KARRIEREFRÆSER ELLER BAGLAND?

KARRIEREFRÆSER ELLER BAGLAND?

Nogle mennesker arbejder 16 timer i døgnet, fordi de synes, det er sjovt – eller fordi de ikke ka’ la’ vær’! Andre nægter at arbejde mere end 7,5 timer pr. dag. Hvor befinder du dig på denne skala? Den lidt kryptiske overskrift hentyder til nogle arbejdertyper eller rettere nogle livsformer. Vi tilhører alle enten en af nedenstående kategorier, eller også er vi en blanding af flere. Men du kan helt sikkert finde dig selv.

LØNMODTAGEREN
Du arbejder det antal timer om dagen, som du skal. Ikke mere. Arbejdet er kun noget, der skal overstås, så du kan komme til at holde fri. Du er fagligt solidarisk og dit højeste ønske (bortset fra høj løn og kort arbejdstid) er jobsikkerhed.

DEN SELVSTÆNDIGE
Du kikker ikke på klokken, når det gælder din egen virksomhed, og når du endeligt holder fri, beskæftiger du dig alligevel med jobbet. Der er ikke noget skarpt skel mellem arbejde og fritid: Du læser fagbøger, går til kurser eller forbereder dig på anden måde til arbejdet.  Lønnen er mindre vigtig for dig. Det vigtigste er at være sin egen herre.

KARRIEREFRÆSEREN
Dit højeste ønske er egen virksomhed, så du arbejder gladeligt alle døgnets vågne timer for at realisere dit mål.  Fritiden bruges til at lade op til jobbet. Familiens rolle er at give dig opbakning og service. Din eneste virkelige hobby er dit arbejde. Øvrige fritidsaktiviteter er udvalgt efter deres imageskabende effekt. Du skifter hyppigt job for at søge nye udfordringer.

HUSMODEREN
Du er den perfekte partner til Lønmodtageren. Du lever for at yde service, og din motivation er familiens trivsel. Du bliver forsørget af din partner, men du har ingen indflydelse på størrelsen af din partners succes. Du kræver, at din partner bruger sin fritid sammen med familien.

BAGLANDET
Du er den perfekte partner til Karrierefræseren. Du er veluddannet, har selvstændige hobbies eller måske endda freelance- eller deltidsjob. Dit mål er at fremme ægtefællens karriere; det er vigtigere end familielivet. Du bliver ligesom Husmoderen forsørget.

FIND DIN LIVSFORM
Som du ser, handler det i høj grad om følelser og værdier. Hvis du ikke gør dig klart, hvad arbejde betyder for dig, er der stor risiko for, at du aldrig bliver tilfreds. Hvis du er i et parforhold, skal I være enige om både jeres egne og hinandens roller på dette punkt.

DER ER ANDET HER I LIVET…
Selvom du har et afklaret forhold til, hvad du vil med dit arbejdsliv, så er der andre aspekter, der spiller ind på din tilfredshed, måske især hvis du finder dig selv i Husmoderens eller Baglandets rolle.

OM AT STARTE EGEN VIRKSOMHED

OM AT STARTE EGEN VIRKSOMHED

Har vi ikke alle leget med tanken? Specielt, når vi måned efter måned har søgt det ene job efter det andet uden resultat. Måske især, når vi har gået ledige i lang tid. Bonne Matthiesen, Erhvervsterapeut, HD-O og NLP-træner, har taget springet, og her giver hun praktiske anvisninger og gode råd. Vores konklusion er: Hvis du virkelig brænder efter at beskæftige dig med en bestemt ting, så er du allerede godt på vej.

Det er egentligt forbløffende nemt at starte egen virksomhed! 

Man henvender sig til sit Told- & Skattekontor i det område, hvor man bor og meddeler, at man ønsker at starte en virksomhed. Kort tid efter modtager man et skema og en iværksætterguide og en “Om moms m.v. når De starter virksomhed” . Og det kunne så være enden på historien. Man melder sig til, overholder de ting, der står i guiden og så kører det. Godt nok! – og alligevel, jeg mener, der er mere i det end det!

Jeg vil gerne indvie dig i, hvordan forløbet har været for mig. Jeg er overbevist om, at du, som påtænker at starte din egen virksomhed, kan finde tips og tricks til, hvordan du kan bære dig ad. Og stadigvæk har du din egen model af verden og dine helt særlige indfaldsvinkler til dette emne, og det skal du naturligvis skal holde fast i! 

For at du kan få en fornemmelse af, hvilke overvejelser jeg har gjort mig inden jeg startede min virksomhed, vil jeg kort fortælle baggrunden – du kan måske genkende en del af forløbet:.

Egen baggrund

Jeg har altid været optaget af den måde, mennesker fungerer sammen på – både professionelt og privat. Jeg har en baggrund indenfor IT-branchen på alle niveauer og har haft job i en række virksomheder – både offentlige og private – og oplevet mange spændende og udviklende situationer – både rimeligt. I forbindelse med HD-O-studiet for snart mange år siden blev jeg klar over, at mit fremtidige arbejdsfelt skulle være som konsulent for virksomheder, der havde ondt i samarbejdet.

Jeg fortsatte dog som ansat i forskellige virksomheder efter studiets afslutning. I starten af 90’erne stiftede jeg – lidt ad omveje – bekendtskab med Neuro Linguistisk Psykologi. I virkeligheden en håbløs betegnelse for en række meget effektive kommunikationsværktøjer. 

Jeg fortsatte med at udforske denne særlige NLP-verden i min fritid og bestod efterhånden alle de eksaminer, der var muligt at tage i Danmark samtidigt med, at jeg konstaterede, at alle de redskaber, jeg trænede med, kunne jeg anvende med stor succes både for mig og for de medarbejdere, jeg havde ansvaret for. 

Så min interesse for min oprindelige plan og disse værktøjer var usvækket, for jeg kunne registrere, at kommunikationen blev langt bedre og klarere – og medarbejderne trivedes med den måde, at forholde sig til problemstillingerne på.   Og selv de “svære samtaler” hvor der skulle håndteres medarbejdernes alkoholproblemer og afskedigelser, blev i langt højere grad win-win-situationer for begge parter.

Jeg vil lige gøre opmærksom på, at NLP er i bund og grund en række “værktøjer” som er baseret på modellering af, hvad “gør de bedste bedst” – altså en samling af erfaringer baseret på, hvordan succesrige mennesker håndterer forskellige problemstillinger.

I foråret 1999 afsluttede jeg NLP-træneruddannelsen og begyndte for alvor at overveje, at blive selvstændig. Jeg havde samlet så mange erfaringer og trænet både professionelt og i min fritid, så jeg kunne mærke, at nu var tidspunktet for at blive selvstændig presserende.

Så er det nu!

Jeg var så heldig at der kom professionelle opgaver til mig i løbet af forsommeren –99 og jeg besluttede mig for, at nu var det NU! – og hvad gør man så?? Jeg gjorde det, at jeg talte meget med de personer i mit netværk, som var selvstændigt næringsdrivende om, hvad man skal tage højde for som selvstændig og her er hvad jeg havde i overvejelse og har gjort:

 1. Kontaktet Erhvervsfremmestyrelsen , Langelinie Allé 17, 210 København Ø tlf. 35.46.60.00. De har et iværksætterprogram, man kan trække på, når man ønsker at blive selvstændig. 
 2. Jeg kontaktede en revisor som jeg umiddelbart kunne se, opfyldte mine behov. Vi gennemgik budgettet og planerne, moms, skatteregler, sygeforsikring osv., samt det, at organisere sig i de selvstændiges fagforening (ASE eller DANA) og sygeforsikring. Efter seancen guidede han mig videre til et reklamebureau, som kunne hjælpe mig med markedsføringsmaterialet. 
 3. Og så tilmeldte jeg mig hos Told&Skat. Og igen er de meget venlige og positive! Jeg har opfattelsen af, at man fra det offentliges side har en klar holdning til, at man ønsker at hjælpe iværksættere på bedst mulig måde!
 4. Og du skal snakke med din bank! Har du brug for en kassekredit? Eller kan du klare dig økonomisk – også i perioder, hvor der ikke er så mange ordrer? En god bank og god bankrådgiver er værd at skønne på. Naturligvis giver de ikke en kassekredit med mindre, de kan se, at de har en fordel af det i det lange løb – og kan tjene nogen penge på det – og tænk på, bankrådgiveren er højt uddannet indenfor deres felt og kan give dig en god sparring.
   
