivation fra andre, når du fortæller at du har tabt dig et ½ kilo. Det er stærkt opmuntrende at få vennernes opbakning, og det vil hjælpe dig med at fastholde kursen mod en slankere krop.

De mange billed uploads vil faktisk også hjælpe med at slanke dig, da du sikkert ikke ønsker at lægge billeder på Facebook, hvor du ser tyk ud.

Der findes også særlig støttegrupper på Facebook, hvor du sammen med andre overvægtige kan bistå hinanden med at give opbakning og gode råd og erfaringer, det er nemt at slanke sig med de sociale medier.

Hulahopring med vægt

Sandheden er, at der ikke er en hemmelighed, du skal blot engagere dig og spise rigtigt. Det nytter ikke at gå på den ene slankekur efter den anden, hvis du genoptager dine dårlige spisevaner igen. Så ender du blot hvor du startede – der skal en grundlæggende livsstilsændring til. At omdanne din krop er en stor livsstilsændring, og det starter med at ændre dit sind og livsindstilling. Folk tror, jeg blev glad, fordi jeg tabte vægt. Men nej, jeg blev glad, og derfor tabte jeg mig!

Katrine Jensen om trænings hulahopring:
Jeg har ikke tænkt mig at lyve, jeg havde svært ved at finde en træningsform der ikke var ensformigt, men alt dette ændrede sig da jeg begyndte at træne med en hulahopring med vægt.

En hula hoop ring til fitness er genial, og det er udfordrende træning (du skal bruge en hulahopring med vægt), men alle kan alligevel være med.
Jeg har supplere min regelmæssige træning, som omfatter løb, styrketræning og yoga, med omkring 10 minutter af denne hulahopring træning hver dag. Jeg kan tilskrive en stor del af mit vægttab til hulahopringen, min talje bliver trimmet. Med en trænings hulahopring bliver du smidig, og du får bevæget hele kroppen.

KATRINES GODE RÅD TIL HULAHOPRINGS TRÆNING:

Køb blot en billig hulahopring med vægt, de fleste er af rimelig kvalitet og du kan sagtens bruge en billig version.

1. At bruge hulahopringen kræver en enkel bevægelse – hvis du svinge din hofte til venstre, så du sætter din venstre fod fremad og rocker frem og tilbage (ikke i en cirkulær bevægelse). Du skal være villig til at glemme hvor skørt det ser ud

2. Jo mere jeg slappe af mine skuldre, jo flere armmusklerne er du nødt til at bruge. Det bliver altså en workout for hele kroppen.

3. Den første gang jeg prøvede det, vrikkede jeg kun med hofterne i én retning, og min ryg begyndte at gøre ondt. Når jeg begyndte at bevæge mig i begge retninger, skift hvert femte minut, så gik smerterne væk.

Grundlæggende:

Hulahop træning er en aerob træningsform, der kan forbrænde 300 kalorier på 30 minutter, mens du tonet din mave, ryg, arme og ben. Du har brug for en hulahopring med vægt fra ca. 1,7 til 2 kilo. Det kan i øvrigt være en god idé at varme op med en trænings elastik.

Ekspertrådgivning For At Få Mest Muligt Ud Af Blog Posting

Det er ikke altid let at lave og etablere en ny blog. Mens alle kan faktisk starte en blog, stående ud i mængden tager hårdt arbejde. Læs videre for at lære nogle tips om at starte og vedligeholde en vellykket blog. Gør din blog den ene, at læserne kommer tilbage til.

For din blog til at blive en succes, sikre, at søgemaskine optimering er udnyttet i indholdet. Hvis du vil tiltrække din målgruppe, skal din blog vises i søgeresultaterne for de emner, du fokuserer på. Vælg specifikke, populære søgeord til brug i både din blog titel og i hele posten selv, så du vil tiltrække flere læsere.

Brug mærker korrekt. Tags lader dig kategorisere dine indlæg i forskellige kategorier, som derefter kan søges af læsere. Hver af dine indlæg skal have to eller tre Tags. Sørg for at bruge de samme ord for lignende indlæg (ikke har en “cykler” og “cykling” tag, for eksempel), og ikke give indlæg for mange Tags, da dette har tendens til at rydde op kategorier.

Det bedste materiale er materiale, der har en luft af ægthed til det. Få det til at se ud som om, du er en “Kend-det-alle”. Prøv at være åben, ærlig og gennemsigtig. Gør dette til en prioritet. At have en blog viser en persons individualitet. Må ikke stræbe efter perfektion; Det er spild af tid. Bare stræbe efter at forbedre dig selv gennem dine Blogs. Der vil være tidspunkter, hvor du er forkert. Din blog handler om at udtrykke dig selv, og du er en unik, værdifuld person.

Din Blog

En vigtig del af at have en blog er at stemme dine egne meninger. Find et emne, som du virkelig er interesseret i og er vidende om og derefter sætte dig selv derude. Folk kan lide at høre andres meninger. Udtalelser normalt får en reaktion og reaktioner Garner læsere og kommentarer.

Brug billeder i dit indhold. Du må have hørt, at et billede er værd 1000 ord. Dette absolut gælder, når det kommer til running a blog. Billeder kan også hurtigt formidle aspekter om din blog, såsom emne eller tone i din skrivning, uden at bruge en masse ord til at beskrive disse funktioner i din blog. Således, det giver mening at supplere dine indlæg med billeder, når du kan.

