Stress i virksomheden?

Stress i virksomheden?
Som medarbejder kan du bringe stress med på arbejdspladsen, og det er i sig selv en væsentlig problemstilling. I denne artikel sætter vi dog fokus på den modsatte situation – arbejdspladsen er så stresset, at du ikke kan undgå at blive smittet af stemningen. Du bringer den uhåndgribelige stress med dig hjem, når dagen er slut.

Der er få ting, som spreder sig så hurtigt som en dårlig stemning i en gruppe eller virksomhed. Og kollektiv stress har den helt tydelige effekt, at den efterlader sig en dårlig eller trykket stemning. Stemningen bliver til vrede – døden skal have en årsag, det kan de fleste blive enige om. Hvis ledelsen er for langt væk, kan man hurtigt blive enige om, at der skal  findes en syndebuk.

Et billede på, hvordan kollektiv stress ”ser ud” kender en del af os fra hold sportens verden – når f.eks. håndbold holdet pludseligt går i opløsning for øjnene af os tilskuere. Man fornemmer hvordan hver enkelt spiller bliver frustreret over, at ingen ting tilsyneladende vil virke. Man fornemmer, at enkelte gør en kraftanstrengelse for at redde situationen – men fordi det sker ukoordineret og sporadisk bakker resten af holdet ikke op. Og endnu en spiller føler sig pludseligt gammel, træt og udbrændt. 

Stress er et emne, som har fået stigende aktualitet i den senere tid – og med god ret. Det handler mest om, at vi alle har ret til et harmonisk liv – jobbet skal bidrage aktivt til vores livskvalitet.

Stress i almindelighed

Ordet Stress dækker over en situation i ubalance – virksomhedernes systemer, procedurer og værdier kan være i en sådan ubalance, at det påvirker alle i virksomheden. Der tales om positiv og negativ stress.

Den positive hænger sammen med ”forventningens glæde” – den fælles indsats, som fejres af alle, når ordren er kommet i hus eller når en stor og vanskelig opgave er lykkedes er typiske eksempler. Men positiv stress er nu alligevel et udtryk for en ændring i forhold til den daglige rytme og balance.  Og bliver der trukket for mange veksler på medarbejdernes indsats vil det på eet eller andet tidspunkt give bagslag – alle bliver slidt op. 

Unge og entusiastiske virksomheder kan samle en stab af motiverede medarbejdere, som med glæde overnatter på feltsenge på kontoret for at fællesskabet opnår den næste sejr. Det er en positiv og berigende oplevelse at være med i et sådan fællesskab bare een gang i sit liv. Men det er en situation, som de færreste kan overleve i mange år. Set fra et virksomhedssynspunkt bliver situationen nemt en skrue uden ende – man kan simpelthen ikke finde ud af, hvordan man skal organisere et fornuftigt brug af de menneskelige ressourcer. Personalepolitikken kan nemt få karakter af ”brug og smid væk” mentaliteten. Dermed er positiv stress i virksomhedssammenhæng en faktor, som ledelsen eller den ansvarlige for personalepolitikken skal være påpasselig med ikke at misbruge.

Den negative stress er den, som belaster organisationen, afdelingen og den enkelte medarbejder på en måde, som er destruktiv og ødelæggende. Hvor den positive stress trods alt giver positive oplevelser og berigende udfordringer vil den negative stress medføre store, uforskyldte og unødvendige menneskelige omkostninger for den enkelte medarbejder.

Den negative stress går naturligvis ikke kun ud over medarbejdernes trivsel – det kan ikke undgås, at virksomheden vil blive påvirket rent forretningsmæssigt og i sidste ende vil situationen kunne ses ”på bundlinien.”

Eksempler fra virkelighedens verden

Stemningen fra håndboldholdet, der går i opløsning, kan genfindes i mange og vidt forskellige  virksomheder. Forskellen til håndboldholdet er måske, at medarbejderne selv vælger at rejse – virksomheden drænes for  viden, erfaring og rutine. Nye medarbejdere bliver rekrutteret og kan give organisationen et nyt, forfriskende og optimistisk pust. ( Men det er ofte kortvarigt fordi de hurtigt vil blive fanget af stemningen.) 

I fem meget forskellige virksomheder har vi oplevet denne stemning – men årsagerne til den kollektive stress var forskellige.

Læs også:

Virksomhed 1 er en mindre, men utrolig succesfuld virksomhed rent forretningsmæssigt. Man var eksperter indenfor elektriske løsninger. Man har fundet en niche som underleverandør, hvor man kan producere et produkt, som alle indenfor en speciel branche har brug for. For ledelse og medarbejdere var den direkte anledning til stressen, at hver dag var fuldt besat med brandslukningsopgaver. Argumentet for, at sådan måtte det jo være, var at det var prisen for den kraftige vækst. Set udefra var det slående, at hverdagens største og mest belastende udfordringer for hovedparten af medarbejdere var at rette fejl! ”Når tingene går hurtigt, må der jo komme fejl…” var ledelsens undskyldning. (Men, når den samme fejl opstår igen og igen burde det få en alarm til at ringe for de fleste!) Med andre ord kan det hævdes, at den reelle årsag til virksomhedens stress var manglende organisering af opgaver og organisationen.

Virksomhed 2 er en gammel og veletableret virksomhed indenfor den finansielle sektor. Økonomien er god og generelt set var der en god stabilitet i medarbejderstaben. Problemet opstod, da den øverste direktør efter mange år valgte at rejse – og en række nøglemedarbejdere brugte anledningen til at søge nye græsgange. Der opstod i medarbejdernes øjne et ledelsesmæssigt vakuum. Hurtigt blev medarbejderne splittet i to grupper: De, som var loyale overfor fortiden ( den gamle direktør, som jo var rejst.) og de, som ønskede at støtte den nye ledelse. Den gamle direktør gik så vidt som til at headhunte en række af sine tidligere medarbejdere. Situationen var borgerkrigsagtig!! – Hver måned bragte nye fratrædelser og man vidste aldrig helt, hvor man havde den kollega, som man havde siddet overfor i mange år. Den stressende faktor for denne virksomhed kunne helt entydigt henføres til ændringer i virksomhedens ledelsesstruktur.

Virksomhed 3 er en tragisk gyser. For få år siden var det en spændende og blomstrende forretning i vækst. Virksomheden havde udviklet, produceret og markedsført en række internationalt kendte mærkevareprodukter  Der var en utrolig korpsånd blandt medarbejderne – man var stolte af at være ansat. I dag er virksomheden en skygge af sig selv. På gangene er der i dag en gravkammeragtig stemning  – mange kontorer er ledige.

Problemet for medarbejderne er, at de gennem de senere år har set, hvordan det er gået nedad med salget. De har set, hvordan der konstant er sket besparelser på de faste omkostninger – herunder nedlæggelse af hele afdelinger i virksomheden – for at sikre positivt et økonomisk resultat på bundlinien. De har samtidigt set, at den øverste ledelse år efter år ikke havde vilje, evner eller handlekraft nok til at gøre noget effektivt for at vende billedet. Situationen her var kendetegnet ved, at medarbejderne blev efterladt i et informations/kommunikationsmæssigt vakuum – man manglede tillid til ledelsen og kunne konstatere, at organisationen gradvist blev reduceret i en grad, så den ikke ved egen kraft kunne skabe de nødvendige resultater.

Virksomhed 4 er en dot.com-virksomhed. Den blev født ud fra en ambition om, at enhver virksomhed, der har et godt softwareprogram kan sælges med stor fortjeneste. Virksomhedens ledelse var så fikseret på at puste virksomheden op, at man kritikløst ansatte en lang række medarbejdere –  evner og kvalifikationer for den enkelte var uinteressante, bare man overfor den mulige køber kunne demonstrere, at man troede så meget på forretnings ideen, at man havde investeret i nyansættelser og vækst i organisationen. 