 5. Ud over dit SE-nummer skal du bruge en bankkonto til virksomheden, så dine kunder kan indbetale for de ydelser, de modtager og for at du kan holde privatøkonomien og virksomhedsøkonomien adskilt.
   
 6. Du skal kunne skrive nogle fornuftige fakturaer (snak med revisoren om dette) og evt. udsende nyhedsbreve om din virksomhed (snak med reklamebureauet om det – de ved, hvad der skal til) Omgivelserne skal finde ud af, at dit firma eksisterer og kan håndtere deres behov på en professionel måde.

Og så er et ellers med at komme i gang! Har du et godt netværk – så er det guld værd! Dyrk dem, der kender dig godt og kan stå inde for dig. Bed dem et godt råd – bed aldrig om opgaver!! Folk elsker at give gode råd! – De hader at få aben plantet hos sig – de har rigeligt at se til endda! 

Og hvor kan du få opgaver fra? 

 • Tænk på, når du går selvstændigt kommer der ikke automatisk en “fed” check hver måned. Har du alternative indtjeningsmuligheder, mens du bygger virksomheden op?
 • Er det nødvendigt med et selvstændigt lokale? Eller kan du køre virksomheden hjemme fra spisebordet? – Hold driftsomkostningerne nede i startfasen. – Lej dig ind i rimelige lokaler efterhånden som behovet opstår.
 • Hvis du starter med at køre virksomheden hjemmefra, kan du – hvis du indretter et lokale specielt til dette formål – trække huslejen for lokalet fra i skat. Du skal dog være opmærksom på, at for at kunne trække et beløb fra i skat, må lokalet kun bruges til virksomheden – ikke noget med en gæsteseng eller lignende i lokalet. 
 • Avisen, telefonen og dit IT-udstyr – PC, Internet osv. kan overflyttes i virksomhedens regi.
 • Bogholderisystem skal anskaffes – men vent med at anskaffe noget stort og dyrt – måske er dit regneark på pc’en godt nok i første omgang. Og husk at føre regnskab hver dag, du har haft et udlæg eller kørt kilometer i firmaets regi. Det gør din bogføring meget nemmere! 
 • Hvis du har megen kørsel kan du overveje at flytte bilen over i virksomheden – eller du kan tage den simple løsning med at registrere antal kørte kilometer og afregne dem til statens takster.
 • Telefonpasning kan man leje sig til hos professionelle bureauer for en ca. tusse om måneden.

Det vigtige navn

Og hvad skal “barnet” så hedde? Der er mange regler. Hvis du bruger dit eget navn eller forbogstaverne i det er der ikke så mange restriktioner. Hvis du derimod har fundet et perfekt navn, som indeholder koncentratet af det, du udbyder – så bed patentdirektoratet (det koster lidt, men er givet godt ud) om en kollisionsundersøgelse – er der andre, der laver det samme som din virksomhed og allerede har det geniale navn?

Ud over bøvlet med kollegerne og chefen, der hvor du er ansat nu, betyder det også, at du er alene i hverdagen. Medmindre, naturligvis at du indgår i et tæt samarbejde med andre. Har du overvejet, om du kan klare det rent psykisk, at du ikke skal stå op til andres krav hver morgen. At der ikke er noget krav – ud over dit eget – til at stå op hver dag? At du er på egen boldgade og at du hver dag selv skal finde dine kolleger og samarbejdspartnere. At du er alene i perioder? At der måske ind i mellem er flere dage, hvor du er fuldstændigt overladt til dig selv? Kan du klare det rent psykisk?

Det mentale

Hvis og når du har dette på det rene – og er helt afklaret med det – og stadigvæk ønsker at starte din egen virksomhed – så er tiden til det!!

Og så er det ellers at komme i gang! Forestil dig hvor mange penge du vil tjene i løbet af en periode. Lav en mental markedsføringsplan for dig selv og hav det som et mantra – d.v.s noget, du gentager for dig selv mindst 1 gang om dagen. Forestil dig, hvordan dit firma er om 2 år – er der stadigvæk kun dig, der kører det? Eller har du ansatte. Osv. osv.

Hvad specifikt, vil du gøre? Hvordan ved du, at du har nået målet? Er det attraktivt for dig – hvordan er det attraktivt? Er det realistisk med de ressourcer og den tid, du har til rådighed Tænk stort!! Hvilken tidshorisont har du sat dig? Er det i overensstemmelse med de omgivelser, du i øvrigt skal fungere i? Og har du formuleret det positivt – som noget, du gerne vil? Og er du kongruent – dvs. du er selv i overensstemmelse med dit budskab? Husk etikken og moralen og at vise, du er et menneske med alt, hvad det indebærer.

Running A Blog Tips, Som Hver Blogger Bør Vide

Et tema er afgørende for en ny blog. Når læserne nyder din skrivning, vil de sandsynligvis besøge igen og læse flere indlæg. Uanset om humoristisk eller seriøs i naturen, enhver blog kan skille sig ud, hvis det er kreativt og flittigt udformet.

Undlad at overdrive plug-ins, annoncer, nøgleord eller billeder. Disse adfærd vil sikre søgemaskinerne flag dit websted som bryder reglerne, begrænse din læserskare. Lad din prosa flyde jævnt og naturligt.

Sørg for, at mængden af tid mellem hver af dine blogindlæg er ens. Dette hjælper læserne til at vide, hvornår du vil sende dit næste opslag. På den anden side, hvis du sender to blogindlæg to dage fra hinanden, så skal du ikke sende en anden post i en uge, vil folk komme ud af den vane at læse din blog.

Din Blog

Sørg for, at din blog er opdateret ofte. For at opretholde og øge mængden af trafik, som din blog modtager, skal du konstant give nyt indhold. Hvis der ikke er noget nyt at læse, vil dine besøgende ikke vende tilbage. Det er en god ide at gøre mindst ét indlæg hver dag.

Tag nogen ideer, som du får dem til blogging. Sørg for at oprette et sted, hvor de kan gemmes. Skrivning lige når inspireret kan være uproduktive til din blog. Mange gange, de bedste ideer kan vises, når du ikke er i stand til at blogge. Så giv dem et sted at vokse og blomstre.

Må ikke være lang omstændelig i din blogindlæg. Selv om du bør give læserne de oplysninger, de er på udkig efter, kan for meget information kede dem. Læsere, der søger oplysninger gennem Blogs sandsynligvis ikke forventer shakespearian behandling af relativt verdslige detaljer eller emner. De er interesseret i funktion, ikke form.

Spørg allerede etablerede bloggere, hvis de gerne vil skrive gæst indlæg på din blog. Dette kan øge kvaliteten af dit indhold væsentligt. Du kan også få mere trafik, hvis den anden Blogger advarer deres læsere af deres udseende på din blog. Arbejd sammen med andre for at gøre din blog mere indholdsrig end nogensinde.

Bliv ikke fanget med “lige nu”. Hot topic skrivning kan kun vare så længe de varme emner gør. Mange gange, det er en meget kort tidsperiode. Prøv at skrive indhold, der let kan læses måneder og år ned ad vejen. Selv hvis indholdet handler om et varmt emne, så prøv at inkludere noget tidløst i det.