Det er vigtigt at give alle de relevante sociale medier links, så dine besøgende kan holde styr på dine opdateringer. Du kan øge din blog’s indvirkning og dit eget omdømme, hvis du gør brug af sociale netværkssider som Facebook, LinkedIn, og Twitter. Ved at gøre brug af alle tilgængelige Avenue for kommunikation, kan du holde forbindelsen til dine loyale læsere og tiltrække nye, også.

Når du beslutter dig for at begynde en blog, være sikker på, at emnet er noget, du finder engagerende, og som tænder dit ønske om at dele med andre. Skrivning af indholdet af din blog vil tage flere timer hver uge. Du vil være sikker på, at du har en passion for emnet.

Hold din blog i godt helbred. Det betyder, at du sørger for at udføre alle de vedligeholdelse, der skal gøres, og også ændre små ting hver gang i et stykke tid. Dette vil hjælpe læserne fra at få keder sig, og vil også sikre, at ingen har et problem at besøge din blog.

Giv læserne mulighed for at skrive kommentarer og svare på dem. Dette gør det muligt for læseren at blive en aktiv del af dit websted og giver dig mulighed for at udvikle et forhold til dine læsere. Hvis læserne ser dig svare på seerens kommentarer, vil de komme tilbage til dit websted i håb om at læse et svar.

Hold din blog i godt helbred. Det betyder, at du sørger for at udføre alle de vedligeholdelse, der skal gøres, og også ændre små ting hver gang i et stykke tid. Dette vil hjælpe læserne fra at få keder sig, og vil også sikre, at ingen har et problem at besøge din blog.

Dit Indhold

Fokuser på dit indhold, når du skriver din blog. Sørg for, at indholdet er inspirerende, informativt og interessant. Hvis besøgende finder dit indhold engagerende og hjælpsom, vil de være meget mere tilbøjelige til at besøge igen. De vil være endnu mere interesserede, hvis dit indhold har en ærlig, personlig fornemmelse.

Vælg unikke søgeord, som andre Blogs ikke bruger. Hvis du vælger søgeord, der bruges af utallige andre websteder, vil din blog ikke være i stand til at tiltrække meget søgemaskine trafik. Være original for at tiltrække læsere.

Repost din blog artikler overalt du kan. Jo flere steder, folk kan finde dit indhold, jo højere bliver dine læser numre. Husk, at du ikke må begrænse de forretninger, du har for succes. Du ønsker at komme ind så mange mennesker som muligt med de bedste teknikker. Brug hver metode muligt at bringe i nye læsere.

Hvis dine blogindlæg er lange, skal du gøre dem nemme at læse ved hjælp af headere. Det vil gøre din blog mere læsbar, hvilket vil give dig større læserskare. Ved at udnytte dette enkle trin, du øge din running a blog færdigheder til et højere niveau.

Undlad at skrive indhold bare for at få ord på siderne. Du bør altid forske i materialet til din blog. Hvis du skriver fyldstof eller skrald, din blog vil ikke lykkes. Husk at fokusere på kvalitetsindhold, da dette vil give dig den bedste chance for at tage vejen til succes.

Din Niche

Din medtagelse af nøgleord, der relaterer til din niche, som du fremhæver eller medtager på lister, kan være med til at forbedre webstedets fremtrædende plads på websøgninger. Søgemaskiner, der samler op på dine søgeord og rang dine artikler i din niche vil gøre det muligt for dig at øge sandsynligheden for, at nye seere vil se dit indhold. Denne ene strategi kan gøre underværker for din blogging potentiale.

Blogging er en fantastisk måde at fremme et produkt eller websted, hvis du opfordre kommentarer og diskussion, det er. Blogs er uformelle og nemme at opsætte, hvilket betyder, at du kan tilføje så mange indlæg, som du ønsker at beskrive dit produkt og endda bede dine læsere for værdifuld feedback. Så hvis du sælger et produkt i en mursten og mørtel butik eller på et websted, bør du oprette blog for at drage fordel af de markedsføring muligheder, som det skaber.

Hvis du ønsker at tilføje besøgende, ved hjælp af sociale medier til at fremme din blog er et plus. Ikke deler din blog på sociale netværk sites betydeligt reducerer tilgængeligheden og rækkevidde af din blog. Tilslutning af din blog til din Facebook og Twitter-konti vil virkelig bidrage i høj grad til succes din blog.

Vide, hvad du taler om, før du sender. Hvis du ikke er velbevandret på de emner, du sender om, kan du levere vildledende eller unøjagtige oplysninger. At have en fast forståelse af dine emner vil også give dig mulighed for at besvare spørgsmål intelligent.

En succesfuld blogger forstår, at blogging er en kompleks aktivitet. I stedet, behandle blogging som en virksomhed, og udføre masser af forskning, så du altid lære noget nyt. Tag dine stikord fra erfarne bloggere, og Integrer altid nye teknikker og ideer. Løbende forbedre og lære om nye blogging metoder, der vil hjælpe dig med at komme videre.

Vellykket Blog

Som du kan se, at skabe en vellykket blog ikke sker natten over, men tiden er din ven og vil bringe mere trafik, hvis du er tålmodig. Anvend denne arti-viden, og du vil have en vellykket blog med masser af tilhængere, på ingen tid.

En af de ting, du skal huske med din blog er at nyde det! Hvis du ikke brænder for, hvad du skriver om, vil det blive kedeligt for dig og læserne. Opsøge et emne, du nyder, og du vil føle sig begejstret, når du skriver om det. Hold dig positiv og kreativ og dine læsere vil nyde dit arbejde.

Mere fra bloggen her