Problemet i organisationen blev hurtigt, at der den enkelte medarbejder så sig omkring og hurtigt kunne konstatere, at kollegerne ikke var kvalificeret til at bringe virksomheden fremad!!

Virksomhed 5 er en virksomhed, som ikke kan følge med omverdenens krav.: Da muren faldt blev den store udfordring for forsvaret at finde ud af, hvad der nu var eksistensberettigelsen for væbnede styrker. Forsvaret fandt ud af det, men dagligdagen viser, at mange institutioner og myndigheder i dag står i samme identitetskrise. Som bekendt bides hestene, når krybben er tom – derfor er der mange institutioner som bruger megen tid og energi på at opfinde en ny eksistensberettigelse.

Ta et online stress kursus her

UDBRÆNDT

Vi kender alle til “forårstræthed”, hvor man for alvor er udkørt og kun trænger til sol og varme. Det er ikke den type udbrændthed, der her tænkes på.

I mange virksomheder er jeg stødt på medarbejdere, som tydeligvis ville have godt af luftforandring – de er kørt sur i en daglig trummerum. De har mistet gnisten og er ofte i første række, når virksomheden skal skære ned. Lykkeligvis er der mange, som blomstrer op, når de så har fået et nyt job.

Symptomerne på udbrændthed er som regel:

 • Manglende engagement og kan ikke begejstres
 • Selv nemme opgaver bliver uoverstigelige
 • Temperamentet kommer hurtigt i kog – mavesår eller mavesurhed

Omvendt er jeg sikker på, at udbrændthed ikke har noget at gøre med at have travlt!

Er du selv udbrændt – og hvad vil du gøre for at genopdage den forelskelse, du følte, da du i sin tid blev ansat?

Er din chef udbrændt? Hvad gør du og dine kolleger ved det problem? Og hvordan oplever I det forresten i dagligdagen?

Udbrændt – det er ikke sjovt!

Læs Bentes egne erfaringer:

Jeg har prøvet en sygemelding i næsten 3 måneder pga. udbrændthed. Jeg er ansat i en konsulentfunktion i en offentlig uddannelsesinstitution. Pudsigt nok var jeg også sikker på, at nu mistede jeg mit job, jeg var ikke god nok.

Min reaktion inden sygemelding var hovedpine, søvnproblemer og allergi. Psykisk var jeg utrolig træt, irritabel og kunne kun se “lukkede” døre.

Det er særdeles sundt at blive stoppet i dagligdagen, – at få tid til at fundere over dagligdagen.

Min årsag til udbrændthed var følgende:

A. Min hverdag og min jobprofil passede ikke sammen.

B. Mine jobværdier blev overhovedet ikke indfriet

Der var en skjult dagsorden fra en leder, der så mig som en rival og saboterede/stoppede mit arbejde på pæneste embedsmandsmaner.

Det er svært at gennemskue, når man står midt i dagligdagen, men efter min sygemelding, gik jeg i gang med at arbejde for sagen.

Jeg elsker de opgaver, jeg har i min jobprofil, og jeg er glad for mine kollegaer, så jeg ville gerne kæmpe for sagen.

Først havde jeg en samtale med min leder, hvor jeg meget ærligt fremlagde mine jobværdier og konsekvensen af at negligere dem:

Opgaverne bliver slet ikke løst, og jeg bliver rimeligt umulig (det kan altså kun lade sig gøre, fordi det er en offentlig institution). Jeg gjorde krav på de jobfunktioner, der er i min jobprofil, og det lød, som om vi havde en vældig gensidig forståelse.

Men ak og ve. Min ærlighed blev i den grad brugt mod mig, så jeg oplevede mig selv en dag som en furie, der fik et så voldsomt raserianfald, at det ikke er noget at prale af.

Så måtte jeg et trin længere op i hierarkiet og kontaktede min forstander. På det tidspunkt var jeg klar til at miste jobbet og forventede at gøre det!

Jeg afleverede en skriftlig klage over min leder og mine begrænsede muligheder for at udføre mit job tilfredsstillende. Jeg bad om en ny leder.

Se, nu er jeg jo en heldig kartoffel: Jeg er ikke den eneste, der har haft problemer med vedkommende. Jeg fik en ny leder og har det som blommen i et æg nu. Jeg laver et godt stykke arbejde og har det skægt.

Men-men, det har været en hård pris, og det tager et års tid, at komme på mærkerne og få tillid til verden igen.

Hilsen Bente

På vej op igen

Læs Jonnas beretning om hendes udbrændthed:

Hejsa

Jeg er i den situation, at jeg er total udbrændt som socialpædagog. Har arbejdet med små børn, sorg, krise, død – og som afd.leder på en lille specialafdeling for syge og døende børn.

Nu er den del slut – jeg har været sygemeldt et år – og er ude i lyset igen – MEN HVAD NU ??

Livsglæden er tilbage – til en helt, helt anden type job!

Jeg får attest på, at jeg ikke skal arbejde som socialpædagog, men hvad med “når man ved, hvad man har” – men ikke aner, hvad man får – eller skal søge ??

Jeg er utrolig livsglad og får det ofte at vide: at jeg spreder liv og glæde. Det må være min natur.

Jeg er engageret, når det, jeg er interesseret i, griber mig – og det er meget!

Jeg har en vild drøm om at starte en lille blomsterforrretning med loppeting også – jeg er god til at tale med folk, god til at få triste folk til at le -jeg skriver lynhurtigt på PC (Windows 98 og Office 2000), skriver digte, sange – o.s.v. Kreativ og udadvendt.

At Blive En Writing A Blog Succes: Start Med Disse Tips

nystartet iværksætter

En glimrende måde at placere dig selv i en myndighed position og hjælpe din virksomhed er at starte en blog. Running A Blog er nu en vigtig del af samfundet og populariteten af nogle mennesker. Men, mange mennesker undgår blogging; Hvis du virkelig ønsker at starte en blog, vil denne artikel hjælpe dig med at begynde.

For din blog til at blive en succes, sikre, at søgemaskine optimering er udnyttet i indholdet. Hvis du vil tiltrække din målgruppe, skal din blog vises i søgeresultaterne for de emner, du fokuserer på. Vælg specifikke, populære søgeord til brug i både din blog titel og i hele posten selv, så du vil tiltrække flere læsere.

Når du er begyndt at blog, er det vigtigt, at du aldrig give op. Du vil ikke få en masse læsere din første dag, og selv din første uge, og det er okay. Bare holde skrive, hvad du brænder for, og læserne vil komme til dig.

Undlad at overdrive plug-ins, annoncer, nøgleord eller billeder. Disse adfærd vil sikre søgemaskinerne flag dit websted som bryder reglerne, begrænse din læserskare. Lad din prosa flyde jævnt og naturligt.

Må ikke være lang omstændelig i din blogindlæg. Selv om du bør give læserne de oplysninger, de er på udkig efter, kan for meget information kede dem. Læsere, der søger oplysninger gennem Blogs sandsynligvis ikke forventer shakespearian behandling af relativt verdslige detaljer eller emner. De er interesseret i funktion, ikke form.

Hvis du planlægger at starte din egen blog, tænke grundigt over, hvad du ønsker at skrive om. Du skal ikke bare skrive om, hvad du tror, andre vil høre. Du skal skrive om, hvad du kan lide, og hvad der interesserer dig mest. Ved at skrive, hvad du elsker, vil dine blogindlæg hopper ud med spændende, interessante oplysninger!

Din Blog

Brug billeder i dit indhold. Du må have hørt, at et billede er værd 1000 ord. Dette absolut gælder, når det kommer til running a blog. Billeder kan også hurtigt formidle aspekter om din blog, såsom emne eller tone i din skrivning, uden at bruge en masse ord til at beskrive disse funktioner i din blog. Således, det giver mening at supplere dine indlæg med billeder, når du kan.