Vær ikke bange for at indarbejde lister i din blog. Lister bliver meget nyttige, når du sender specifikke krav, såsom ingredienser til at indsamle eller værktøjer, der er nødvendige for et job. Brug lister sætter oplysningerne i en kortfattet form, ud foran og centreret, hvor det er let ses af din læser.

Brug Af

Opret en tema blog i henhold til hvad du skriver om. For eksempel, hvis du har en landbrug blog, bygge dine farver og tema omkring landeveje og majs felter. Farver, der synes at være ude af sted vil være mere tilbøjelige til at slå folk fra at læse og nyde din blog.

Det er vigtigt at give alle de relevante sociale medier links, så dine besøgende kan holde styr på dine opdateringer. Du kan øge din blog’s indvirkning og dit eget omdømme, hvis du gør brug af sociale netværkssider som Facebook, LinkedIn, og Twitter. Ved at gøre brug af alle tilgængelige Avenue for kommunikation, kan du holde forbindelsen til dine loyale læsere og tiltrække nye, også.

Giv læserne mulighed for at skrive kommentarer og svare på dem. Dette gør det muligt for læseren at blive en aktiv del af dit websted og giver dig mulighed for at udvikle et forhold til dine læsere. Hvis læserne ser dig svare på seerens kommentarer, vil de komme tilbage til dit websted i håb om at læse et svar.

Da Blogs er skrevet på et mere personligt niveau, bør du undgå at skrive i formelle toner. Dette vil gøre det lettere for læseren at forholde sig til dig på et personligt niveau. Dette vil holde dine læsere kommer tilbage senere at læse mere af de Blogs, du skriver.

En succesfuld blogger forstår, at running a blog er en kompleks aktivitet. I stedet, behandle running a blog som en virksomhed, og udføre masser af forskning, så du altid lære noget nyt. Tag dine stikord fra erfarne bloggere, og Integrer altid nye teknikker og ideer. Løbende forbedre og lære om nye blogging metoder, der vil hjælpe dig med at komme videre.

Oprettelse af relevante blogindlæg vil forbedre din chance for at få din hjemmeside fundet af søgemaskinerne. Som et resultat, vil du gøre din blog lettere at finde, hvilket resulterer i et løft i besøgende. Følg denne artikel råd til at øge din læserskare for din blog.

Hvis du er en internet marketingmedarbejder, skal du bruge din blog til at opbygge din e-mail-liste. Mens udstationering direkte reklameindlæg i bloggen vil sandsynligvis slukke læsere, der kommer til din blog for oplysninger, sætte en e-mail tilmeldings boks på din blog’s sidebar, giver læserne en diskret måde at modtage markedsføring oplysninger fra dig, hvis de kan lide din blog.

Du Skriver

En af de ting, du skal huske med din blog er at nyde det! Hvis du ikke brænder for, hvad du skriver om, vil det blive kedeligt for dig og læserne. Opsøge et emne, du nyder, og du vil føle sig begejstret, når du skriver om det. Hold dig positiv og kreativ og dine læsere vil nyde dit arbejde.

Forenkl din blog ved at undgå uforholdsmæssig store mængder af multi-media. Mens billeder og lejlighedsvis video er absolut en dejlig touch, dine ord er mere vigtigt end din evne til at placere modbydelige GIF’er eller billeder på din blogindlæg. Dine læsere vil sætte pris på at have balance i dine indlæg og nyder både skrevne ord og visuelle elementer.

Som tidligere diskuteret, en blog kan være interessant, hvis det er indsigtsfulde og friske. Indlæg citater, ekspertudtalelser og videoer til at opretholde interessen i din blog. Gør brug af denne artikel råd til at give dig selv det bedste skud på succes.

Mere fra bloggen her

SELVSTÆNDIG – ET ÆGTE ALTERNATIV?

SELVSTÆNDIG - ET ÆGTE ALTERNATIV?

Samfundet ønsker igangsættere og giver gerne tilskud til den, som vil forsøge sig. Erhvervslivet har indstillet sig på at “outsource” opgaver i stedet for selv at ansætte medarbejdere. Og så er der for resten også holdningen om, at hvis man ikke kan andet, kan man da altid blive konsulent! Der er mange gode grunde til at blive selvstændig, men er det et ægte alternativ for dig?

Virkeligheden er nemlig også, at dødeligheden blandt små nystartede virksomheder er uhyggelig høj. Én årsag kan være, at der er for mange, som springer ud i det uden at have de nødvendige faglige kvalifikationer eller menneskelige egenskaber.

IT-branchen mangler dygtige fagfolk og er næsten villig til at betale hvad som helst for at få dem. Sådan kan man i hvert fald tolke lønstatistikkerne fra ComputerWorld fornylig. Det er en branche, som netop nu er udklækningssted for mange nye enkeltmandsvirksomheder. “Hvorfor arbejde her, når andre virksomheder står på spring for at købe min viden?” Det spørgsmål er der med garanti mange IT-folk, der stiller sig. 

AF afholder iværksætterkurser som et alternativ til ledighed. Kan du eet-eller-andet, kan det måske omsættes til et forretningsgrundlag. 

Nogle ledere får et gyldent håndtryk og bruger de økonomiske muligheder til at etablere sig som virksomhedskonsulenter.

Har du kvalifikationerne? 

Der er nogle helt afgørende forudsætninger for, at man kan lykkes med at være selvstændig. Én af dem er, at man skal være “verdensmester på alle distancer.” Som ansat i en virksomhed får man som regel opgaverne serveret. Man kan koncentrere sig om sit fag og den specialistviden, man sætter pris på. Som selvstændig må man selv opsøge opgaverne, og man må bruge tid på opgaver, som man ikke altid synes er lige spændende:

 • Aktivt salg: Opgaverne kommer ikke af sig selv. Derfor må du være indstillet på at skulle sælge dig selv og din viden hele tiden. Faktisk kan det sammenlignes med, at du konstant skal til jobsamtaler. 
 • Administration: Ikke mindst de offentlige myndigheder – de samme som for resten gerne vil fremme en iværksætterkultur her i landet – stiller store krav til dig. Du skal uden betaling bruge megen tid med at rapportere, lave afregninger og udfylde underlige blanketter. 
 • Produktion: Det, du sælger, er dig selv og det, du kan. Men du skal også selv producere ydelsen. Er du IT-specialist, skal du programmere; er du underviser, skal du lave dine undervisningsprogrammer selv; er du marketingrådgiver, skal du levere faglige oplæg af en høj kvalitet. Det hjælper for resten ikke, at du bliver syg, hvis du har solgt en opgave til en kunde!
 • Sekretariat: Hvis du er vant til at have nogle til at hjælpe dig med at tage fotokopier, læse korrektur, bestille rejser eller passe din telefon, vil du få en brat opvågen som selvstændig.

Har du personligheden?

Værdien af den personlige frihed, man oplever som selvstændig, kan ikke undervurderes. Men den har også nogle konsekvenser, man må leve med:

 • Risiko: Der kommer ikke automatisk en løncheck hver måned! Selv om du er i gang med én stor opgave hos én kunde, skal du hele tiden tænke over, hvor den næste opgave kommer fra. 
 • Forandring: Enhver kunde forventer med rette, at du lever dig helt og holdent ind i hans situation. Det betyder, at du konstant skal kunne omstille dig fra den ene kunden til den næste. Men samtidig må du leve med, at du aldrig bliver opfattet som én af teamet!
 • Selvstarter: Der er perioder, hvor du må hive dig selv op ved hårrødderne – det er for resten altid i de situationer, hvor man har allermest brug for hjælp fra andre.
 • Belastning: Der er ikke noget, som hedder en fast arbejdstid som selvstændig. For resten kan det også knibe med at komme til at holde ferier og helligdage. 