Sørg for, at du har SEO venlige temaer, plug-ins og skabeloner. Dette vil gøre det muligt for din blog til at indlæse meget hurtigt. Jo hurtigere noget belastninger, jo flere mennesker vil være villige til at se på det. Hvis en side tager for lang tid at indlæse, vil mere end sandsynligt en besøgende bare lukke siden.

Lad ikke kommentarer og feedback påvirke dig personligt. Ligegyldigt hvad du skriver om, nogen vil finde noget at kritisere. Brug enhver konstruktiv kritik for at gøre forbedringer til din blog. For negative kommentarer, der er mere ødelæggende, efterlade en høflig og kort svar og ikke se tilbage. Du vil give læserne det indtryk, at du er en moden person, der bekymrer sig om, hvad læserne har at sige, hjælper med at dyrke dit forhold til alle dine besøgende på webstedet.

Dit Websted

Vær sikker på at du tager passende pleje af dig selv. Du vil have din skrivning til at være frisk og spændende, og det er svært at tænke godt, når du er alt for træt eller sulten. Mens du arbejder, tage pauser ofte for at give din hjerne en chance for at hvile, og sørg for, at du spiser hele dagen.

Giv læserne mulighed for at skrive kommentarer og svare på dem. Dette gør det muligt for læseren at blive en aktiv del af dit websted og giver dig mulighed for at udvikle et forhold til dine læsere. Hvis læserne ser dig svare på seerens kommentarer, vil de komme tilbage til dit websted i håb om at læse et svar.

Fokuser på dit indhold, når du skriver din blog. Sørg for, at indholdet er inspirerende, informativt og interessant. Hvis besøgende finder dit indhold engagerende og hjælpsom, vil de være meget mere tilbøjelige til at besøge igen. De vil være endnu mere interesserede, hvis dit indhold har en ærlig, personlig fornemmelse.

Du bør tilføje nyt indhold til din blog på daglig basis. Hvis du ønsker at holde dit websted fremtrædende med søgemaskinerne, så skal du løbende post nye poster. Sørg for, at hvad du skriver er faktisk nyttigt, ikke bare en masse fnug at sige, at du har lavet en form for indrejse.

Vælg unikke søgeord, som andre Blogs ikke bruger. Hvis du vælger søgeord, der bruges af utallige andre websteder, vil din blog ikke være i stand til at tiltrække meget søgemaskine trafik. Være original for at tiltrække læsere.

En succesfuld blogger forstår, at blogging er en kompleks aktivitet. I stedet, behandle blog posting som en virksomhed, og udføre masser af forskning, så du altid lære noget nyt. Tag dine stikord fra erfarne bloggere, og Integrer altid nye teknikker og ideer. Løbende forbedre og lære om nye blogging metoder, der vil hjælpe dig med at komme videre.

En nem ting at gøre, som vil hjælpe dine læsere gennemgå relevant materiale i din blog, er at medtage prik punkter. Disse ikke kun støtte læseren i scanning, men vil også bryde op din adgang til en mere let at læse brik. Gør dine kugler fed for at øge brugervenligheden så godt.

Din Blog

Oprettelse af relevante blogindlæg vil forbedre din chance for at få din hjemmeside fundet af søgemaskinerne. Som et resultat, vil du gøre din blog lettere at finde, hvilket resulterer i et løft i besøgende. Følg denne artikel råd til at øge din læserskare for din blog.

Når du beslutter dig for at begynde en blog, være sikker på, at emnet er noget, du finder engagerende, og som tænder dit ønske om at dele med andre. Skrivning af indholdet af din blog vil tage flere timer hver uge. Du vil være sikker på, at du har en passion for emnet.

Opdel dine blogindlæg i mindre stykker. En blog, der er virkelig lang er svært for en læser til at beskæftige sig med. Så, Sørg for at bryde dine lange segmenter i kortere dem, så den gennemsnitlige person kan tage det i lettere.

Din Blog

Undersøge de forskellige blog-platforme, der er tilgængelige på nettet og deres funktion sæt, før du vælger, hvad du vil bruge. WordPress, Blogger, og Tumblr er tre af de mest populære, og de har alle deres egne fordele og ulemper. Gør din forskning på de forskellige platforme og se, hvad der fungerer bedst for dine mål.

På dette tidspunkt, bør du være parat til at begynde at blogge for at lade verden kender dine tanker. Altid huske, at mulighederne for din blog er grænseløs. Tingene ændrer sig, så sørg for at du altid er på udkig efter nye oplysninger til brug i din blog, og du vil altid lykkes.

Mere fra bloggen her

Det gode liv

Det gode liv

Helseguruer og terapeuter over hele verden vil gerne hver især tage patent på deres anvisninger på et bedre liv, men de har mere til fælles, end de vil indrømme. Hvis man nærlæser deres gode råd, er der nogle bestemte, der går igen. De fleste handler om at anerkende den nære sammenhæng mellem kroppen og psykens velvære. Her er 10 bud, der er bred enighed om blandt eksperterne.

1. Korrigér din vejrtrækning
Se på en, der sover, og læg mærke til, hvordan maven roligt hæver og sænker sig. Øv dig i at trække vejret med maven i stedet for brystkassen. Du får mere ilt i blodet og dermed til både hjernen og musklerne. 

2. Gå til massage
Affaldstoffer og negative oplevelser lagres i din krop (myoser er ikke bare muskelspændinger). Jævnlig massage rydder op og lader energierne flyde uhindret, både de fysiske og de psykiske.

3. Se mod Øst
Lær Qi Gong eller Yoga for at opnå ro, koncentration og energi. Mange orientalske kampsporter indeholder også elementer af meditation og mental selvkontrol. 

4. Gå en tur
Hvis ikke du cykler til arbejde eller dyrker sport et par gange om ugen, så sørg for at gå en tur hver dag. Hvis ikke du har hund, så spred fx dine indkøb på ugens dage, så der er noget at gå efter (husk en behagelig rygsæk).

5. Drik vand 
Væn dig til at have en kande eller flaske med vand stående, så du kan tage en slurk, hver gang du i dagens løb holder en lille pause eller stopper op for at tænke. Både kroppen, huden og hjernen har godt af væsken. Hvis ikke du skal tisse mindst hver tredie time, får du får lidt vand.

6. Vær lidt alene
Hver dag skal du sørge for at have mindst et kvarter helt for dig selv, hvor du kan sidde (ikke ligge) i stilhed og tænke – eller lade være med at tænke. Hvis ikke du kan sidde i en have og lytte til vindens susen i træerne eller på en strand og lytte til bølgernes brusen, så brug evt. bånd/CD med blid musik eller naturlyde. 

7. Prioritér venskab
Lad ikke huslige pligter og andre praktiske gøremål komme i vejen for samværet med en god ven eller din partner. Hvis han/hun har behov for at snakke eller trænger til trøst, så lad opvasken ligge. Den er der stadig i morgen. 

8. Realisér dine drømme 
Konkretisér dine håb og ønsker for fremtiden og arbejd hen imod at realisere dem i små, overskuelige bidder. Husk at fejre hvert resultat, inden du fortsætter mod næste delmål.

9. Spis lidt og tit
Et stabilt blodsukkerniveau er godt for både kroppen og hjernen. Mange, mindre måltider i dagens løb sikrer stabiliteten. Hvis du er vant til få, store måltider, vil denne omlægning sandsynligvis endda give et vægttab, selv om det totale antal af kalorier er uændret.

10. Programmér din hjerne med dufte
Anskaf en duftlampe (eller brug et fyrfad med en skål vand) og afprøv nogle af de klassiske aromaterapiolier, fx lavendel for afslapning, ylang-ylang for stimulering osv.

11. Gør din nattesøvn bedre
En god nattesøvn er alfa og omega for et godt liv. Gør dit soveværelse hyggeligt, – køb evt. et pænt nyt sæt sengetøj, som du kan glæde dig over. Læs i en god bog eller et blad, inden du skal sove, hør afslappende musik. 

12. Hav kontakt med dyr
Hvis du har hund eller kat, ved du, hvor positiv en indflydelse samværet med dyr har på menneskers psyke. For nogle kan en undulat eller et marsvin gøre det. Eller hvad med at gå til ridning?

13. Find noget at glæde dig over hver dag
Du kan sagtens identificere mindst een ting hver dag, som er værd at glæde sig over: En smuk solopgang, ros fra din chef, din bedstemors glæde over dit besøg, en sjov film i fjernsynet osv.


Hvis du ser igennem de ofte selvhøjtidelige selvhjælpsguruers råd – som af og til har karakter af religiøse budskaber – ser du disse praktiske, næsten banale råd, som alle og enhver kan realisere og have glæde af.

Kineserne har et ord for denne måde at “reformere” sit liv på: 

“Kaizen” = små daglige skridt i den rigtige retning

Læs også:

https://borgerligvielse.blogspot.dk

https://fotografer-bryllup.blogspot.dk

https://bryllupsfotografne.blogspot.dk

https://bryllupsfotografvoresstoredag.blogspot.dk

https://fotografaalborg.blogspot.dk

https://fotograffredericia.blogspot.dk

https://fotografhorsens.blogspot.dk

https://fotografkolding.blogspot.dk

https://fotografodense.blogspot.dk

https://fotografrodekro.blogspot.dk

https://fotografsilkeborg.blogspot.dk

https://fotografvestjylland.blogspot.dk

https://fotografer-fotograf.blogspot.dk

https://bryllupsfotografiets.blogspot.dk

https://portraet-fotograf.blogspot.dk

https://portraetfotografen.blogspot.dk

https://professionelbryllupsfotografi.blogspot.dk

https://raadhusbryllup.blogspot.dk

https://professionelbryllupsfotografi.blogspot.dk

https://borgerligvielse.blogspot.dk

https://fotografer-bryllup.blogspot.dk

https://bryllupsfotografne.blogspot.dk

https://bryllupsfotografvoresstoredag.blogspot.dk

https://fotografaalborg.blogspot.dk

https://fotograffredericia.blogspot.dk

https://fotografhorsens.blogspot.dk

https://fotografkolding.blogspot.dk

https://fotografodense.blogspot.dk

https://fotografrodekro.blogspot.dk

https://fotografsilkeborg.blogspot.dk

https://fotografvestjylland.blogspot.dk

https://fotografer-fotograf.blogspot.dk

https://bryllupsfotografiets.blogspot.dk

https://portraet-fotograf.blogspot.dk

https://portraetfotografen.blogspot.dk

https://professionelbryllupsfotografi.blogspot.dk

https://raadhusbryllup.blogspot.dk

Man ved, hvad man har

”Man ved, hvad man har” er nok den holdning, som afholder mange af os fra at springe ud på det dybe vand. Den faste løn hver måned er en nødvendighed for de fleste af os. Men prisen kan nemt være, at vi vælger vores ”jobliv” ud fra logik og ikke med hjertet. Og resultatet kan blive en ond cirkel, hvor vi ikke engagerer os i det job, vi har, og andre betragter os som fast inventar.

Den nagende fornemmelse af at være på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt og med de forkerte opgaver er bestemt ikke behageligt, og at dømme efter de mange mails, vi får fra Jobm@gasinets læsere, er der rigtig mange, som kender den. 

Der er to væsentligt forskellige baggrunde for, at følelsen dukker op – og eet gennemgående problem, som er svært at tackle. De tre emner behandles nedenfor:

Uddannelsestyranniet

Har man gennemført en uddannelse inden for et bestemt område er der en (naturlig) tendens til, at man vælger jobs, hvor man kan bruge den uddannelse. Et eksempel er den, som har afsluttet sine studier med et flot diplom som ingeniør. Her vil alle forvente, at den nyuddannede naturligvis søger en stilling der passer til uddannelsen.

Men hvad nu, hvis ingeniøren efter kort tid på arbejdsmarkedet finder ud af, at ingeniørjobs bestemt ikke svarer til drømmene? Eller hvis motivet for overhovedet at blive ingeniør i virkeligheden var, at det blev forventet af familien, som gennem flere generationer har været ingeniører? ( Nogle vil hævde, at ingeniører er så bredt uddannede, at de sagtens kan anvendes indenfor alverdens discipliner. Så erstat eksemplet med skolelærere, sygeplejersker, korrespondenter eller andre grupper J).

Sandheden er også, at erhvervslivet ikke er specielt fleksibelt, når man som ansøger har en anden uddannelsesmæssig baggrund end den, der er beskrevet i jobannoncen. 

Nogle eksempler fra læserne giver nogle tankevækkende eksempler på misforholdet mellem uddannelse/job og der, hvor hjertet reelt ligger:

 • Uddannet cand.merc. i revision – og ville meget hellere have en butik med modetøj
 • Uddannet ingeniør med fysik som speciale – men vil meget hellere arbejde med mennesker og sprog

Hvis du genkender denne situation, foreslår vi, at du gør følgende: 

 • besvarer spørgsmålene i ”Motivationsfaktorer”*) og undersøger, hvor dit reelle potentiale bedst kan anvendes
 • vurderer, om du har modet – og mulighederne – for at udskifte trygheden med udfordringerne
 • Hvis du bliver i jobbet, så find fritidsinteresser, hvor du frit kan afprøve dit potentiale (fx Junior Chamber)

Det grønne græs

Det danske sprog er fuldt af gode ordsprog, som meget præcist kan beskrive en situation eller en stemning. Tænk fx på ” Græsset er altid grønnere på naboens mark”.

Virksomhederne bliver mere og mere bevidste om, at de skal sælge selv overfor mulige ansøgere. Stillingsannoncerne bliver større og større, og tilbudene om personlig udvikling og trivsel bliver bestemt ikke mindre. Har du set Post Danmarks kampagne med temaet: ”Hvem vil have en chef på nakken?” Mon ikke mange, som har en chef på nakken altid, vil begynde at overveje, om de er kommet på den forkerte hylde? 

Vi bliver naturligvis påvirket af de spændende stillingsannoncer og ikke mindst af, at medierne konstant fortæller om mangel på kvalificeret arbejdskraft. (Og du er jo kvalificeret – med potentiale til meget mere, end de udfordringer, som tilbydes i dagligdagen J).

Det er interessant, når man hører om, hvad andre oplever i deres virksomheder: Spændende personalearrangementer (”…..Hele afdelingen blev sendt til konference i Miami hvor de i en uge boede på luksushotel”), succes og positivt omdømme ( ”…Man kan ikke undgå at være lidt stolt af at være med i den succes”), og ikke mindst spændende og udviklende opgaver. 

Man vil nødigt lyde misundelig og slet ikke forbindes med ordsproget: ”De er sure, sagde ræven om de rønnebær, den ikke kunne nå.” Men man kan vel ikke helt undgå at reflektere over sin jobglæde, når man bagefter sidder i den lille frokoststue i den kendte hørm af madpakker og skal sætte en streg på køleskabet, når man tager en sodavand.

Men inden du går for langt i dine overvejelser, vil det være klogt at vurdere, om det, du hører om andre firmaer, nu også er sandt. Der er jo altid en slange i paradiset. Læs artiklen ”Lugten i bageriet” *).

Hvis du genkender denne situation, foreslår vi, at du gør følgende:

 • Undersøger mulighederne for at få ændret på din stillingsbeskrivelse i dit nuværende job. Sommetider rejser en kollega – så er det om at melde sig hos chefen og bede om de af vedkommendes opgaver, som du gerne vil have. Ofte bliver chefen glad for denne hjælp til at få et puslespil til at gå op. 
 • Alternativt kan du – især i større firmaer – bede om jobrotation. 
 • Den tredie og sidste mulighed er at tage konsekvensen af de manglende udsigter til en bedre situation, og søge helt væk.