Der findes mange succeshistorier om virksomheder, der er startet med én person, en god ide og hårdt arbejde. Men der findes også mange eksempler på, at det går galt. Ved rekruttering ser man efterhånden mange – specielt ansøgere til lederstillinger – der angiver, at de i en periode var selvstændige. Det kan være svært for disse ledere at argumentere for, at de er kompetente til at forvalte en virksomheds ressourcer og udvikling!

nystartet iværksætter

nystartet iværksætter

Hvis der er én ting, der er møgirriterende ved at være nystartet iværksætter, så er det den pekuniære situation, man tit og ofte befinder sig i den første laaaange tid. Hvis man da ikke hedder Peter Mugge og vælger at pløje den anden grøft op – eksemplet taler for sig selv.

Som voksent menneske har man voksne venner med voksne vaner. Dyre voksne vaner. Som fattig iværksætter føler man sig uvægerligt som lidt af en anakronisme, som en studerende der aldrig er blevet færdig, eller bare en, der har været arbejdsløs lidt for lang tid. Bevares, man er det ikke, snarere tværtimod, men det kan være vanskeligt at overbevise sig selv om, når man ikke skal på sommerferie, eller skiferie, eller bare ud at spise på endnu en af de mange (dyre) restauranter, som vennerne aflægger situationsrapport fra i tide og utide.

Det er i grunden en ikke ringe del af den tid, man er sammen med andre mennesker, hvor der tales om ting, der koster penge. Én har lige købt sommerhus. En anden overvejer at supplere legetøjsbestanden med en båd. En tredje følte, at tiden var inde til at opgradere køretøjet til noget lidt mere mondænt. Efter at man lige var kommet hjem fra en weekend i New York. 

Sådanne problemer har man ikke, hvis man er den nystartede, ædle type iværksætter, der holder likviderne fri til højere formål. Gudskelov, for hvor skulle man også få tiden fra? 

Livet er faktisk fuld af billige fornøjelser, når man tænker over det, og er der ikke smukt i danevang når sommersolen står højest på himlen, softicemaskinerne arbejder på højtryk, og fadøl udskænkes i metermål på hvert et gadehjørne. Man kan cykle sig en tur. Man kan smøre sig en madpakke og tage i skoven. Man kan få nye solbriller i tidens snit i H&M for bare 49,75 kr.

Og man kan lægge sig ned på stuegulvet, stikke fødderne ind under sofaen og få trimmet mavemusklerne til 0 kr. i minuttet, mens man styrker sig ved tanken om, at alle store forretningsimperier er startet af en lille iværksætter, der i årevis knoklede, mens andre holdt fri.

Det er livets skole, når den er bedst. Men hvilken fryd, når det bliver vores tur til at holde fri. Hele tiden!

VÆRDIER FOR ARBEJDSLIV OG FAMILIELIV

VÆRDIER FOR ARBEJDSLIV OG FAMILIELIV

Problemstillingen med at få arbejdet og familielivet til at hænge sammen har jeg selv inde på livet som mor til to fantastiske unger, samtidig med at jeg arbejder med emnet som konsulent for Arbejdsmarkeds-Etisk Råd. Det er et selvstændigt råd, der ønsker at præge arbejdsmarkedet med etiske vinkler og værdier. Vedrørende problematikken arbejds- og familieliv har vi udviklet fem værdier som vi ser som et godt udgangspunkt for en bedre sammenhæng.

Først lidt om, hvad det er børnefamilierne står i af konflikter. Vi får det ofte til at lyde som om det at få arbejde og familie til at hænge sammen er et problem, der er opstået inden for de sidste par år. Faktisk har det jo været svært de sidste 25 år, hvor kvinden er kommet mere og mere ud på arbejdsmarkedet. Og i 1977 var der kun tre måneders barsel, få pasningsmuligheder, ingen orlovsmuligheder, ingen barnets første sygedag eller omsorgsdage. 

Så selv om vi klager os i dag, så har vi det immervæk meget bedre end både børn og forældre i 70´erne og 80´erne, hvor begge forældre var udearbejdende. Så måske er det på tide, at vi flytter fokus væk fra hvad arbejdsgiveren og politikerne bør gøre, for jeg ser egentlig, at de ydre rammer for en bedre sammenhæng er ret gode de fleste steder – selvom der stadig er arbejdspladser, der fungerer som i 1977.

Brug for at flytte fokus

Jeg vil i stedet sætte fokus på det individuelle ansvar vi har som arbejdstager og forælder. Det er jo ikke altid bare chefens skyld at arbejdsugen ryger op over de 37 timer og det er ikke altid arbejdets skyld, at børnene er meget i institutionen. Det er også min skyld, for det er mit ansvar at få det til at hænge sammen som forældre. (Her skelner jeg ikke mellem mor og far, for det kan faktisk godt lade sig gøre, at begge tager lige meget ansvar for en bedre sammenhæng). 

Det er os som forældre, der selv sætter dagsordenen for vores liv og vore børns liv. Det er vores valg, om vi vil have stort hus med meget plads, eller vi vil nøjes med noget mindre. Det er vores valg om boligen skal ligne Bo Bedre eller bare være funktionel og hyggelig. Det er vores valg om vi allerede nu skal have de samme goder i livet som vore forældre har, der har slidt hele livet for dem. For det hele er et spørgsmål om prioritering. Og her er forbrugersamfundet ved at løbe af med os. Vi er forblændede af alt det vi bare må have, vi er forblændede af at hus, have, børn og os selv skal ligne modemagasinerne for at vi kan have det godt. Vi er nødt til begge at arbejde fuld tid for at få råd til det hele – eller er vi?!? 

Stop lige op

Det er én måde at se det på: vores høje forbrug styrer vores arbejde, så vi ikke har tid til andre værdier i livet, tid til familien. En anden problemstilling er at vi også rent karrieremæssigt skal nå det hele inden vi bliver 40. Hvorfor skal vi det? Hvem siger livet er forbi som 42-årig? Politikerne snakker konstant om, at vi må arbejde længere end til vi bliver 60 år, for at samfundet kan køre rundt. Hvorfor så ikke vente med det helt store karriereræs til børnene er så store, at de alligevel ikke gider have mor og far hængende over dem hele tiden? Hvorfor køre karriere i de år, hvor børnene er mest afhængige af en? 

Det er igen et spørgsmål om, at vi hver især tager ansvar for vores liv og ikke kører med på karrierebølgen. Naturligvis er det også et spørgsmål om, at hele arbejdskulturen på arbejdspladsen ændres, så der ikke bliver set skævt til de, der sætter karrieren i bero, men mere om det under Arbejdsmarkeds-Etisk Råds værdier.

Også ansvar for andre

Ansvar er også hele grundtemaet for de fem værdier som Arbejdsmarkeds-Etisk Råd har opstillet for en bedre sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv. Vi har alle et individuelt ansvar for ikke blot vores eget liv, men også for at andres liv kan hænge sammen. En basal tanke i menneskelivet, er at vi ikke kan leve alene, at vi altid er afhængige af hinanden og at vores liv er viklede ind i hinanden. Uanset om vi er arbejdstager, arbejdsgiver eller forældre. 

Forviklethed er et hjemmestrikket, men godt ord, der betyder at man ikke kan være menneske uden at have andre mennesker omkring sig. Der er altid en gensidig afhængighed. Vi har alle et livsrum, nogle  muligheder / drømme / ambitioner med vores liv. Det livsrum har andre magt til at udvide eller indskrænke. Hver gang vi kommer en anden person i møde, så giver vi et stykke magt til den anden. Han/hun har magt til at møde mig positivt eller negativt som kollega, chef eller ægtefælle. Vi har alle et ansvar i livets forskellige situationer – hver gang vi står over for et andet menneske, om det så er vores børn eller chefen.