Den svære beslutning

Et gennemgående træk for alle de mails vi har fået – og alle de karrieresamtaler, vi har gennemført – har vist, at der er en afgørende grund til, at man bliver hængende ”på den forkerte hylde.” Det er den præcise formulering af, hvad man vil, der mangler! 

Fordi det er svært at sætte ord på, hvordan man gerne vil leve sit liv på jobbet, er det svært at finde det optimale job. Eller for den sags skyld at kunne sætte ord på, hvad man er utilfreds med i sit nuværende job. Hvis det er dit problem, kan vi foreslå kurset ”Karriererådgivning for voksne” *).

I et par tidligere artikler i Jobm@gasinet har vi beskæftiget os med præcist det problem. Prøv at læse kapitlet om nytårsforsætter fra “Frihed til at vælge” *) eller artiklen ”Er det nu, jeg skal skifte?” *)

Der er naturligvis lige det praktiske problem for mange, at de ikke helt ved, hvad de kan tillade sig at forvente af et godt job. Det kan du få et konkret bud på ved at læse Jobm@gasinet idegrundlag *). Her er et kort uddrag:  

 • Alle mennesker har enestående og værdifulde kvaliteter, som andre har brug for 
 • Sammenfaldet mellem jobindhold og personlige kvaliteter er forudsætningen for jobglæde 
 • Et positivt og optimistisk livssyn er afgørende for personligt velbefindende 
 • Ethvert menneske har behov for at føle sig værdsat og anerkendt – også på jobbet 

På redaktionen ønsker vi dig held og lykke med din søgen efter den rette hylde. Har du selv erfaringer  både positive eller det modsatte, som du vil dele med andre, hører vi meget gerne fra dig. Vi vil så bringe dine synspunkter i bunden af denne artikel (Anonymt, hvis du ønsker det – bare vi kender din identitet.)  

Læs også:

STRESS – GØR NOGET VED DET!

STRESS

Stress er en af de hyppigste årsager til sygdom, nedsat arbejdsevne og i værste fald årsag til at mennesker dør. Med andre ord forringet livskvalitet.

I mit arbejde som konsulent ude på de danske arbejdspladser og i mit arbejde som terapeut oplever jeg mange former for stress blandt de mennesker jeg møder. På alle niveauer i virksomhederne, både private, offentlige og kommunale, giver medarbejderne udtryk for ”at der er tryk på” – ”vi stresser rundt og når ikke noget” – ”vores sygefravær er højt” – ”hvis det her bliver ved – så finder jeg et andet job” osv. Alle udsagn vi kender til og har hørt – Men det der virkelig fik mig til tasterne var dette – sagt af en ledende medarbejder (i frustration over ikke at kunne dæmme op for en løbsk situation) ”ja – sådan er det altså at være ansat her, det følger med jobbet” – ”dem der ikke kan klare det, må finde noget andet”.

Når vi nu taler så meget om Det Rummelige Arbejdsmarked og om at forebygge og fastholde medarbejderne på arbejdspladserne så skurrer sådan en udtalelse i ørerne. Det hænger altså ikke sammen!

På en anden arbejdsplads er det blevet legalt at medarbejderne melder sig syge på grund af stress. Resultatet er at der er opbygget en kultur, hvor negativ stress er en del af arbejdslivet.  Det er en tikkende bombe!

Nogle arbejdspladser giver medarbejderne professionel hjælp eller sender dem på udmærkede kurser, så medarbejderen kan blive rettet op. Men det hjælper ikke, når medarbejderen kommer tilbage til de samme psykiske eller fysiske forhold på arbejdspladsen. 

Den usynlige grænse

Stress har mange ansigter – nogle er positive og nogle er negative – hvor går grænsen og hvem sætter den ?

Positiv stress oplever vi når vi i travlheden bliver hørt, har indflydelse, er med i fællesskabet, får arbejdet gjort og ikke mindst når vi trives i travlheden og har det sjovt eller godt. Så får vi energi, lyst og inspiration til at klare de gøremål der er i vores hverdag – både privat og på arbejdspladsen.

Negativ stress oplever vi, når vi i travlheden møder modstand, ikke bliver hørt, er uden indflydelse på tingene, når arbejdet hober sig op og vi ikke når noget, når der er tomgang. Så mister vi lysten og energien, motivationen til at klare opgaverne forsvinder, humøret daler og vi bliver triste i humøret. De ganske almindelige gøremål bliver store som bjerge og ikke til at klare. Udbrændtheden lurer lige om hjørnet!

Som terapeut har jeg assisteret ganske unge mennesker på mellem 23 og 25 med et så stresset liv, at de ikke kunne fungere og få tingene til at hænge sammen. De led af angst, søvnproblemer og diverse fysiske belastninger.

I aviserne kan vi læse at helt unge mennesker går på førtidspension på grund af stress. Jamen er det rimeligt?  – Ikke at de får pension, men at de har fået ødelagt deres helbred af en stresset arbejdssituation.

Selv børn i alle aldre fra vuggestuen til skolen har tegn på stress og udkørthed – det er da for galt!

Gør noget! 

Stress, udbrændthed og depression – tre tilstande der går hånd i hånd og som bliver mere og mere udtalt i det danske samfund og på arbejdspladserne. Det rammer alle uanset alder. Hvis vi vil have et godt liv, privat og på jobbet, så må vi tage fat i stressen – før det er for sent!

Heldigvis sker der noget, nogle få steder –  et firma har ansat en ombudskonsulent der har til opgave at gribe ind over for medarbejderne før stressen sætter ind, et andet sted har man en kærlighedskonsulent hvis formål er det samme – kært barn får sikkert mange navne i fremtiden – og det synes jeg er rigtig godt. Der kan ikke komme fokus nok på emnet. Mit bud er en trivselskonsulent der ikke blot ser på den enkelte medarbejder men også har et helhedssyn på virksomheden.

Men indtil vi alle har en ombuds-, trivsels- eller kærlighedskonsulent på arbejdspladsen til at passe på at vi ikke får stress – må vi selv gøre noget ved det.

Det kan du bla. gøre ved at deltage i et stress-seminar hvor du vil få indblik i hvad du kan gøre for dig selv, hvor du ofte møder både læger og terapeuter i såvel krop som psyke og konsulenter med hver deres bud på hvordan du kan forebygge stress.

Stående Ud I Bloggen Crowd: Ekspertrådgivning

Et afgørende område for at hjælpe med at opbygge din online tilstedeværelse er gennem kunsten at blog posting. Mange muligheder kan følge fra at skabe en vellykket blog. Hvis du har en lille virksomhed, kan blog posting hjælpe dig med at dyrke det. Hvis du bare ønsker at stemme din mening om et emne, som du har ekspertise, kan du blive betalt for at dele dine tanker via din blog. Hold læsning for flere ideer om at skrive en blog.

For din blog til at blive en succes, sikre, at søgemaskine optimering er udnyttet i indholdet. Hvis du vil tiltrække din målgruppe, skal din blog vises i søgeresultaterne for de emner, du fokuserer på. Vælg specifikke, populære søgeord til brug i både din blog titel og i hele posten selv, så du vil tiltrække flere læsere.

Gør det nemt for læserne at dele dine blogindlæg ved hjælp af deres foretrukne sociale mediekanaler. Disse dage, kan dette gøres gennem standardiserede knapper, der lader læserne automatisk syndikere hele eller en del af dit indlæg indhold til deres foretrukne sociale medier tjenester og kommentere dem i realtid.

Skriv blogindlæg, der er interessante for dine læsere. Almindelige gøremål som at vaske og rengøre køkkenet er velkendte for alle. De fleste læsere vil ikke være interesseret i at læse om disse gøremål. Selvfølgelig, hvis du kan præsentere et unikt spin på at gøre gøremål, gå efter det. Vælg emner, som du ved, folk bekymrer sig om. Hovedformålet med blog posting er at få læserne til dit websted.