De fem værdier

De fem værdier Arbejdsmarkeds-Etisk Råd har fundet for arbejdsliv og familieliv, håber vi kan være med til at vi alle stopper op og overvejer vores situation. Der er nemlig ikke andre, der kan lave op på situationen end os selv, og det kan godt være det kommer til at koste noget, hvis tingene skal forbedres, men hvem gider at der på ens gravsten skal stå: “Han var en god arbejder”? “Eller hun blev chef som 35 årig”?

De fem værdier er:

 1. Partnerskab mellem arbejdsgiver og arbejdstager 
 2. Fokus på familieværdier 
 3. Arbejdets prioritering
 4. Positiv familiekultur på arbejdspladsen 
 5. Fleksibilitet i ansættelsen

Ad 1. Partnerskab mellem arbejdsgiver og arbejdstager

Det er vigtigt at arbejdstageren og arbejdsgiveren ser det som et fælles projekt at familie- og arbejdsliv skal have gode rammer. Der er behov for samarbejdsaftaler, hvor alle føler en ansvarlighed for at børnene får en god opvækst og bliver fremtidige gode samfundsborgere. 

 • Arbejdsmarkeds-Etisk Råd anbefaler at man på alle arbejdspladser, store som små, får diskuteret en familiepolitik. At alle får mulighed for at komme med deres holdninger. Målet er at skabe en sammenhæng, så det enkelte menneske, virksomheden og familien erkender og møder hinandens behov og forventninger på en hensigtsmæssig måde, så der opstår synergi. 
 • Sker det, har virksomheden vist social ansvarlighed og den enkelte ansatte har vist ansvarlighed for egen familie og virksomheden.

Ad 2. Fokus på familieværdier

Som forældre har man først og fremmest et ansvar for de børn man sætter i verden. Det primære ansvar for børneopdragelsen ligger hos forældrene, hvor skole og institutioner bærer med i anden omgang. 

 • Arbejdsmarkeds-Etisk Råd anbefaler at man som forældre til små børn sætter egne personlige behov til side for en tid. 
 • Samtidig er det vigtigt at forældrenes forhold plejes og ikke prioriteres lavere end børn og arbejde. Udgangspunktet for at børnene har det godt, er at forældrene har det godt med hinanden. 
 • Familien skal arbejde på, at hjemmet er den trygge ramme for alle familiemedlemmer, hvor man kan hvile ud og “være sig selv”. Arbejdsgivere og ledere kan være gode forbilleder, hvis de går foran med et godt eksempel ved at prioritere familien.
 • Arbejdsmarkeds-Etisk Råd ønsker at fokusere på værdier og holdninger. Den enkelte familie skal have frihed til at indrette sig som det passer bedst for dem. Derfor skal far eller mor selv afgøre, hvem der holder orloven.

Ad 3. Arbejdets prioritering

Arbejdet fylder meget i mange menneskers liv. Arbejdsmarkeds-Etisk Råd vil være med til at sætte en anden dagsorden, hvor arbejdet er vigtigt, men ikke målet med livet. Hvor arbejdet giver identitet, men menneskets primære identitet er at have værdi som menneske. Hvor arbejdet betyder et godt socialt fællesskab, men det primære fællesskab er med dem “derhjemme”. Hvor arbejdet er vigtigt for at kunne tjene penge til livets ophold, men livet er mere end materielle goder. 

 • Arbejdsmarkeds-Etisk Råd vil opfordre alle mennesker, der arbejder til at stoppe op og overveje, hvad det er der styrer vores liv? Er det anerkendelse og magt, er det et behov for materielle ting, er det familietiden, er det konstant udvikling eller er det…? 

Ad 4. Positiv familiekultur på arbejdspladsen

Arbejdsmarkeds-Etisk Råd vil være med at til at fremme en kultur på alle arbejdspladser, hvor det er muligt at gå hjem efter en 8-timers arbejdsdag med god samvittighed. Hvor det er i orden at far tager barnets første sygedag eller ønsker at arbejde på nedsat tid. 

 • Hvor det accepteres af både kollegaer og chefen, at mor går ned i arbejdstid i en periode. Og at hun samtidig ikke behøver at miste alle de spændende og sjove arbejdsopgaver. Arbejdsmarkeds-Etisk Råd vil gå foran i en holdningsændring og gøre det legitimt at prioritere familien højere end arbejdet – eller bare være med til at ligestille familieliv med arbejdsliv.

Ad 5. Fleksibilitet i ansættelsen

Mangfoldighedsledelse er mest et begreb der bruges til integration af indvandrere, men det er også et aktuelt begreb i forhold til familieliv og arbejdsliv. Der skal være plads til en mangfoldighed af ansættelser. Der skal herske en fleksibilitet og frihed, så eksempelvis småbørnsforældre har mulighed for at arbejde på deltid permanent eller i perioder, have flekstid, omsorgsdage og mulighed for hjemmearbejdsplads, hvor det er relevant samt orlovsmuligheder.

Disse aftaler mellem arbejdsgiver og arbejdstager må løbende evalueres og justeres. Fleksibiliteten på arbejdet skal bruges på familien, og det vil den blive, hvis de øvrige værdier her får betydning. 

Stress i virksomheden?

Stress i virksomheden?
Som medarbejder kan du bringe stress med på arbejdspladsen, og det er i sig selv en væsentlig problemstilling. I denne artikel sætter vi dog fokus på den modsatte situation – arbejdspladsen er så stresset, at du ikke kan undgå at blive smittet af stemningen. Du bringer den uhåndgribelige stress med dig hjem, når dagen er slut.

Der er få ting, som spreder sig så hurtigt som en dårlig stemning i en gruppe eller virksomhed. Og kollektiv stress har den helt tydelige effekt, at den efterlader sig en dårlig eller trykket stemning. Stemningen bliver til vrede – døden skal have en årsag, det kan de fleste blive enige om. Hvis ledelsen er for langt væk, kan man hurtigt blive enige om, at der skal  findes en syndebuk.

Et billede på, hvordan kollektiv stress ”ser ud” kender en del af os fra hold sportens verden – når f.eks. håndbold holdet pludseligt går i opløsning for øjnene af os tilskuere. Man fornemmer hvordan hver enkelt spiller bliver frustreret over, at ingen ting tilsyneladende vil virke. Man fornemmer, at enkelte gør en kraftanstrengelse for at redde situationen – men fordi det sker ukoordineret og sporadisk bakker resten af holdet ikke op. Og endnu en spiller føler sig pludseligt gammel, træt og udbrændt. 

Stress er et emne, som har fået stigende aktualitet i den senere tid – og med god ret. Det handler mest om, at vi alle har ret til et harmonisk liv – jobbet skal bidrage aktivt til vores livskvalitet.

Stress i almindelighed

Ordet Stress dækker over en situation i ubalance – virksomhedernes systemer, procedurer og værdier kan være i en sådan ubalance, at det påvirker alle i virksomheden. Der tales om positiv og negativ stress.

Den positive hænger sammen med ”forventningens glæde” – den fælles indsats, som fejres af alle, når ordren er kommet i hus eller når en stor og vanskelig opgave er lykkedes er typiske eksempler. Men positiv stress er nu alligevel et udtryk for en ændring i forhold til den daglige rytme og balance.  Og bliver der trukket for mange veksler på medarbejdernes indsats vil det på eet eller andet tidspunkt give bagslag – alle bliver slidt op. 

Unge og entusiastiske virksomheder kan samle en stab af motiverede medarbejdere, som med glæde overnatter på feltsenge på kontoret for at fællesskabet opnår den næste sejr. Det er en positiv og berigende oplevelse at være med i et sådan fællesskab bare een gang i sit liv. Men det er en situation, som de færreste kan overleve i mange år. Set fra et virksomhedssynspunkt bliver situationen nemt en skrue uden ende – man kan simpelthen ikke finde ud af, hvordan man skal organisere et fornuftigt brug af de menneskelige ressourcer. Personalepolitikken kan nemt få karakter af ”brug og smid væk” mentaliteten. Dermed er positiv stress i virksomhedssammenhæng en faktor, som ledelsen eller den ansvarlige for personalepolitikken skal være påpasselig med ikke at misbruge.