Din Blog

Bliv ikke fanget med “lige nu”. Hot topic skrivning kan kun vare så længe de varme emner gør. Mange gange, det er en meget kort tidsperiode. Prøv at skrive indhold, der let kan læses måneder og år ned ad vejen. Selv hvis indholdet handler om et varmt emne, så prøv at inkludere noget tidløst i det.

Vær sikker på din blog tilbyder noget, der er forskellig fra alle andre. At være unik og tilbyde en usædvanlig smag til dit indhold vil lokke læsere. Svært at finde oplysninger vil gøre det samme. Prøv at skrive om usædvanlige tidsfordriv eller viden. Giv specifikke oplysninger om, hvordan du konstruerer widgets. Giv læserne en god grund til at besøge din blog for at finde de oplysninger, de ønsker.

Det bedste materiale er materiale, der har en luft af ægthed til det. Få det til at se ud som om, du er en “Kend-det-alle”. Prøv at være åben, ærlig og gennemsigtig. Gør dette til en prioritet. At have en blog viser en persons individualitet. Må ikke stræbe efter perfektion; Det er spild af tid. Bare stræbe efter at forbedre dig selv gennem dine Blogs. Der vil være tidspunkter, hvor du er forkert. Din blog handler om at udtrykke dig selv, og du er en unik, værdifuld person.

Din blog skal tilbyde overbevisende og unikt indhold, for at det kan blive en succes. For eksempel bør du ikke blot give nyheder opdateringer, der kan findes andetsteds. Der er mange Blogs, der allerede gør dette, og mange af dem er ikke vellykket. Gør din blog skiller sig ud ved at tilbyde dine egne unikke meninger, eller ved at skabe indhold, der ikke kan findes andetsteds.

Må ikke være lang omstændelig i din blogindlæg. Selv om du bør give læserne de oplysninger, de er på udkig efter, kan for meget information kede dem. Læsere, der søger oplysninger gennem Blogs sandsynligvis ikke forventer shakespearian behandling af relativt verdslige detaljer eller emner. De er interesseret i funktion, ikke form.

Tillad andre at bogføre gæsteindlæg på din blog. Dette er et godt netværk flytte, fordi det hjælper dig med at udvikle relationer med andre bloggere. Du ved aldrig, hvordan disse typer af relationer vil hjælpe din succes. Disse relationer kan vise sig at være til stor nytte ned ad vejen. Gæst Blog Posting vil give et løft til begge dine websteder. Der er også den ekstra fordel ved at have nogen, som du kan bede om favoriserer i fremtiden.

Kommentere på andre Blogs er en af de bedste måder at generere trafik til din blog. Hvis du læser en interessant artikel, skrive en overbevisende kommentar, der tilbyder et unikt perspektiv. Medtag et link til din blog. De mennesker, der læser din kommentar vil sandsynligvis ønsker at læse mere af, hvad du har at sige, og vil besøge din blog.

Din Blog

Hold din blog i godt helbred. Det betyder, at du sørger for at udføre alle de vedligeholdelse, der skal gøres, og også ændre små ting hver gang i et stykke tid. Dette vil hjælpe læserne fra at få keder sig, og vil også sikre, at ingen har et problem at besøge din blog.

Vær ikke bange for at indarbejde lister i din blog. Lister bliver meget nyttige, når du sender specifikke krav, såsom ingredienser til at indsamle eller værktøjer, der er nødvendige for et job. Brug lister sætter oplysningerne i en kortfattet form, ud foran og centreret, hvor det er let ses af din læser.

Giv læserne mulighed for at skrive kommentarer og svare på dem. Dette gør det muligt for læseren at blive en aktiv del af dit websted og giver dig mulighed for at udvikle et forhold til dine læsere. Hvis læserne ser dig svare på seerens kommentarer, vil de komme tilbage til dit websted i håb om at læse et svar.

Start en mailingliste for bloggen så hurtigt som muligt. Hvis du opretter listen tidligt nok, vil det have rigelig tid til at vokse. Du kan bruge denne liste til at tjene flere penge senere. Ikke begynder en postliste tidligt kan være en stor fejltagelse.

Bryd din blog op i passende overskrifter og under overskrifter. Dette tjener til at gøre materialet mere spiselig. Læsere ‘ har en tendens til at scanne siden for nøglebegreber, før de begynder at læse hele bloggen. Overskrifter og under overskrifter vil hjælpe dem med at få, hvad de leder efter, og sikre, at de bliver på din side længe nok til at læse hele bloggen.

Vellykket blog posting starter med passion for dit tema. Du vil lyde bedre og mere naturligt, når du skriver om emner, der interesserer dig. Dette vil give dig en stærkere forbindelse til din læser base, der vil tillade din running a blog til at trives!

Du Har

Gæst udstationering er en fantastisk måde at få målrettet trafik til din blog. Gæst udstationering er, når du skriver en artikel om en andens blog, som igen vil drive målrettet og relevant trafik til din egen blog. Bare sørg for at vælge en blog, der vil sende kvalitet trafik til din blog. Du kan gøre dette ved at vælge en blog, der har et godt omdømme og allerede har masser af trafik på vej til deres hjemmeside.

Nu, hvor du har læst denne artikel, du ved, hvordan running a blog kan hjælpe dig, og hvordan du kan gøre din blog stor. Sørg for, at du har internaliseret disse oplysninger, og Læs det mere end én gang.

Mere fra bloggen her

DEN KULTURBETINGEDE DEPRESSION

DEN KULTURBETINGEDE DEPRESSION

Vi taler helst ikke om den mest udbredte folkesygdom – depressionen – uanset at 500.000 danskere oplever den på egen krop. Ingen taler åbent om det, og ingen gør for alvor noget ved det, uanset at vi alle udsættes for pres hele tiden. 

Vi lever trods alt i et samfund, hvor den enkelte hele tiden skal forholde sig til store forandringer i både arbejdslivet, familiemønsteret og i den økonomiske struktur. Det betyder, at mange føler sig presset, stresset og oplever, at der er for meget, som er for ustabilt, for uoverskueligt. Konsekvensen af den lukkede holdning til det, som presset gør ved os, bliver uvægerligt stress, som kan ende med det, jeg kalder en “kultur-betinget depression”.

Efter min mening burde vi for lang tid siden være nået til en almindelig accepteret holdning, hvor det er legitimt, at betragte forløbet i en “kultur-betinget depression” på samme naturlige måde som vi betragter en influenza. Begge dele opstår på basis af ikke særligt håndfaste og synlige årsager. Kun den enkelte kan føle på egen krop, om der er noget der begynder at gå i u-du, hvor alvorligt det er, og om det er nok med egen pleje eller om der er brug for professionel hjælp. Problemet med den “kultur-betingede depression”, er at den er omgærdet med en gammeldags “myte-holdning”, fra den gang, hvor en depression var lig med den “blå vogn”.

Som jeg ser det er der brug for en flerstrenget indsats m.h.t. holdningsbearbejdning og m.h.t. indsats. Den enkelte bør blive mere bevidst om  hvor “almindeligt og udbredt” det er at havne i en “kultur-betinget depression”, hvad årsagerne kan være, og hvad der kan gøres for at forebygge alternativt helbrede. Alene bevidstheden om, hvor “normal egen situation” rent faktisk er, fjerner en stor del af presset. Arbejdsgiverne (private eller offentlige) bør fokusere på deres største aktiv, nemlig medarbejderkapitalen, og sørge for at den trives bedst muligt og at der på arbejdspladsen indføres “trivsels-rutiner” som forebygger stress. Politikerne burde gå foran alle andre ved åbent at erkende, at vi i samfundet har en ny type “folke-sygdom”.  Det kræver åben oplysning og bevidst politisk og økonomisk støtte til diverse forebyggende sundhedstilbud. Bl.a. burde det anerkendte behandlersystem, som er uddannede til at helbrede, få mulighed for at samarbejde med en lang række af de alternative behandlingssystemer, som er uddannede i at forebygge. Dermed ville den enkelte frit kunne vælge, en flerstrenget, forebyggende og holistisk indsats for egen sundhed.