Den negative stress er den, som belaster organisationen, afdelingen og den enkelte medarbejder på en måde, som er destruktiv og ødelæggende. Hvor den positive stress trods alt giver positive oplevelser og berigende udfordringer vil den negative stress medføre store, uforskyldte og unødvendige menneskelige omkostninger for den enkelte medarbejder.

Den negative stress går naturligvis ikke kun ud over medarbejdernes trivsel – det kan ikke undgås, at virksomheden vil blive påvirket rent forretningsmæssigt og i sidste ende vil situationen kunne ses ”på bundlinien.”

Eksempler fra virkelighedens verden

Stemningen fra håndboldholdet, der går i opløsning, kan genfindes i mange og vidt forskellige  virksomheder. Forskellen til håndboldholdet er måske, at medarbejderne selv vælger at rejse – virksomheden drænes for  viden, erfaring og rutine. Nye medarbejdere bliver rekrutteret og kan give organisationen et nyt, forfriskende og optimistisk pust. ( Men det er ofte kortvarigt fordi de hurtigt vil blive fanget af stemningen.) 

I fem meget forskellige virksomheder har vi oplevet denne stemning – men årsagerne til den kollektive stress var forskellige.

Læs også:

Virksomhed 1 er en mindre, men utrolig succesfuld virksomhed rent forretningsmæssigt. Man var eksperter indenfor elektriske løsninger. Man har fundet en niche som underleverandør, hvor man kan producere et produkt, som alle indenfor en speciel branche har brug for. For ledelse og medarbejdere var den direkte anledning til stressen, at hver dag var fuldt besat med brandslukningsopgaver. Argumentet for, at sådan måtte det jo være, var at det var prisen for den kraftige vækst. Set udefra var det slående, at hverdagens største og mest belastende udfordringer for hovedparten af medarbejdere var at rette fejl! ”Når tingene går hurtigt, må der jo komme fejl…” var ledelsens undskyldning. (Men, når den samme fejl opstår igen og igen burde det få en alarm til at ringe for de fleste!) Med andre ord kan det hævdes, at den reelle årsag til virksomhedens stress var manglende organisering af opgaver og organisationen.

Virksomhed 2 er en gammel og veletableret virksomhed indenfor den finansielle sektor. Økonomien er god og generelt set var der en god stabilitet i medarbejderstaben. Problemet opstod, da den øverste direktør efter mange år valgte at rejse – og en række nøglemedarbejdere brugte anledningen til at søge nye græsgange. Der opstod i medarbejdernes øjne et ledelsesmæssigt vakuum. Hurtigt blev medarbejderne splittet i to grupper: De, som var loyale overfor fortiden ( den gamle direktør, som jo var rejst.) og de, som ønskede at støtte den nye ledelse. Den gamle direktør gik så vidt som til at headhunte en række af sine tidligere medarbejdere. Situationen var borgerkrigsagtig!! – Hver måned bragte nye fratrædelser og man vidste aldrig helt, hvor man havde den kollega, som man havde siddet overfor i mange år. Den stressende faktor for denne virksomhed kunne helt entydigt henføres til ændringer i virksomhedens ledelsesstruktur.

Virksomhed 3 er en tragisk gyser. For få år siden var det en spændende og blomstrende forretning i vækst. Virksomheden havde udviklet, produceret og markedsført en række internationalt kendte mærkevareprodukter  Der var en utrolig korpsånd blandt medarbejderne – man var stolte af at være ansat. I dag er virksomheden en skygge af sig selv. På gangene er der i dag en gravkammeragtig stemning  – mange kontorer er ledige.

Problemet for medarbejderne er, at de gennem de senere år har set, hvordan det er gået nedad med salget. De har set, hvordan der konstant er sket besparelser på de faste omkostninger – herunder nedlæggelse af hele afdelinger i virksomheden – for at sikre positivt et økonomisk resultat på bundlinien. De har samtidigt set, at den øverste ledelse år efter år ikke havde vilje, evner eller handlekraft nok til at gøre noget effektivt for at vende billedet. Situationen her var kendetegnet ved, at medarbejderne blev efterladt i et informations/kommunikationsmæssigt vakuum – man manglede tillid til ledelsen og kunne konstatere, at organisationen gradvist blev reduceret i en grad, så den ikke ved egen kraft kunne skabe de nødvendige resultater.

Virksomhed 4 er en dot.com-virksomhed. Den blev født ud fra en ambition om, at enhver virksomhed, der har et godt softwareprogram kan sælges med stor fortjeneste. Virksomhedens ledelse var så fikseret på at puste virksomheden op, at man kritikløst ansatte en lang række medarbejdere –  evner og kvalifikationer for den enkelte var uinteressante, bare man overfor den mulige køber kunne demonstrere, at man troede så meget på forretnings ideen, at man havde investeret i nyansættelser og vækst i organisationen. 

Problemet i organisationen blev hurtigt, at der den enkelte medarbejder så sig omkring og hurtigt kunne konstatere, at kollegerne ikke var kvalificeret til at bringe virksomheden fremad!!

Virksomhed 5 er en virksomhed, som ikke kan følge med omverdenens krav.: Da muren faldt blev den store udfordring for forsvaret at finde ud af, hvad der nu var eksistensberettigelsen for væbnede styrker. Forsvaret fandt ud af det, men dagligdagen viser, at mange institutioner og myndigheder i dag står i samme identitetskrise. Som bekendt bides hestene, når krybben er tom – derfor er der mange institutioner som bruger megen tid og energi på at opfinde en ny eksistensberettigelse.

Ta et online stress kursus her

UDBRÆNDT

Vi kender alle til “forårstræthed”, hvor man for alvor er udkørt og kun trænger til sol og varme. Det er ikke den type udbrændthed, der her tænkes på.

I mange virksomheder er jeg stødt på medarbejdere, som tydeligvis ville have godt af luftforandring – de er kørt sur i en daglig trummerum. De har mistet gnisten og er ofte i første række, når virksomheden skal skære ned. Lykkeligvis er der mange, som blomstrer op, når de så har fået et nyt job.

Symptomerne på udbrændthed er som regel:

 • Manglende engagement og kan ikke begejstres
 • Selv nemme opgaver bliver uoverstigelige
 • Temperamentet kommer hurtigt i kog – mavesår eller mavesurhed

Omvendt er jeg sikker på, at udbrændthed ikke har noget at gøre med at have travlt!

Er du selv udbrændt – og hvad vil du gøre for at genopdage den forelskelse, du følte, da du i sin tid blev ansat?

Er din chef udbrændt? Hvad gør du og dine kolleger ved det problem? Og hvordan oplever I det forresten i dagligdagen?

Udbrændt – det er ikke sjovt!

Læs Bentes egne erfaringer:

Jeg har prøvet en sygemelding i næsten 3 måneder pga. udbrændthed. Jeg er ansat i en konsulentfunktion i en offentlig uddannelsesinstitution. Pudsigt nok var jeg også sikker på, at nu mistede jeg mit job, jeg var ikke god nok.

Min reaktion inden sygemelding var hovedpine, søvnproblemer og allergi. Psykisk var jeg utrolig træt, irritabel og kunne kun se “lukkede” døre.

Det er særdeles sundt at blive stoppet i dagligdagen, – at få tid til at fundere over dagligdagen.

Min årsag til udbrændthed var følgende:

A. Min hverdag og min jobprofil passede ikke sammen.

B. Mine jobværdier blev overhovedet ikke indfriet

Der var en skjult dagsorden fra en leder, der så mig som en rival og saboterede/stoppede mit arbejde på pæneste embedsmandsmaner.

Det er svært at gennemskue, når man står midt i dagligdagen, men efter min sygemelding, gik jeg i gang med at arbejde for sagen.

Jeg elsker de opgaver, jeg har i min jobprofil, og jeg er glad for mine kollegaer, så jeg ville gerne kæmpe for sagen.

Først havde jeg en samtale med min leder, hvor jeg meget ærligt fremlagde mine jobværdier og konsekvensen af at negligere dem:

Opgaverne bliver slet ikke løst, og jeg bliver rimeligt umulig (det kan altså kun lade sig gøre, fordi det er en offentlig institution). Jeg gjorde krav på de jobfunktioner, der er i min jobprofil, og det lød, som om vi havde en vældig gensidig forståelse.

Men ak og ve. Min ærlighed blev i den grad brugt mod mig, så jeg oplevede mig selv en dag som en furie, der fik et så voldsomt raserianfald, at det ikke er noget at prale af.

Så måtte jeg et trin længere op i hierarkiet og kontaktede min forstander. På det tidspunkt var jeg klar til at miste jobbet og forventede at gøre det!

Jeg afleverede en skriftlig klage over min leder og mine begrænsede muligheder for at udføre mit job tilfredsstillende. Jeg bad om en ny leder.

Se, nu er jeg jo en heldig kartoffel: Jeg er ikke den eneste, der har haft problemer med vedkommende. Jeg fik en ny leder og har det som blommen i et æg nu. Jeg laver et godt stykke arbejde og har det skægt.

Men-men, det har været en hård pris, og det tager et års tid, at komme på mærkerne og få tillid til verden igen.

Hilsen Bente

På vej op igen

Læs Jonnas beretning om hendes udbrændthed:

Hejsa

Jeg er i den situation, at jeg er total udbrændt som socialpædagog. Har arbejdet med små børn, sorg, krise, død – og som afd.leder på en lille specialafdeling for syge og døende børn.

Nu er den del slut – jeg har været sygemeldt et år – og er ude i lyset igen – MEN HVAD NU ??

Livsglæden er tilbage – til en helt, helt anden type job!

Jeg får attest på, at jeg ikke skal arbejde som socialpædagog, men hvad med “når man ved, hvad man har” – men ikke aner, hvad man får – eller skal søge ??

Jeg er utrolig livsglad og får det ofte at vide: at jeg spreder liv og glæde. Det må være min natur.

Jeg er engageret, når det, jeg er interesseret i, griber mig – og det er meget!

Jeg har en vild drøm om at starte en lille blomsterforrretning med loppeting også – jeg er god til at tale med folk, god til at få triste folk til at le -jeg skriver lynhurtigt på PC (Windows 98 og Office 2000), skriver digte, sange – o.s.v. Kreativ og udadvendt.

At Blive En Writing A Blog Succes: Start Med Disse Tips

nystartet iværksætter

En glimrende måde at placere dig selv i en myndighed position og hjælpe din virksomhed er at starte en blog. Running A Blog er nu en vigtig del af samfundet og populariteten af nogle mennesker. Men, mange mennesker undgår blogging; Hvis du virkelig ønsker at starte en blog, vil denne artikel hjælpe dig med at begynde.

For din blog til at blive en succes, sikre, at søgemaskine optimering er udnyttet i indholdet. Hvis du vil tiltrække din målgruppe, skal din blog vises i søgeresultaterne for de emner, du fokuserer på. Vælg specifikke, populære søgeord til brug i både din blog titel og i hele posten selv, så du vil tiltrække flere læsere.

Når du er begyndt at blog, er det vigtigt, at du aldrig give op. Du vil ikke få en masse læsere din første dag, og selv din første uge, og det er okay. Bare holde skrive, hvad du brænder for, og læserne vil komme til dig.

Undlad at overdrive plug-ins, annoncer, nøgleord eller billeder. Disse adfærd vil sikre søgemaskinerne flag dit websted som bryder reglerne, begrænse din læserskare. Lad din prosa flyde jævnt og naturligt.

Må ikke være lang omstændelig i din blogindlæg. Selv om du bør give læserne de oplysninger, de er på udkig efter, kan for meget information kede dem. Læsere, der søger oplysninger gennem Blogs sandsynligvis ikke forventer shakespearian behandling af relativt verdslige detaljer eller emner. De er interesseret i funktion, ikke form.

Hvis du planlægger at starte din egen blog, tænke grundigt over, hvad du ønsker at skrive om. Du skal ikke bare skrive om, hvad du tror, andre vil høre. Du skal skrive om, hvad du kan lide, og hvad der interesserer dig mest. Ved at skrive, hvad du elsker, vil dine blogindlæg hopper ud med spændende, interessante oplysninger!

Din Blog

Brug billeder i dit indhold. Du må have hørt, at et billede er værd 1000 ord. Dette absolut gælder, når det kommer til running a blog. Billeder kan også hurtigt formidle aspekter om din blog, såsom emne eller tone i din skrivning, uden at bruge en masse ord til at beskrive disse funktioner i din blog. Således, det giver mening at supplere dine indlæg med billeder, når du kan.

Sørg for, at du har SEO venlige temaer, plug-ins og skabeloner. Dette vil gøre det muligt for din blog til at indlæse meget hurtigt. Jo hurtigere noget belastninger, jo flere mennesker vil være villige til at se på det. Hvis en side tager for lang tid at indlæse, vil mere end sandsynligt en besøgende bare lukke siden.

Lad ikke kommentarer og feedback påvirke dig personligt. Ligegyldigt hvad du skriver om, nogen vil finde noget at kritisere. Brug enhver konstruktiv kritik for at gøre forbedringer til din blog. For negative kommentarer, der er mere ødelæggende, efterlade en høflig og kort svar og ikke se tilbage. Du vil give læserne det indtryk, at du er en moden person, der bekymrer sig om, hvad læserne har at sige, hjælper med at dyrke dit forhold til alle dine besøgende på webstedet.

Dit Websted

Vær sikker på at du tager passende pleje af dig selv. Du vil have din skrivning til at være frisk og spændende, og det er svært at tænke godt, når du er alt for træt eller sulten. Mens du arbejder, tage pauser ofte for at give din hjerne en chance for at hvile, og sørg for, at du spiser hele dagen.

Giv læserne mulighed for at skrive kommentarer og svare på dem. Dette gør det muligt for læseren at blive en aktiv del af dit websted og giver dig mulighed for at udvikle et forhold til dine læsere. Hvis læserne ser dig svare på seerens kommentarer, vil de komme tilbage til dit websted i håb om at læse et svar.

Fokuser på dit indhold, når du skriver din blog. Sørg for, at indholdet er inspirerende, informativt og interessant. Hvis besøgende finder dit indhold engagerende og hjælpsom, vil de være meget mere tilbøjelige til at besøge igen. De vil være endnu mere interesserede, hvis dit indhold har en ærlig, personlig fornemmelse.

Du bør tilføje nyt indhold til din blog på daglig basis. Hvis du ønsker at holde dit websted fremtrædende med søgemaskinerne, så skal du løbende post nye poster. Sørg for, at hvad du skriver er faktisk nyttigt, ikke bare en masse fnug at sige, at du har lavet en form for indrejse.

Vælg unikke søgeord, som andre Blogs ikke bruger. Hvis du vælger søgeord, der bruges af utallige andre websteder, vil din blog ikke være i stand til at tiltrække meget søgemaskine trafik. Være original for at tiltrække læsere.

En succesfuld blogger forstår, at blogging er en kompleks aktivitet. I stedet, behandle blog posting som en virksomhed, og udføre masser af forskning, så du altid lære noget nyt. Tag dine stikord fra erfarne bloggere, og Integrer altid nye teknikker og ideer. Løbende forbedre og lære om nye blogging metoder, der vil hjælpe dig med at komme videre.