Efter min mening ville alle vinde på lidt længere sigt. Den enkelte kan lære noget om, hvad man selv kan gøre når presset vokser og bliver til stress. Arbejdsgivernes gevinst ville blive mere energifyldte og aktive medarbejdere, som ikke belaster i fraværsstatistikken. Og det offentlige ville uden tvivl tjene mere ind på karrusellerne end de sætter til på gyngerne.

Hvad er en “kultur-betinget depression”?

En “kultur-betinget depression” er et forløb, der starten med et oplevet pres. Det kan være et pres gennem et enkeltstående chok eller en lang serie af mindre pressede situationer over en lang periode. Når presset bliver stort nok opstår det vi kalder en stress-tilstand. Hvis der ikke gøres noget effektivt for at aflaste årsagerne til den stress man har, kan det resultere i en depression.

De fleste tror at en depression ikke rammer dem selv. Det er første fejltagelse, alene af den grund, at fænomenet depression er opstået, når du sammenhængende i 2-3 uger har følt dig nedtrykt, mangler glæde, lyst eller interesse samt oplever træthed og mangel på energi… og hvor mange af os har ikke jævnligt oplevet at føle os “grå og triste”?  

Det der forårsager dit pres, kan være en eller flere enkeltstående faktorer, hvoraf flere skaber en ændring, der kolliderer med ens egen overbevisning om status eller identitet, samtidig med at der ofte sker en lang række af andre – ofte uforudsete – følgevirkninger. Der kan være tale om skilsmisse, en afskedigelse, større jobforandringer, større økonomiske forandringer, større ændringer i boligforhold, ny skole. Det kan være ændringer i sove- eller spisevaner, dårligt ægteskab, seksuelle problemer, graviditet, problemer med fx. chef, familie og venner. Der kan også være tale om opvækstbetingelser, tilskadekomst eller at en nærtstående dør….Effekten af disse og sikkert mange flere årsager, berører vores grundliggende livsholdninger, vores overbevisninger og værdier. Dermed påvirkes vores selvværd og selvtillid. Vi føler at “det vokser os over hovedet”….

Som foredragsholder og terapeut har jeg mødt en del overraskelse over, både årsagerne og selve definitionen af en depression. Som mange impulsivt udbryder “så har jeg ski tit været i en depression”.  Problemet er ikke nødvendigvis at være langt nede, problemet er at rigtig mange ikke erkender, hvor alvorlig deres situation rent faktisk er, førend de lige pludselig “går i sort”. En depression har det nemlig med at snige sig langsom ind bag huden, indtil den pludselig opleves som noget uhåndterligt. Som en af mine klienter udtalte det “som virksomhedsleder, har jeg været vant til at planlægge og at klare lidt af hvert. Bl.a. plejer jeg altid at ordne min bil hver weekend. Denne lørdag stod jeg igen -udstyret med spand, klude og støvsuger- og vidste lige pludselig ikke, hvordan jeg i bogstaveligste forstand skulle gribe opgaven an. Først da blev jeg klar over, at der var noget helt galt!”….Denne beskrivelse af hvor svært det er at erkende egen depression, er bestemt ikke usædvanlig.

Kan stress og depression føre til fysisk sygdom?

Årsagen til en depression handler først og fremmest om, hvordan du takler de pressede eller stressende situationer du havner i. Hvor meget du ignorerer dine følelser. Det er nemlig sådan, at der ikke eksisterer en tanke i os, uden at der opstår en følelse. Og alle følelser påvirker vores krop. Samtidig kan du stresse din krop gennem mangel på søvn, dårlig vejrtrækning, mangel på daglige faste spisevaner, mangel på bevægelse, mangel på hvile og stille stunder og ikke mindst gennem dine medfødte evner til at forestille dig noget. Vi kender alle til udsagn, som  “tænk positivt”, “spis sundt”, “dyrk motion” osv. Grunden til at vi ikke efterlever det, er at vi efterhånden tror, at vi skal “overdyrke” hvert enkelt område, i stedet for stille og roligt, at bibeholde almindelige sunde leveregler.

Psyken – dette underlige usynlige fænomen – gøres samtidig til genstand for noget “mærkeligt”, fordi vi ikke kan “se” hvad der foregår. Vi underkender, at 80% af samtlige diagnosticerede sygdomme er af psykosomatisk art. Det vil sige, at sygdommen eksisterer af psykiske årsager. Det er sådan, at både noget psykisk og noget fysisk udløser et pres, som udløser spændinger, som forårsager de fleste sygdomme. Med andre ord, kan siges, at psyken stort set altid har en afgørende finger med i langt de fleste sygdomme. Derfor burde det være indlysende, at både forebyggelse og behandling kræver en flerstrenget indsats. En såkaldt holistisk indstilling, som bl.a. inkluderer viden om både de kognitive (psykosociale) menneskelige vilkår, samt viden om kropslig sundhed i bred forstand. Vi består trods alt af både krop, psyke og energier.

Gør noget ved din stress

Hvordan opleves en depression – og hvorfor tager den overhånd?

Den sværeste erkendelse er som nævnt, at erkende egen tilstand. Jeg skal forsøge, at beskrive egen oplevelse fordi den, glimrende falder sammen med, hvad jeg siden har erfaret, at andre oplever:

Selv om du føler dig meget presset, fungerer du nogen lunde som du plejer, på de fleste områder. Hver gang du registrerer “dit sorte humør”, bider du tænderne sammen og kæmper dig videre i dagligdagens forskellige pligter og gøremål. Som regel kan du sagtens forstå, hvorfor du af og til er i dit sorte humør. Der er jo sket den eller den forandring, eller du har knoglet meget længe, der er ikke noget at sige til at du føler dig træt og grå….. Efter et stykke tid på denne vis, hvor du forsøger at genoprette dit liv, kan det være, at du registrerer, at “det, du sætter i gang, ikke rigtig lykkes”. Muligvis registrerer du, at du udover bekymring, begynder at sove dårligt.

Du føler dig stresset og tror stadig på, at du blot skal bide tænderne sammen og kæmpe dig frem imod dine løsninger….. Efterhånden oplever du, at tanker og følelser kværner rundt uden mål og med, Du føler angst fordi overblikket kun kommer i glimt. Hvis du taler med familie og venner om din situation, kan du ofte opleve, at deres “gode råd” føles som et yderligere pres, dels fordi du er flov over det du byder dem og dels fordi du er flov over at du er så forvirret. Oftest skjuler du, hvor dårligt du rent faktisk har det. Du mister gnisten, lysten, glæden og interessen. Føler dig træt og uden energi… Du er nu i en depressiv tilstand….

Du begynder at tage dig selv i koncentrationsbesvær og hukommelsessvigt. Du har svært ved at udtrykke din egen forvirrethed. Du trækker dig ind i dig selv, isolerer dig fra omgivelserne. Du kan ikke rigtig udtrykke, hvad du egentlig oplever. Ofte har du forskellige ideer om, hvad du eventuelt
bør gøre, men du kan af ukendte grunde, ikke finde ud af at handle det ud. Du oplever nu en forvirret vekslen mellem uro, sløvhed, søvnproblemer, appetitmangel, sultfornemmelse, skyldfølelse, selvbebrejdelse. Din angst og utryghed vokser yderligere. Du foretrækker sofaen eller at blive under dynen, du får dødstanker….Du er nu det der kaldes udbrændt!

Fornemmelsen er som at være i et akvarium, hvorfra du observerer, at det meste af dette passerer, uden at du evner, at gøre noget ved det.

Går det rigtig slemt ryger jobbet. Økonomien bliver smal. Partner, børn og andre er bekymrede, forstår ikke hvad der sker, eller hvad de kan gøre. Måske ryger ægteskabet, huset osv. Samtidig får kroppen ikke nok næring, musklerne ikke nok bevægelse, søvnen udebliver og alle lyde bliver overdimensionerede. Det gør bogstaveligt ondt i både krop og sjæl. I yderste konsekvens opleves det som om, at kun vejrtrækningen fungerer… Livet bliver bogstaveligt uden håb!