En nem ting at gøre, som vil hjælpe dine læsere gennemgå relevant materiale i din blog, er at medtage prik punkter. Disse ikke kun støtte læseren i scanning, men vil også bryde op din adgang til en mere let at læse brik. Gør dine kugler fed for at øge brugervenligheden så godt.

Din Blog

Oprettelse af relevante blogindlæg vil forbedre din chance for at få din hjemmeside fundet af søgemaskinerne. Som et resultat, vil du gøre din blog lettere at finde, hvilket resulterer i et løft i besøgende. Følg denne artikel råd til at øge din læserskare for din blog.

Når du beslutter dig for at begynde en blog, være sikker på, at emnet er noget, du finder engagerende, og som tænder dit ønske om at dele med andre. Skrivning af indholdet af din blog vil tage flere timer hver uge. Du vil være sikker på, at du har en passion for emnet.

Opdel dine blogindlæg i mindre stykker. En blog, der er virkelig lang er svært for en læser til at beskæftige sig med. Så, Sørg for at bryde dine lange segmenter i kortere dem, så den gennemsnitlige person kan tage det i lettere.

Din Blog

Undersøge de forskellige blog-platforme, der er tilgængelige på nettet og deres funktion sæt, før du vælger, hvad du vil bruge. WordPress, Blogger, og Tumblr er tre af de mest populære, og de har alle deres egne fordele og ulemper. Gør din forskning på de forskellige platforme og se, hvad der fungerer bedst for dine mål.

På dette tidspunkt, bør du være parat til at begynde at blogge for at lade verden kender dine tanker. Altid huske, at mulighederne for din blog er grænseløs. Tingene ændrer sig, så sørg for at du altid er på udkig efter nye oplysninger til brug i din blog, og du vil altid lykkes.

Mere fra bloggen her

Det gode liv

Det gode liv

Helseguruer og terapeuter over hele verden vil gerne hver især tage patent på deres anvisninger på et bedre liv, men de har mere til fælles, end de vil indrømme. Hvis man nærlæser deres gode råd, er der nogle bestemte, der går igen. De fleste handler om at anerkende den nære sammenhæng mellem kroppen og psykens velvære. Her er 10 bud, der er bred enighed om blandt eksperterne.

1. Korrigér din vejrtrækning
Se på en, der sover, og læg mærke til, hvordan maven roligt hæver og sænker sig. Øv dig i at trække vejret med maven i stedet for brystkassen. Du får mere ilt i blodet og dermed til både hjernen og musklerne. 

2. Gå til massage
Affaldstoffer og negative oplevelser lagres i din krop (myoser er ikke bare muskelspændinger). Jævnlig massage rydder op og lader energierne flyde uhindret, både de fysiske og de psykiske.

3. Se mod Øst
Lær Qi Gong eller Yoga for at opnå ro, koncentration og energi. Mange orientalske kampsporter indeholder også elementer af meditation og mental selvkontrol. 

4. Gå en tur
Hvis ikke du cykler til arbejde eller dyrker sport et par gange om ugen, så sørg for at gå en tur hver dag. Hvis ikke du har hund, så spred fx dine indkøb på ugens dage, så der er noget at gå efter (husk en behagelig rygsæk).

5. Drik vand 
Væn dig til at have en kande eller flaske med vand stående, så du kan tage en slurk, hver gang du i dagens løb holder en lille pause eller stopper op for at tænke. Både kroppen, huden og hjernen har godt af væsken. Hvis ikke du skal tisse mindst hver tredie time, får du får lidt vand.

6. Vær lidt alene
Hver dag skal du sørge for at have mindst et kvarter helt for dig selv, hvor du kan sidde (ikke ligge) i stilhed og tænke – eller lade være med at tænke. Hvis ikke du kan sidde i en have og lytte til vindens susen i træerne eller på en strand og lytte til bølgernes brusen, så brug evt. bånd/CD med blid musik eller naturlyde. 

7. Prioritér venskab
Lad ikke huslige pligter og andre praktiske gøremål komme i vejen for samværet med en god ven eller din partner. Hvis han/hun har behov for at snakke eller trænger til trøst, så lad opvasken ligge. Den er der stadig i morgen. 

8. Realisér dine drømme 
Konkretisér dine håb og ønsker for fremtiden og arbejd hen imod at realisere dem i små, overskuelige bidder. Husk at fejre hvert resultat, inden du fortsætter mod næste delmål.

9. Spis lidt og tit
Et stabilt blodsukkerniveau er godt for både kroppen og hjernen. Mange, mindre måltider i dagens løb sikrer stabiliteten. Hvis du er vant til få, store måltider, vil denne omlægning sandsynligvis endda give et vægttab, selv om det totale antal af kalorier er uændret.

10. Programmér din hjerne med dufte
Anskaf en duftlampe (eller brug et fyrfad med en skål vand) og afprøv nogle af de klassiske aromaterapiolier, fx lavendel for afslapning, ylang-ylang for stimulering osv.

11. Gør din nattesøvn bedre
En god nattesøvn er alfa og omega for et godt liv. Gør dit soveværelse hyggeligt, – køb evt. et pænt nyt sæt sengetøj, som du kan glæde dig over. Læs i en god bog eller et blad, inden du skal sove, hør afslappende musik. 

12. Hav kontakt med dyr
Hvis du har hund eller kat, ved du, hvor positiv en indflydelse samværet med dyr har på menneskers psyke. For nogle kan en undulat eller et marsvin gøre det. Eller hvad med at gå til ridning?

13. Find noget at glæde dig over hver dag
Du kan sagtens identificere mindst een ting hver dag, som er værd at glæde sig over: En smuk solopgang, ros fra din chef, din bedstemors glæde over dit besøg, en sjov film i fjernsynet osv.


Hvis du ser igennem de ofte selvhøjtidelige selvhjælpsguruers råd – som af og til har karakter af religiøse budskaber – ser du disse praktiske, næsten banale råd, som alle og enhver kan realisere og have glæde af.

Kineserne har et ord for denne måde at “reformere” sit liv på: 

“Kaizen” = små daglige skridt i den rigtige retning

Læs også:

https://borgerligvielse.blogspot.dk

https://fotografer-bryllup.blogspot.dk

https://bryllupsfotografne.blogspot.dk

https://bryllupsfotografvoresstoredag.blogspot.dk

https://fotografaalborg.blogspot.dk

https://fotograffredericia.blogspot.dk

https://fotografhorsens.blogspot.dk

https://fotografkolding.blogspot.dk

https://fotografodense.blogspot.dk

https://fotografrodekro.blogspot.dk

https://fotografsilkeborg.blogspot.dk

https://fotografvestjylland.blogspot.dk

https://fotografer-fotograf.blogspot.dk

https://bryllupsfotografiets.blogspot.dk

https://portraet-fotograf.blogspot.dk

https://portraetfotografen.blogspot.dk

https://professionelbryllupsfotografi.blogspot.dk

https://raadhusbryllup.blogspot.dk

https://professionelbryllupsfotografi.blogspot.dk

https://borgerligvielse.blogspot.dk

https://fotografer-bryllup.blogspot.dk

https://bryllupsfotografne.blogspot.dk

https://bryllupsfotografvoresstoredag.blogspot.dk

https://fotografaalborg.blogspot.dk

https://fotograffredericia.blogspot.dk

https://fotografhorsens.blogspot.dk

https://fotografkolding.blogspot.dk

https://fotografodense.blogspot.dk

https://fotografrodekro.blogspot.dk

https://fotografsilkeborg.blogspot.dk

https://fotografvestjylland.blogspot.dk

https://fotografer-fotograf.blogspot.dk

https://bryllupsfotografiets.blogspot.dk

https://portraet-fotograf.blogspot.dk

https://portraetfotografen.blogspot.dk

https://professionelbryllupsfotografi.blogspot.dk

https://raadhusbryllup.blogspot.dk