Vær selv aktiv – forebyg gennem synlighed!

Både som terapeut, foredragsholder og en der selv har prøvet hele turen, har jeg stiftet bekendtskab med systemets og omgivelsernes måde at håndtere den “usynlige” tilstand, som stress og depression er. Også fra mine foredrag ved jeg, at stort set alle, som har en “usynlig sygdom” oplever at, det sværeste ikke altid er selve sygdommen, men derimod manglende forståelse, imødekommenhed og brugbare tilbud fra omgivelserne. Selv om der langsomt er ved at ske en holdningsændring, oplever jeg, at der stadig mangler et offentligt, flerstrenget forebyggende og behandlingsmæssigt sundhedstilbud. Hvis den enkelte ønsker forebyggelse i stedet for behandling, er det desværre stadig op til egen viden om, hvilke gode muligheder, der eksisterer.

Det må være på tide, at samfundet erkender behovet for en helhedsorienteret løsning. At vi accepterer at vi alle er i risikozonen for at erhverve en “kultur-betinget depression”. En usynlig sygdom, der som en influenza kan plejes og gå i sig selv, eller udvikle sig og få endog store konsekvenser. 

Samtaleterapi er vejen ud af stress og depression

STRESSET OG UDBRÆNDT

STRESSET OG UDBRÆNDT

Her er historien om, hvor galt det kan gå, hvis man har lidt ambitioner, gerne vil prøve noget nyt, og gerne vil hjælpe sit firma ud af en knibe. Prisen kan være høj – vores læser ser nu, hvordan hun langsomt og umærkeligt er gledet ind i udbrændtheden. Vi bringer hendes historie til skræk og advarsel, mens vi krydser fingre for, at hun snart finder sig et andet job, hvor man har lidt mere respekt for medarbejdernes trivsel.

Dette er en rædselshistorie, og jeg ved at de fleste vil ryste på hovedet og sige, at jeg ikke er rigtig klog. Men det var tillokkende at lave noget spændende “i en fjorten dages tid, til vi har fået en ny ansat.” 

Det skal lige siges at min umiddelbare chef ikke bad mig om at vikariere.
Han vil gerne selv have den omtalte stilling. Men ledelsen kan ikke undvære ham i hans nuværende position.

Jeg sidder i et relativt nyt job. Jeg har været ansat i firmaet i tre måneder.
De sidste 2½ måned har jeg udfyldt en anden jobprofil end den jeg blev ansat
til at udfylde.

Og det går jo godt. Så godt at firmaet gang på gang har udsat at ansætte en i det job jeg vikarierer i. 

Problemet er bare, at jeg ikke har fået støtte til at udøve den nødvendige autoritet der burde følge med udfyldelsen af positionen. Også selvom det er midlertidigt. 

Det er forventet at jeg tager ansvaret for hele området i virksomheden.

Det er ret svært uden den fornødne autoritet og støtte fra min foresatte.

Når et projekt bliver startet op, går der sjældent mere end en uge, sommetider kun et par timer, før jeg får at vide, at der nu er taget en ny beslutning, og at det jeg har arbejdet på enten ikke kan bruges, eller har fået en lavere prioritet.

Det forventes at jeg arbejder 40-45 timer om ugen. (jeg er ansat til 37) og til den løn jeg oprindeligt blev ansat til. Til trods for at stillingen jeg “midlertidigt” udfylder burde give godt 6-7000 kr. mere om måneden. Dette ville ikke være så slemt i en periode, hvis jeg kunne få lov til at tage nogen beslutninger selv. Men jeg får hele tiden at vide at det har jeg ikke kompetencen til. ( Men jeg har kompetencen til at udfylde stillingen )

Jeg har søgt stillingen da det er et område jeg interesserer mig meget for. Men har fået at vide at det er jeg skam ikke dygtig nok til. ( Men jeg har stadig kompetencen til at udfylde stillingen )  Så derfor vil de “om nogle måneder” lave et jobopslag.

Det sidste nye er at jeg skal have en 6 dages arbejdsuge, med en 24 timers tilkaldevagt hjemmefra. Vel og mærke uden nogen form for kompensation. Hverken lønmæssigt eller med en fridag en anden dag.

Min situation er nu blevet så uholdbar at jeg er begyndt at lede efter et andet job. Jeg lider af alle de klassiske stress-symptomer. Det tager mig efterhånden 2 timer at falde i søvn, og jeg skal hive mig selv ud af døren ved næsen hver morgen. 

Samtaler kan afhjælpe stress

Det går efterhånden også hårdt ud over min familie, der enten ikke ser mig, eller kun ser min ryg foran PC´en derhjemme, fordi “det skal du lige lave til i morgen, det skal bruges kl. 9.00.” 

Heldigvis støtter de mig i alle henseender, men kan ikke vente til situationen er blevet løst.

Jeg føler ikke længere at jeg kan arbejde et sted hvor der i den grad finder udnyttelse af medarbejderne sted. Og når jeg ser mig omkring i den afdeling hvor jeg oprindeligt blev ansat, og stadig fysisk sidder, kan jeg se at jeg ikke er den eneste. En del af problemet er at chefen for afdelingen er meget ambitiøs, og at det generelt er meget unge mennesker uden erfaring på arbejdsmarkedet der er ansat. Jeg er en “gammel” medarbejder, først i 30´ne, eneste kvinde i afdelingen, er meget selvstændigt tænkende, og er ikke vant til at blive kostet rundt med. 

Jeg kunne banke i bordet og sige min oprigtige mening, og vil også gøre det. Dog først den dag jeg har et andet job på hånden og sammen med en opsigelse, da det vil betyde omgående fyring, med samarbejdsvanskeligheder til grund. Det kender jeg firmaet godt nok til at vide nu, og har set det ske et par gange allerede.

Jeg vidste af erfaring, at IT-branchen var et arbejdsmæssigt hårdt område. Nu har jeg fundet ud af at den også kan være skamløs. 

Moralen må være: Jeg skulle have sagt fra efter fjorten dage, men gjorde det ikke. Det blev til en ond cirkel, hvor forholdet mellem min chef og jeg er blevet hurtigt forværret. Derfor skal man se sig for, inden man siger ja til at udfylde et job langt højere i hierarkiet,  gøre det rimeligt godt, komme lige ind fra gaden og være kvinde uden diplomer og medaljer.

Online stress kursus

NÅR ALDEREN TRYKKER – HOS DIG SOM JOBSØGENDE

NÅR ALDEREN TRYKKER

Som tidligere “headhunter” ved jeg, at mange går i panik, når de nærmer sig 40 år……….. ”det er karrierens sidste job, jeg nu skal søge”. Problemet er dobbelt: Virksomhedernes holdninger til alder – og ansøgernes.

Vi vil meget gerne have synspunkter fra dig, fra personalechefer, fra AF og fra andre offentlige myndigheder. Faktisk ville vi med denne debat gerne yde vores beskedne bidrag til at vende udviklingen.

Virksomhederne udelukker de ældre fra de gode jobs! De tror, at man er tæt på at være hjernedød, når man nærmer sig de 50, og at man er hinsides al terapeutisk rækkevidde. Skulle man komme til samtale, bliver man nemt stemplet som overkvalificeret – og virksomheden kan sikkert ikke honorere lønkravet. Det er det gennemgående træk efter Jobm@gasinets mange læserreaktioner at dømme.

Af de mange tusinde ansøgninger, jeg har gennemgået og vurderet i løbet af min karriere, er der eet markant fællestræk: Ældre ansøgere bruger megen plads på at forsvare deres alder! ”Jeg nærmer mig de 50 men er rask og rørig” osv. Det er egentligt forfærdeligt, at man nu skal til at undskylde sin alder.